Irregular Verbs: Section 1.2.3

Vydáno dne 24.03.2009

Čtvrtá část seriálu o nepravidelných slovesech. Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.Irregular Verbs: Section 1.2.3

Ve čtvrté části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. A co máme již v této sekci za sebou?

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.

V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).

V podsekci 1.2.2 jsme navázali na předchozí s tím rozdílem, že minulý čas těchto sloves byl pravidelný. Příčestí minulé pak končilo -OWN / -AWN / -EWN.

Dnes se budeme věnovat slovesům, která budou mít v minulém čase uprostřed -o- a na konci -e. Jejich příčestí minulé bude zakončeno -en. Pokud jde o pravopis, příčestí minulé bude opět vycházet z infinitivu, stejně jako u sekcí 1.2.1 a 1.2.2.

Section 1.2.3

Pravopis:

Jak jsme si řekli v úvodu, příčestí minulé vychází z infinitivu. Infinitiv i příčestí mají uprostřed -i-. Infinitiv končí na -e a příčestí je pak zakončeno -en. Minulý čas končí také na -e, ale uprostřed je -o-.

Výslovnost:

Zde si dejte pozor. První a třetí tvar sice mají uprostřed -i-, ale v infinitivu se čte //, a v příčestí minulém se čte pouze /ɪ/.

Výsledné změny:

Pojďme si nyní říct, která slovesa do této kategorie patří. Důležitější jsou opět označena hvězdičkou.


*drive – drove – driven

drive /draɪv/ – drove /drəʊv/ – driven /drɪvən/

Sloveso drive/'draɪv/ znamená řídit, jet (autem jako řidič).

Zde si dejte obzvlášť pozor na výslovnost. Ve slovesu se píše v, nikoli w, proto se nečte měkce. Hlavně minulý čas čtou studenti často špatně /drəʊ/, ale v se musí vyslovit a dosti zřetelně. Více si přečtěte zde.


*ride – rode – ridden

ride /raɪd/ – rode /rəʊd/ – ridden /rɪdən/

Sloveso ride/'raɪd/ znamená jezdit (na koni, motorce).

Nezapomeňte zde vyslovit znělé d na konci slova. Pokud to zanedbáte, budete místo ježdění psát: ride /raɪd/ vs. write /raɪt/

Také pozor na příčestí, kde jsou dvě ‘D’: ridden


*rise – rose – risen

rise /raɪz/ – rose /rəʊz/ – risen /rɪzən/

Sloveso rise/'raɪz/ znamená zvedat se, zvednout se, vstát, stoupat.

rise vs. raise

Tato dvě slovesa se velice pletou. Sloveso raise je pravidelné (raised).

rise/'raɪz/ = zvednout se
raise/'reɪz/ = zvednout něco

I'm rising. = zvedám se
I'm raising my hand. = zvedám ruku

Více v samostatném článku.


smite – smote – smitten

smite /smaɪt/ – smote /sməʊt/ – smitten /smɪtən/

Sloveso smite /smaɪt/ znamená udeřit, omráčit.


stride – strode – stridden

stride /straɪd/ – strode /strəʊd/ – striden /strɪdən/

Sloveso stride/'straɪd/ znamená kráčet, vykračovat si (jako podst. jméno je to dlouhý krok).


strive – strove – striven

strive /straɪv/ – strove /strəʊv/ – strivn /strɪvən/

Sloveso strive/'straɪv/ znamená usilovat, snažit se.

Pozn.: Občas se toto sloveso může objevit jako pravidelné (strived).


thrive – throve – thriven

thrive /θraɪv/ – throve /θrəʊv/ – thriven /'θrɪvən/

Sloveso thrive/'θraɪv/ znamená prosperovat, vzkvétat.

Toto sloveso je v moderní angličtině většinou pravidelné: thrived.


*write – wrote – written

write /raɪt/ – wrote /rəʊt/ – written /rɪtən/

Sloveso write/'raɪt/ znamená psát, zapsat. Určitě nemusíme připomínat, že se nevyslovuje počáteční w.

Opět je třeba zdůraznit, že příčestí minulé se píše se dvěmi písmeny T: written


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
drive /draɪv/ drove /drəʊv/ driven /drɪvən/ řídit (auto)
ride /raɪd/ rode /rəʊd/ ridden /rɪdən/ jezdit (na koni)
rise /raɪz/ rose /rəʊz/ risen /rɪzən/ zvedat se
smite /smaɪt/ smote /sməʊt/ smitten /smɪtən/ udeřit
stride /straɪd/ strode /strəʊd/ stridden /strɪdən/ kráčet
strive /straɪv/ strove /strəʊv/ striven /strɪvən/ usilovat
thrive /θraɪv/ throve /θrəʊv/ thriven /'θrɪvən/ vzkvétat
write /raɪt/ wrote /rəʊt/ written /rɪtən/ psát

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště nás čeká sekce 1.2.4, ve které bude příčestí minulé opět vycházet z inifinitivu a bude zakončeno -en. Minulý čas bude mít však vždy trochu jiný tvar a jediný společný jev bude změna samohlásky. Budou zde například slovesa fall – fell – fallen nebo eat – ate – eaten.

Domácí úkol: Zkuste se zamyslet, která další slovesa by mohla patřit do sekce 1.2.4.

Přepis bublinkové nápovědy: