Help for English

STUDY vs. LEARN

ELEMENTARY Vydáno dne 09.06.2019

Umíte správně používat slovesa STUDY a LEARN? Ukážeme vám, jak s nimi pracovat.STUDY vs. LEARN

V dnešním článku si řekneme něco o dvojici sloves study/'stʌdi/ a learn/'lɜ:n/. Obě souvisí s učením (se něčeho), ale nejde o synonyma.

Zjednodušeně se dá říct následující:

 • Sloveso study popisuje běžné učení se ve škole (nebo domácí přípravu) a learn se používá u učení se dovedností (např. lyžování či řízení auta)
 • Pokud se bavíme o školním učení, pak study vyjadřuje proces učení (učit se) a learn vyjadřuje výsledek učení (naučit se)

Článek si tedy rozdělíme na dvě části: učíme se školní předměty / učíme se dovednosti

Učíme se školní předměty

Bavíme-li se o běžném ‘školním’ učení, můžeme použít obě dnešní slovesa. U slovesa study klademe důraz na proces učení a u slovesa learn na výsledek:

studied English yesterday and learned five new words.
Učil jsem se angličtinu a naučil jsem se pět nových slov.

Častá chyba studentů je:

learned English yesterday.
Včera jsem se naučil angličtinu.

To však neznamená, že se slovíčkem English se nedá použít sloveso learn:

learned English when I was in England.
Naučil jsem se anglicky, když jsem byl v Anglii.

Větu můžeme ještě rozšířit a použít obě slovesa:

learned English when I was in England. I didn't study it, I just learned it. TTT *1

Nebo další použití obou sloves:

Can you be quiet? I'm studying. I want to learn something. TTT *2
studied for two hours yesterday, but didn't learn much. TTT *3  

Pojďme si ukázat několik příkladů použití:

study = učit se (studovat)

I'd like to study math. TTT *4
She's studying for her exam. TTT *5
Both my parents studied English, but don't remember much. TTT *6
I wanted to study languages, but I couldn't. TTT *7
My sister wants to study to become a teacher. TTT *8
Turn the TV down! I can't study when it's so loud. TTT *9  

learn = naučit se

I have to learn these new words. TTT *10
She learned French when she was just a kid. TTT *11
I wanted to learn English, but I didn't. TTT *12
My brother learned the alphabet when he was four. TTT *13
I know some Spanish, but I'd like to learn more. TTT *14
Do we have to learn the poem by heart? TTT *15  

 • learn sth by heart = naučit se něco zpaměti

Učíme se dovednosti

V předchozí části jsme se bavili o učení se školních předmětů. Bavili jsme se tedy o ‘studování’ a často jsme mohli použít slovíčko study. Pokud se však učíme nějakou dovednost, již nepotřebujeme učebnice, nechodíme kvůli tomu do klasické školy, proto ‘nestudujeme’, a tudíž se zde již nepoužije sloveso study, ale pouze sloveso learn.

learn = učit se (dáváme důraz na proces)

She's learning how to drive. TTT *16 (how je možno vypustit)
I'm learning how to ski, but I'm not very good. TTT *17 (how je možno vypustit)
I'll show you. Just watch and learn. TTT *18
How do you learn irregular verbs? TTT *19
I'm learning English from my British roommates. TTT *20  

learn = naučit se (dáváme důraz na výsledek)

learned how to swim when I was five. TTT *21 (how je možno vypustit)
You have to learn how to control your temper. TTT *22 (how je možno vypustit)
I will never learn how to ski properly. TTT *23 (how je možno vypustit)
Where did you learn that? TTT *24
learned that from my father. TTT *25  

Pozn.: V britské angličtině má toto sloveso nepravidelný tvar learnt.

Dokonavost a nedokonavost

Řekli jsme si tedy, že sloveso learn se používá v dokonavém významu (naučit se) a study v nedokonavém významu (učit se = studovat). Při učení se dovedností vždy používáme learn. U školních předmětů pak použijeme study nebo learn.

Pokud se ale učíme nějakou látku do hodiny ve škole, snažíme se ji zapamatovat, a to je už pak dovednost, proto se často používá learn.

I'm studying English.
I'm learning the present perfect.

V minulém čase si dejte pozor na českou dokonavost a nedokonavost:

studied English last night.
Včera večer jsem se učil angličtinu.
learned English when I was in England.
Naučil jsem se angličtinu, když jsem byl v Anglii.
was studying/lear­ning English when she walked in.
Zrovna jsem se učil angličtinu, když vešla.

U slovesa study dáváme důraz na to, že se věnujeme studiu (a také zdůrazňujeme proces). Sloveso learn použijeme, pokud chceme ukázat, že si jazyk osvojujeme, že se nám dostává do hlavy (a zdůrazňujeme výsledek).

study / learn vs. teach

Určitě stojí za připomenutí další sloveso související s učením. Sloveso teach však znamená vyučovat (někoho něco). Více se dočtete v článku Pleteme si: lend/borrow, teach/learn.

Překlad:
 1. Naučil jsem se anglicky, když jsem byl v Anglii. Neučil jsem se ji (nestudoval jsem ji), prostě jsem se ji naučil.
 2. Můžeš být zticha? Učím se. Chci se něco naučit.
 3. Učil jsem se včera dvě hodiny, ale moc jsem se nenaučil.
 4. Rád bych studoval matematiku.
 5. Ona se učí na zkoušku.
 6. Oba moji rodiče studovali angličtinu, ale moc si toho nepamatují.
 7. Chtěl jsem studovat jazyky, ale nemohl jsem.
 8. Moje sestra chce studovat na učitelku.
 9. Ztlum tu televizi! Nemůžu se učit, když je tak nahlas.
 10. Musím se naučit tato nová slovíčka.
 11. Naučila se francouzsky, když byla ještě dítě.
 12. Chtěl jsem se naučit anglicky, ale nenaučil.
 13. Můj bratr se naučil abecedu, když mu byly čtyři.
 14. Umím trochu španělsky, ale chci se naučit víc.
 15. Musíme se naučit tu básničku nazpaměť?
 16. Ona se učí řídit.
 17. Učím se lyžovat, ale moc mi to nejde.
 18. Ukážu ti to. Jen sleduj a uč se.
 19. Jak se učíš nepravidelná slovesa?
 20. Učím se anglicky od svých britských spolubydlících.
 21. Naučil jsem se plavat, když mi bylo pět.
 22. Musíš se naučit ovládat svou vznětlivost.
 23. Nikdy se pořádně nenaučím lyžovat.
 24. Kde ses to naučil?
 25. Naučil jsem se to od svého otce.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Simple English Wikipedia

Projekt Wikipedie zná pravděpodobně každý. Ale věděli jste, že existuje Wikipedie i v jednoduché angličtině?
PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno STUDY vs. LEARN 10 14334 Od Gera poslední příspěvek
před 5 lety