Přípona -EE

Vydáno dne 13.12.2013

Pravděpodobně znáte slovo EMPLOYEE. Často se však plete s podobným EMPLOYER. Jak je to s podstatnými jmény, která končí na -EE, a jaký mají vztah k příponě -ER?Přípona -EE

O anglických příponách najdete na našich stránkách celý seriál (1, 2, 3, 4). Práce s nimi je docela zajímavá a studenti by se jim neměli vyhýbat, ač se to často děje. Můžete totiž správnou příponou nejčastěji změnit slovní druh.

prvním díle seriálu jsme si mimo jiné ukázali časté přípony, které se používají u osob: -ER, -OR a -EE.

A právě poslední zmíněná přípona dělá studentům největší problémy. Často ji totiž vůbec neznají nebo se jim plete. Hlavě proto, že existují dvojice slov končících na přípony -EE/-ER. Nejznámější jsou asi tyto dvojice:

employee/ɪmplɔɪ'i: TTT *1 employer/ɪm'plɔɪə TTT *2
trainee/ˌtreɪ'ni: TTT *3 trainer/'treɪnə TTT *4

Víte, co znamenají? Překlad najdete v žárovce. Nyní si pojďme rozebrat, proč tomu tak je. Základ obou podstatných jmen je sloveso (employ/train). Zjednodušeně se pak dá říct, že:

Pozor! Možná si řeknete, že přece pracuje zaměstnanec a ne zaměstnavatel, ale základem je sloveso employ, což je zaměstnat. Zaměstnavatel zaměstnává (dává zaměstnání) a zaměstnanec je zaměstnaný (přijímá zaměstnání):

Employers employ people. TTT *5
Employees are employed. TTT *6

Employers employ employees. TTT *7
Employees are employed by employers. TTT *8

Stejně to funguje u druhé dvojice:

Trainers train people. TTT *9
Trainees are trained. TTT *10

Pozn.: Všimněte si, že v češtině vlastně ani nemáme podstatné jméno, které popisuje zaškolovaného pracovníka.

Podobně to funguje i u dalších dvojic, kde je také občas problém najít vhodný český jednoslovný překlad. Např.:

interviewee/ˌɪntəvju:'­i:/ TTT *11 interviewer/'ɪntəˌvj­u:ə/ TTT *12
payee/ˌpeɪ'i:/ TTT *13 payer/'peɪə/ TTT *14
abductee TTT *15 abductor TTT *16

Pozn.: Místo koncového -ER je občas koncové -OR.

Podobných dvojic existuje víc, ale podstatná jména označující osobu, která končí na -EE, se v běžné angličtině moc nepoužívají. Odpověď je nasnadě. Asi jste si všimli, že toto podstatné jméno popisuje vlastně trpný rod (zaměstnanec je zaměstnán, školený je školen), proto je koncové -EE častěji nahrazováno jednoduše příponou -ED a pracuje se s ním jako s přídavným jménem. My si však ještě pro zajímavost uvedeme několik příkladů:

examinee TTT *17 examiner TTT *18
arrestee TTT *19 arrester TTT *20
advisee TTT *21 adviser (advisor) TTT *22
assignee TTT *23 assignor TTT *24

Polovinu s koncovkou -EE však většinou ani nenajdete v běžném slovníku, proto se jejich použití spíše vyhýbejte a ani se nesnažte vytvářet podobná slovíčka. Na druhou stranu se s těmito (pro někoho zvláštními) výrazy můžete setkat, proto je užitečné vědět, co v principu přípona -EE znamená.

Angličtina je však velice hravý jazyk, což ostatně dokládá třeba jedna slavná scéna ze seriálu Friends, kde si Chandler jednoduše vymyslel dvojici slov messee a messer a v jedné scénce říká: … the messers become the messees.

Na tuto scénku se můžete podívat zde. TTT *25

Pokud neznáte kontext, určitě doporučuji shlédnout několik těchto epizod TTT *26. Základem těchto dvou vymyšlených slov je sloveso mess TTT *27. Chandler tady chtěl jednoduše říct, že ti, co s nimi chtěli vydrbat, se stanou těmi, se kterými bude vydrbáno. Ano, v češtině to zní poněkud kostrbatě…

Angličtina však má ještě pár podstatných jmen, která končí na -EE, ale již nestojí ve dvojici se slovy, která končí na -ER. Např.:

addressee TTT *28 referee TTT *29 appointee TTT *30
evictee TTT *31 deportee TTT *32 absentee TTT *33
refugee TTT *34 licensee TTT *35 amputee TTT *36
devotee TTT *37 retiree TTT *38 divorcee TTT *39

Výslovnost

Koncové -EE vyslovujeme jednoduše /i:/. Přízvuk v daném slově je pak nejčastěji právě na koncovém -EE, což je občas pro studenty překvapivé. U slova employee/ɪmplɔɪ'i: může ovšem být přízvuk na druhé slabice nebo třetí. U slov trainee/ˌtreɪ'ni:, interviewee/ˌɪntəvju:'­i:/ a mnoha dalších je pak téměř vždy až na poslední.

Závěrem

Cílem toho článku nebylo, abyste teď začali bezhlavě všude přidávat příponu -EE. Ve většině případů by to totiž znělo velmi zvláštně. Na druhou stranu je určitě nutné znát dvojice slov ze začátku článku a pak některá slovíčka z poslední tabulky. Ostatní je zde spíše pro zajímavost.

Překlad:
 1. zaměstnanec
 2. zaměstnavatel
 3. školený (učeň, účastník školení)
 4. školitel
 5. Zaměstnavatelé zaměstnávají lidi.
 6. Zaměstnanci jsou zaměstnaní.
 7. Zaměstnavatelé zaměstnávají zaměstnance.
 8. Zaměstnanci jsou zaměstnaní zaměstnavateli.
 9. Školitelé školí lidi.
 10. Zaškolovaní pracovníci jsou zaškolováni.
 11. člověk, který je při pohovoru tázán
 12. člověk, který vede pohovor
 13. příjemce platby
 14. plátce
 15. unesená osoba
 16. únosce
 17. zkoušená osoba
 18. zkoušející
 19. zatýkaná osoba
 20. zatýkající osoba
 21. příjemce rady
 22. poradce
 23. nabyvatel, zmocněnec
 24. převodce, postupitel
 25. Chandler to říká na konci této ukázky
 26. začátek této zápletky je totiž několik dílů zpět
 27. nepořádek, zaneřádit, ale taky rozhodit, podělat nebo vydrbat s někým
 28. adresát, příjemce
 29. rozhodčí, rozhodce, garant
 30. jmenovaný kandidát do funkce
 31. vystěhovaná osoba
 32. vyhoštěnec, vyhnanec
 33. nepřítomná osoba
 34. uprchlík
 35. držitel licence, povolení
 36. osoba po amputaci
 37. nadšenec, fanda, příznivec
 38. penzista
 39. rozvedená osoba
Přepis bublinkové nápovědy: