Help for English

Reward ELE 35-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

adverbs 
badly - špatně
BrE
/'bædli/ Přehrát
AmE
/'bædli/ Přehrát

adverb - in a bad way, not well

 
carefully - opatrně, pečlivě
BrE
/'keəfəli/ Přehrát
AmE
/'kerfəli/ Přehrát

adverb - in a careful way, not carelessly

 
carelessly - neopatrně, nedbale
BrE
/'keələsli/ Přehrát
AmE
/'kerləsli/ Přehrát

adverb - in a careless way, not carefully

 
loudly - hlasitě, nahlas
BrE
/'laʊdli/ Přehrát
AmE
/'laʊdli/ Přehrát

adverb - in a way that it can be heard very well or too much, not silently

 
politely - slušně, zdvořile
BrE
/pə'laɪtli/ Přehrát
AmE
/pə'laɪt̬li/ Přehrát

adverb - according to good manners, not rudely

 
quickly - rychle
BrE
/'kwɪkli/ Přehrát
AmE
/'kwɪkli/ Přehrát

adverb - in a way that takes little time, not slowly

 
quietly - tiše, klidně
BrE
/'kwaɪətli/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət̬li/ Přehrát

adverb - in a way that it cannot be heard, silently, not loudly

 
rudely - hrubě, neslušně, nezdvořile
BrE
/'ru:dli/ Přehrát
AmE
Přehrát

adverb - not politely, not accordingly to good manners

 
slowly - pomalu
BrE
/'sləʊli/ Přehrát
AmE
/'sloʊli/ Přehrát

adverb - in a way that it takes a long time, not quickly

 
well - dobře, správně
BrE
/'wel/ Přehrát
AmE
/'wel/ Přehrát

adverb - in a good way, not badlyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 35-vocab

moderní technika
ALL LEVELS

Reward PRE 35-vocab

Kitchen, table manners etc.
ALL LEVELS

Reward INT 35-vocab

Words from the text about Amelia Earhart
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář