Prefixes (předpony), Suffixes (přípony)

Vydáno dne 21.03.2019

Seriál o předponách a příponách jsme nyní opatřili přehledným rozcestníkem.Prefixes, Suffixes

Tvoření slov se na našich stránkách věnujeme dlouho a podrobně. Najdete zde i článek o předponách a seriál článků o příponách. Nechybí ani různá cvičení.

Tyto články jsme nedávno upravovali a pro přehlednost přidáváme tento “rozcestník”.

Prefixes (předpony)

Suffixes (přípony)

Přepis bublinkové nápovědy: