Help for English

LOSE vs. LOOSE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.09.2017

Obě tato slova existují, ale studenti o tom mnohdy neví.LOSE vs. LOOSE

Pravopis slovíček lose a loose je typickou chybou nejen začínajících studentů, ale často i velmi pokročilých.

Studenti vycházejí z toho, že výslovnost /u:/ se vyjadřuje psaným “-oo-”. Z tohoto důvodu píší studenti často loose a to většinou v případě, kdy jde o význam slova lose.

Tato dvě slova mají rozdílný význam, pravopisvýslovnost:

Výslovnost znělých (zde z) a neznělých (zde s) hlásek na konci slova je pro české studenty poměrně komplikovaná. Více si přečtěte v samostatném článku.

lose (v)

Sloveso lose/'lu:z/ znamená ztratit nebo prohrát a je nepravidelné:
lose – lost – lost

I am always losing keys. TTT *1
Two thousand people will lose their jobs next month. TTT *2
She's trying to lose weight. TTT *3
They are going to lose. TTT *4
I always lose my temper when I see her. TTT *5
He is losing his hair. TTT *6
If she loses her job, she's going to be really depressed. TTT *7
Be nice to her. She lost her husband last month. TTT *8
Look at him. I'm afraid he's losing hope. TTT *9  

Význam tohoto slovesa je ztratit něco/někoho. Pokud chcete vyjádřit české ztratit se, musíte použít spojení get lost:

lost my phone on the way to work. TTT *10
got lost on the way to her house. TTT *11  

Více si můžete přečíst v článku o změně stavu.

loose (adj)

Přídavné jméno loose/'lu:s/ znamená volný, na volno nebo netěsný. Stupňování je běžné:
loose – looser – loosest

His tooth is loose. TTT *12
Don't sit on the chair. One of the legs is loose. TTT *13
The screw was loose so I tightened it. TTT *14
Don't trip. Your shoes are loose. TTT *15
This is just a loose translation. TTT *16
Tie a loose knot around the stick. TTT *17
I need you to be relaxed. Wear some loose clothes please. TTT *18  

loser vs. looser

Jelikož studenti často znají jen slovo loose, píší občas “oblíbené” slovíčko loser/'lu:zə/ špatně se dvěma O. To sice existuje, ale má jiný význam:

loser/'lu:zə/ = poražený, ztroskotanec, břídil, apod.
looser /lu:sə/ = volnější (druhý stupeň od přídavného jména loose)

Jak vidíte, opět se liší pravopis, význam, ale i výslovnost (z vs. s).

At that moment I felt like a complete loser. TTT *19
Try to open this jar first. The lid is looser here. TTT *20  


pro pokročilé studenty

Výše zmíněné slovní druhy jsou považovány za elementárnější angličtinu. Nyní si však uvedeme i složitější jevy, kdy se nejedná jen o lose jako sloveso a loose jako přídavné jméno.

Pozn.: Pokud jste začátečníci, nebo mírně pokročilí, stačí vám první část článku. Pokud si troufáte na něco složitějšího, čtěte dál.

loose (n)

Jak vidíte v závorce, loose může být také podstatné jméno (n). Nejčastěji se používá ve vazbě on the loose = na útěku, na svobodě po útěku (z vězení*.

The thieves escaped and are on the loose. TTT *21  

loose (v)

Loose ovšem může být také sloveso (v) s významem uvolnit, vypustit, pustit na svobodu. Vychází z přídavného jména loose.

They loosed the horses. TTT *22  

loose (v) vs. loosen (v)

Pokud jste již zběhlí v práci se slovními druhy a umíte tvořit sloveso z přídavného jména, možná víte, že lze tvořit příponou -en. Z přídavného jména loose vytvoříme sloveso loosen (uvolnit). Více v našem seriálu o příponách.

Tím se však dostaneme ke dvěma slovesům se zdánlivě stejným významem: loose vs. loosen.

loose/'lu:s/ (v) = uvolnit, vypustit, pustit na svobodu
loosen/'lu:sn/ (v) = uvolnit, aby bylo něco méně utáhnuto (opak tighten)

He loosed an arrow. TTT *23
He loosened the screw. TTT *24  

Překlad:
 1. Stále ztrácím klíče.
 2. Dva tisíce lidí ztratí svou práci příští měsíc.
 3. Snaží se zhubnout.
 4. Prohrají.
 5. Vždy se přestanu ovládat, když ji vidím.
 6. Plešatí.
 7. Jestli ztratí práci, bude velmi deprimovaná.
 8. Buď na ni hodný. Minulý měsíc přišla o manžela.
 9. Podívej se na něj. Obávám se, že ztrácí naději.
 10. Na cestě do práce jsem ztratil telefon.
 11. Na cestě k jejímu domu jsem se ztratil.
 12. Viklá se mu zub.
 13. Nesedej si na tu židli. Jedna noha je volná.
 14. Šroubek byl volný, tak jsem ho utáhl.
 15. Nezakopni. Máš volné boty.
 16. Je to jen volný překlad.
 17. Uvaž kolem té tyčky volný uzel.
 18. Potřebuju, abys byl uvolněný. Vezmi si prosím na sebe nějaké volné oblečení.
 19. V tu chvíli jsem se cítil jako naprostý břídil.
 20. Zkus nejprve otevřít tuto sklenici. Víčko je tady volnější.
 21. Zloději unikli jsou na svobodě.
 22. Pustili koně.
 23. Vystřelil šíp.
 24. Uvolnil šroubek.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
UPPER-INTERMEDIATE

Naked, wicked, beloved

Existuje hrstka přídavných jmen s koncovkou -ED, u kterých se nevyslovuje podle klasických pravidel. Zde je jejich přehled.

STARTER

Volný čas

Slovíčka spojená s aktivitami pro volný čas.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno LOSE vs. LOOSE 42 27736 Od mufina poslední příspěvek
před 7 lety