Přípona -EE

Vydáno dne 13.12.2013

Pravděpodobně znáte slovo EMPLOYEE. Často se však plete s podobným EMPLOYER. Jak je to s podstatnými jmény, která končí na -EE, a jaký mají vztah k příponě -ER?Přípona -EE

O anglických příponách najdete u nás celý seriál článků (1, 2, 3, 4). Použitím přípon nejčastěji měníme slovní druh a to je pro studenty určitě dobré znát.

prvním dílu seriálu jsme si mimo jiné ukázali časté přípony, které se používají u osob: -er, -or a -ee.

A právě poslední z nich dělá studentům největší problémy. Často ji totiž vůbec neznají nebo si ji pletou s jinou příponou s jiným významem. V angličtině totiž existuje mnoho slov, která se pojí s příponou -ee a zároveň -er, ale výsledná slovíčka jsou vlastně opaky, např.:

Základ obou podstatných jmen je sloveso (employ/train). Zjednodušeně se pak dá říct, že:

 • osoba s příponou -er danou činnost vykonává
 • osoba s příponou -ee danou činnost přijímá

Pozor! Možná si řeknete, že přece pracuje zaměstnanec a ne zaměstnavatel, ale základem je sloveso employ, což je zaměstnat. Zaměstnavatel zaměstnává (dává zaměstnání) a zaměstnanec je zaměstnaný (přijímá zaměstnání):

Employers employ people. TTT *1
Employees are employed. TTT *2

Employers employ employees. TTT *3
Employees are employed by employers. TTT *4

Stejně to funguje u druhé dvojice:

Trainers train people. TTT *5
Trainees are trained. TTT *6

Pozn.: Všimněte si, že v češtině vlastně ani nemáme podstatné jméno, které popisuje zaškolovaného pracovníka.

Podobně to funguje i u dalších dvojic, kde je také občas problém najít vhodný český jednoslovný překlad. Např.:

interviewee/ˌɪntəvju:'­i:/ TTT *7 interviewer/'ɪntəˌvj­u:ə/ TTT *8
payee/ˌpeɪ'i:/ TTT *9 payer/'peɪə/ TTT *10
abductee TTT *11 abductor TTT *12

Pozn.: Místo koncového -er je občas koncové -or.

Podobných dvojic existuje víc, ale podstatná jména označující osobu, která končí na -ee, se v běžné angličtině nepoužívají tak často. Odpověď je nasnadě. Možná jste si všimli, že toto podstatné jméno popisuje vlastně trpný rod (zaměstnanec je zaměstnán, školený je školen), proto je koncové -ee častěji nahrazováno jednoduše příponou -ed a pracuje se s ním jako s přídavným jménem. My si však ještě pro zajímavost uvedeme několik příkladů:

examinee TTT *13 examiner TTT *14
arrestee TTT *15 arrester TTT *16
advisee TTT *17 adviser (advisor) TTT *18
assignee TTT *19 assignor TTT *20

Některá slova s koncovkou -ee ovšem občas nenajdete ani v běžném slovníku, proto si při tvoření dejte pozor na to, zda takové slovo vlastně existuje.

Angličtina je však velice hravý jazyk, a proto si nové slovo může vytvořit. Jako to udělal Chandler ze seriálu Friends, kdy vymyslel dvojici slov messee a messer a v jedné scénce říká: … the messers become the messees.

Na tuto scénku se můžete podívat zde. TTT *21

Pokud neznáte kontext, určitě doporučujeme shlédnout několik těchto epizod TTT *22. Základem těchto dvou vymyšlených slov je sloveso mess TTT *23. Chandler tady chtěl jednoduše říct, že ti, co s nimi chtěli vydrbat, se stanou těmi, se kterými bude vydrbáno. Ano, v češtině to zní poněkud kostrbatě…

Angličtina však má ještě pár podstatných jmen, která končí na -ee, ale již nestojí ve dvojici se slovy, která končí na -er. Např.:

addressee TTT *24 referee TTT *25 appointee TTT *26
evictee TTT *27 deportee TTT *28 absentee TTT *29
refugee TTT *30 licensee TTT *31 amputee TTT *32
devotee TTT *33 retiree TTT *34 divorcee TTT *35

Výslovnost

Koncové -ee vyslovujeme jednoduše /i:/. Přízvuk v daném slově je pak nejčastěji právě na koncovém -ee, což je občas pro studenty překvapivé.

U slova employee/ɪmplɔɪ'i: sice můžete občas slyšet přízvuk i na druhé slabice, ale třeba u slov trainee/ˌtreɪ'ni:, interviewee/ˌɪntəvju:'­i:/ (a mnoha dalších) je pak téměř vždy až na konci.

Překlad:
 1. Zaměstnavatelé zaměstnávají lidi.
 2. Zaměstnanci jsou zaměstnaní.
 3. Zaměstnavatelé zaměstnávají zaměstnance.
 4. Zaměstnanci jsou zaměstnaní zaměstnavateli.
 5. Školitelé školí lidi.
 6. Zaškolovaní pracovníci jsou zaškolováni.
 7. člověk, který je při pohovoru tázán
 8. člověk, který vede pohovor
 9. příjemce platby
 10. plátce
 11. unesená osoba
 12. únosce
 13. zkoušená osoba
 14. zkoušející
 15. zatýkaná osoba
 16. zatýkající osoba
 17. příjemce rady
 18. poradce
 19. nabyvatel, zmocněnec
 20. převodce, postupitel
 21. Chandler to říká na konci této ukázky
 22. začátek této zápletky je totiž několik dílů zpět
 23. nepořádek, zaneřádit, ale taky rozhodit, podělat nebo vydrbat s někým
 24. adresát, příjemce
 25. rozhodčí, rozhodce, garant
 26. jmenovaný kandidát do funkce
 27. vystěhovaná osoba
 28. vyhoštěnec, vyhnanec
 29. nepřítomná osoba
 30. uprchlík
 31. držitel licence, povolení
 32. osoba po amputaci
 33. nadšenec, fanda, příznivec
 34. penzista
 35. rozvedená osoba
Přepis bublinkové nápovědy: