Irregular Verbs: Section 1.2.5

Vydáno dne 29.03.2009

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.Irregular Verbs: Section 1.2.5

V šesté části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. A co máme již v této sekci za sebou?

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.
V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).
V podsekci 1.2.2 jsme navázali na předchozí s tím rozdílem, že minulý čas těchto sloves byl pravidelný. Příčestí minulé pak končilo -OWN / -AWN / -EWN.
V podsekci 1.2.3 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -I- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí je opět -I-. Příčestí pak končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.4 jsme si zmínili slovesa, kde dochází u minulého času ke změně samohlásky. Tato sekce však nemá ‘jasnější pravidla’. Příčestí pak opět končí na -EN a vychází z infinitivu.

Dnes si probereme velmi krátkou kategorii s jasnými a jednoduchými pravidly. Tato slovesa zařadíme do sekce 1.2.5.

Section 1.2.5

Pravopis:

Tentokrát je vše velice jednoduché. Infinitiv všech těchto sloves končí na -ake, minulý čas na -ook a příčestí minulé na -aken. Jinými slovy: příčestí minulé vznikne přidáním koncovky -en k infinitivu.

Výslovnost:

Výsledné změny:

Pojďme si nyní říct, která slovesa do této kategorie patří. Důležitější jsou opět označena hvězdičkou.


forsake – forsook – forsaken

forsake /fə'seɪk/ – forsook /fə'sʊk/ – forsaken /fə'seɪkən/

Sloveso forsake/fə'seɪk/ znamená opustit, nechat na pospas.


mistake – mistook – mistaken

mistake /mɪ'steɪk/ – mistook /mɪ'stʊk/ – mistaken /mɪ'steɪkən/

Sloveso mistake/mɪ'steɪk znamená splést si, zaměňovat, špatně si vyložit (jako podst. jméno je to chyba, omyl).


*shake – shook – shaken

shake /ʃeɪk/ – shook /ʃʊk/ – shaken /'ʃeɪkən/

Sloveso shake/'ʃeɪk/ má význam třást, zatřást, třást se.

Zde si dejte pozor na překlad. Jelikož studenti znají shaker, kterým se míchají nápoje, mylně usuzují, že jde o sloveso míchat. SHAKERem se však nápoje především třesou.

Praktická věta k zapamatování: We shook hands. (Potřásli jsme si rukama)


take – took – taken

take /teɪk/ – took /tʊk/ – taken /'teɪkən/

Sloveso take/'teɪk/ znamená brát, vzít, odnést a někdy se plete se slovesem bring (přinést). Více si přečtěte zde


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
forsake /fə'seɪk/ forsook /fə'sʊk/ forsaken /fə'seɪkən/ opustit
mistake /mɪ'steɪk/ mistook /mɪ'stʊk/ mistaken /mɪ'steɪkən/ splést si
shake /ʃeɪk/ shook /ʃʊk/ shaken /'ʃeɪkən/ třást
take /teɪk/ took /tʊk/ taken /'teɪkən/ vzít

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště nás čeká sekce 1.2.6, ve které dojde ke značné změně: příčestí minulé se již nebude tvořit z infinitivu, ale z minulého času. Jinými slovy: třetí tvar vzniká z druhého. Toto pravidlo bude platit i pro další sekce, které nás teprve čekají. V sekci 1.2.6 budeme mít slovesa, ve kterých je v minulém časepříčestí minulém vždy -O-. Minulý čas pak končí na -E a příčestí minulé na -EN.

Domácí úkol: Jako vždy se za domácí úkol pokuste vzpomenout, jaká slovesa by do této kategorie mohla patřit. První z nich bude break – broke – broken.

Přepis bublinkové nápovědy: