Irregular Verbs: Section 2.1.6

Vydáno dne 07.06.2009

Šestnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Dnes si doděláme sekci 2.1.0. Zbylo nám pár sloves, která bohužel již nezapadají do žádné kategorie. Jediné společné mají koncové -T nepravidelných tva­rů.Irregular Verbs: Section 2.1.6

Tímto článkem budeme pokračovat v druhé velké sekci anglických nepravidelných sloves 2.0.0. (slovesa, která mají vždy dva tvary stejné).

Zatím jsme v části 2.1.0. Ta bude mít několik částí a všechny budou mít jedno společné: koncové -T u minulého času a příčestí minulého.

V podsekci 2.1.1 jsme měli slovesa, kde se -EE- v infinitivu mění na -E- v minulém čase i příčestí minulém. Druhý a třetí tvar končí na písmeno T.
V podsekci 2.1.2 slovesa s -EA- v infinitivu i v obou nepravidelných tvarech. Druhý a třetí končil opět na T.
V podsekci 2.1.3 pak byla slovesa, jejichž nepravidelné tvary končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
V podsekci 2.1.4 jsme měli slovesa, kde se koncovka -D v infinitivu mění na -T.
V podsekci 2.1.5 si ukázali slovesa, která v infinitivu končí na -LL a mohou být pravidelnánepravidelná.

Poslední část této hlavní kategorie bude bez jakýchkoli pravidel. Naleznete zde tedy pouze seznam sloves, která se do žádné předchozí sekce nevešla.

Section 2.1.6

Jak píšeme v úvodu, žádná pravidla zde bohužel nenaleznete. Proto pojďme rovnou na seznam sloves. Důležitá jsou opět označena hvězdičkou.


*burn – burnt – burnt

burn /bɜ:n/ – burnt /bɜ:nt/ – burnt /bɜ:nt/

Sloveso burn/'bɜ:n/ znamená shořet, spálit (se), ale nikoli “zapalovat” (to je sloveso light).

Sloveso burn je často pravidelné (burned).


bless – blest – blest

bless /bles/ – blest /blest/ – blest /blest/

Sloveso bless/'bles/ je požehnat a může být i pravidelné (blessed).


learn – learnt – learnt

learn /lɜ:n/ – learnt /lɜ:nt/ – learnt /lɜ:nt/

Sloveso learn/'lɜ:n/ znamená učit se, naučit se a v americké angličtině je toto sloveso pravidelné (learned).

learn vs. study

Studentům se často pletou tato dvě slovesa. Mají totiž velice podobný význam. Je dobré si pamatovat, že pokud ‘ležíte v knihách’, pak můžete použít:

study = učit se (studovat)
learn = naučit se (pár slovíček)

Pokud se však učíte nějakou činnost (třeba řídit), použijete learn.

Více v samostatném článku.


lose – lost – lost

lose /lu:z/ – lost /lɒst/ – lost /lɒst/

Sloveso lose/'lu:z/ znamená prohrát, ztratit.

lose vs. loose

Jestli se někde dělá častá chyba, tak je to tato dvojice slov. Pamatujte si, že sloveso lose se píše jen s jedním O.

Slůvko loose je ovšem přídavné jméno, které s tímto slovesem vůbec nesouvisí, a má význam volný (netěsný).

Více v článku LOSE vs. LOOSE.


spoil – spoilt – spoilt

spoil /spɔɪl/ – spoilt /spɔɪlt/ – spoilt /spɔɪlt/

Sloveso spoil/'spɔɪl/ znamená kazit, pokazit, zkazit, zkazit se (jídlo), rozmazlit (dítě) a může být i pravidelné (spoiled).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
burn /bɜ:n/ burnt /bɜ:nt/ burnt /bɜ:nt/ spálit, hořet
bless /bles/ blest /blest/ blest /blest/ požehnat
learn /lɜ:n/ learnt /lɜ:nt/ learnt /lɜ:nt/ (na)učit se
lose /lu:z/ lost /lɒst/ lost /lɒst/ prohrát, ztratit
spoil /spɔɪl/ spoilt /spɔɪlt/ spoilt /spɔɪlt/ zkazit, pokazit, rozmazlit

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Tímto jsme zakončili sekci 2.1.0, kde nepravidelné tvary končily na -t, a dále nás čeká další sekce 2.2.0. V celé této sekci budou nepravidelné tvary končit na -d. V příští lekci si otevřeme sekci 2.2.1, kde budou slovesa, která mají v infinitivu -ee-, které se v nepravidelných tvarech bude měnit na -e-.

Domácí úkol: Která slovesa by mohla patřit do sekci 2.2.1?

Přepis bublinkové nápovědy: