MISS, MISSED, MISSING

Vydáno dne 30.05.2019

Dnes si ukážeme, co všechno může znamenat slůvko MISS a odvozená slova.MISS, MISSED, MISSING

Slovíčko miss/'mɪs/ má velice široké použití. Asi ho znáte s velkým M jako oslovení slečny (více zde). Tomu se však nebudeme věnovat. Zaměříme se na význam slovesa a dalších odvozených slov a frází.

miss = stýskat se, chybět

Jedno ze základních použití slovesa miss je situace, kdy se někomu po někom stýská, kdy někdo někomu chybí.

miss you so much! TTT  

Všimněte si zde slovosledu. V angličtině je podmětem věty ten, komu se stýská, komu někdo chybí. Předmětem je potom osoba nebo věc, která někomu chybí, po které se někomu stýská.

I'm going to miss you when you're gone. TTT
It's great you're home. We all missed you. TTT
How are the kids? – Well, they miss their father. TTT
What would you miss if you lost everything in a fire? TTT
It's so nice to see you again. I've missed you so much. TTT
Hi, honey. Did you miss me? TTT 

Stýskat se nám může i po nějaké činnosti, pak použijeme gerundium (ingový tvar slovesa).

miss spending time with you. TTT
He's recovering quickly and he really misses playing. TTT
I really miss being home with my family. TTT  

I miss you vs. I'm missing you

Sloveso miss patří mezi tzv. “stavová” slovesa, tedy slovesa, která se nepoužívají v průběhovém čase (více zde).

Běžně se tedy používá pouze “I miss…”. Pokud ale chcete zdůraznit momentální pocit, můžete použít průběhový čas:

  • miss you. – chybíš mi, stýská se mi
  • I'm missing you. – je to intenzivní momentální pocit, právě teď to silně vnímám

Podrobnosti najdete v článku I'm loving, I'm liking, I've been wanting….

miss = zmeškat, nestihnout

Další význam je zmeškat či nestihnout, ať už je to nějaký dopravní prostředek, nebo třeba film v televizi.

Do you have something to eat? I missed lunch. TTT
Steve overslept and missed his morning bus. – Again? TTT
Look at the time! We're going to miss the plane! TTT
Did you watch the match last night? – Oh damn, I missed it. TTT 

miss = minout, netrefit se

Podobný význam je pak minout (cíl) nebo netrefit se (třeba do míče). Minout můžete ale i nějaké místo (nevšimnout si ho).

I can't believe it! He missed the ball again! TTT
It's a red building at the very end of the street. You can't miss it. TTT
He is one of their best players, but he missed the penalty. TTT
No matter how hard she tries, she always misses the target. TTT 

be missed = chybět, postrádat, scházet

S výše zmíněnými významy souvisí také použití minulého příčestí missed. Když použijete “sb is missed”, říkáte, že vám chybí nebo bude chybět, že někoho postrádáte, schází vám. Často ve spojení, že osoba odešla (třeba z firmy) nebo zemřela.

John was a great guy. He will be greatly missed. TTT
When he died, he was really missed by the whole family. TTT 

(be) missing = nepřítomný, nezvěstný

Sloveso miss je ve všech těchto případech stavové sloveso, proto se používá pouze v prostých časech, ne průběhových (až na situaci popsanou v šedém rámečku výše).

Běžně se však můžete setkat se slovem missing. Nejde však o průběhový čas. Slovo missing je zde totiž přídavné jméno, proto lze použít jak se slovesem be, tak i samostatně. Jeho významy jsou nepřítomný, chybějící, ztracený, ne na svém místě, ale i nezvěstný či pohřešovaný.

OK, folks, who's missing? TTT
When Jessica opened the drawer, she discovered the gun was missing. TTT
Two keys were missing from the cupboard. TTT
We can't start yet. Steve's missing. TTT
When she discovered that half of the money was missing from her account, she almost had a heart attack. TTT
The last few pages of this book are missing. Don't tell me you don't know anything about it. TTT 

Shall we fill in the missing words? TTT
His wife was reported missing last night. TTT
My mother found the missing cup behind the sofa. TTT
One of the missing books is quite valuable. TTT
Tim reported a missing bag, but the airline accused him of lying. TTT 

Spojení missing in action (zkratka MIA) znamená “pohřešován v boji” (o vojáku, který se nevrátil z akce).

Pokud byste chtěl vytvořit sloveso “ztratit se” nebo “být pohřešován”, použijete spojení go missing.

Our neighbour went missing last weekend. TTT
I'm very sorry, sir, but the document has gone missing. TTT 

Pozn.: Sloveso go je zde použito pro tzv. změnu stavu. Kromě slovesa go se používá například i sloveso get. Více se dočtete zde: Změna stavu (GET), Změna stavu (GO, TURN, BECOME).

miss vs. be missing

Neopleťte si tedy sloveso miss a přídavné jméno missing:

give sth a miss

Na závěr si ještě ukážeme spojení hovorové britské angličtiny give sth a miss, které znamená nechat si něco ujít, vynechat něco (úmyslně).

The ice cream was really pricey so I gave it a miss. TTT
Sorry, I had to give your birthday party a miss last night. I had a horrible headache. TTT
Did you watch the football match last night? – No, I decided to give it a miss. TTT  

Pozor na záměnu give sth a miss a miss sth:

Přepis bublinkové nápovědy: