Help for English

Reward ELE 36-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

travelling 
arrival - příjezd, přílet
BrE
/ə'raɪvl/ Přehrát
AmE
/ə'raɪvl/ Přehrát

noun - the time when a plane, bus, train etc. comes or is scheduled to come

 
arrival hall - příjezdová hala, příletová hala
BrE
/ə'raɪvl'hɔ:l/ Přehrát
AmE
/ə'raɪvl'hɔ:l/ Přehrát

noun - The part of an airport or station where passengers come after they arrive

baggage
baggage - zavazadla
BrE
/'bægɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'bægɪdʒ/ Přehrát

noun - the suitcases, bags etc. that you carry with you when you travel somewhere

baggage reclaim
baggage reclaim - místo pro vyzvednutí zavazadel
BrE
/'bægɪdʒ rɪˌkleɪm/ Přehrát
AmE
/'bægɪdʒ rɪˌkleɪm/ Přehrát

noun - the place at an airport where you can pick up your baggage

 
boarding pass - palubní lístek
BrE
/'bɔ:dɪŋpɑ:s/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rdɪŋˌpæs/ Přehrát

noun, American English - a card you need to have in order to be allowed to get on a plane

 
business class - obchodní třída
BrE
/'bɪznɪsklɑ:s/ Přehrát
AmE
/'bɪznɪsklæs/ Přehrát

noun - the more expensive and comfortable class in a plane

 
departure - odjezd, odlet
BrE
/dɪ'pɑ:tʃə/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtʃər/ Přehrát

noun - the time when a train, plane, bus etc. leaves or is scheduled to leave

 
departure gate - odletová brána
BrE
/dɪ'pɑ:tʃəˌgeɪt/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtʃərˌgeɪt/ Přehrát

noun - a passageway at an airport where people can board a plane

 
departure lounge - odletová hala (na letišti)
BrE
/dɪ'pɑ:tʃəˌlaʊndʒ/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtʃərˌlaʊndʒ/ Přehrát

noun - the part of an airport where passengers wait before their flight

 
economy class - turistická třída, druhá třída
BrE
/ɪ'kɒnəmiˌklɑ:s/ Přehrát
AmE
/ɪ'kɑ:nəmiˌklæs/ Přehrát

noun - the cheaper and less comfortable class in a plane

 
first class - první třída
BrE
/ˌfɜ:st'klɑ:s/ Přehrát
AmE
/ˌfɜ:rst'klæs/ Přehrát

noun - the more expensive and comfortable class in a train

 
cheap day return - zlevněná jednodenní zpáteční jízdenka
BrE
/'tʃi:p 'deɪ rɪ'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tʃi:p 'deɪ rɪ'tɜ:rn/ Přehrát

noun - a ticket that enables you to travel there and back on the same day

 
check-in - odbavení (na letišti), odbavovací přepážka, místo odbavení
BrE
/'tʃekɪn/ Přehrát
AmE
/'tʃekɪn/ Přehrát

noun - the place and situation in which you check in at an airport

 
passport - pas (cestovní), cestovní pas
BrE
/'pɑ:spɔ:t/ Přehrát
AmE
/'pæspɔ:rt/ Přehrát

noun - a document that serves for your identification when you travel abroad

 
passport control - pasová kontrola
BrE
/ˌpɑ:spɔ:t kən'trəʊl/ Přehrát
AmE
/ˌpæspɔ:rt kən'troʊl/ Přehrát

noun - the place where your passport is checked when you travel abroad, the situation in which it is checked

platform
platform - nástupiště
BrE
/'plætfɔ:m/ Přehrát
AmE
/'plætfɔ:rm/ Přehrát

noun - the part of a railway station where you get on or off a train

 
return - zpáteční jízdenka
BrE
/rɪ'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/rɪ'tɜ:rn/ Přehrát

noun - a ticket for a train, bus, etc. that is valid for the journey there and back

 
second class - druhá třída
BrE
/'sekəndˌklɑ:s/ Přehrát
AmE
/'sekəndˌklæs/ Přehrát

noun - the cheaper and less comfortable class in a train

 
single - jednoduchá jízdenka
BrE
/'sɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'sɪŋgl/ Přehrát

noun - a ticket for a train, bus, etc. that is valid only for the journey there

ticket
ticket - lístek, vstupenka, jízdenka
BrE
/'tɪkɪt/ Přehrát
AmE
/'tɪkɪt/ Přehrát

noun - a piece of paper that enables you to use a train, bus etc, or lets you enter a theatre, cinema etc.

ticket office
ticket office - pokladna (na nádraží atd.), prodej jízdenek
BrE
/'tɪkɪtˌɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'tɪkɪt̬ˌɑ:fɪs/ Přehrát

noun - the place at a station etc. where you can buy a ticketPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 36-vocab

časová určení
ALL LEVELS

Reward PRE 36-vocab

Weather and seasons
ALL LEVELS

Reward INT 36-vocab

Relationships
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář