Help for English

Reward ELE 37-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

weathercloud
cloud - mrak, oblak
BrE
/'klaʊd/ Přehrát
AmE
/'klaʊd/ Přehrát

noun - a white or grey thing that floats in the sky

 
cold - chladný, studený
BrE
/'kəʊld/ Přehrát
AmE
/'koʊld/ Přehrát

adjective - of a low temperature

 
cool - chladný, chladivý
BrE
/'ku:l/ Přehrát
AmE
/'ku:l/ Přehrát

adjective - quite cold, usually in a pleasant way; not hot or warm

dry
dry - suchý
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

adjective - not wet or humid, having no water or humidity

fog
fog - mlha
BrE
/'fɒg/ Přehrát
AmE
/'fɑ:g/ Přehrát

noun - a white cloud that makes it difficult to see

foggy
foggy - mlhavo
BrE
/'fɒgi/ Přehrát
AmE
/'fɑ:gi/ Přehrát

adjective - covered with fog

 
hot - horký, žhavý, horko, vedro
BrE
/'hɒt/ Přehrát
AmE
/'hɑ:t/ Přehrát

adjective - of very high temperature, very warm

rain
rain - pršet
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

verb - (of water) to fall from the sky in the form of little drops of water

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
rainy - deštivý
BrE
/'reɪni/ Přehrát
AmE
/'reɪni/ Přehrát

adjective - full of rain, having a lot of rain

snow
snow - sníh
BrE
/'snəʊ/ Přehrát
AmE
/'snoʊ/ Přehrát

noun - frozen water in the form of a soft white material

 
snowy - sněžný, zasněžený
BrE
/'snəʊwi/ Přehrát
AmE
/'snoʊwi/ Přehrát

adjective - full of snow

sun
sun - slunce, sluníčko
BrE
/'sʌn/ Přehrát
AmE
/'sʌn/ Přehrát

noun - the yellow star that shines in the sky and gives us heat and light

 
sunny - slunečný, slunečno
BrE
/'sʌni/ Přehrát
AmE
/'sʌni/ Přehrát

adjective - full of sun

 
warm - teplý, teplo
BrE
/'wɔ:m/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rm/ Přehrát

adjective - not cold; making you feel not cold

wet
wet - mokrý, vlhký, mokro, vlhko
BrE
/'wet/ Přehrát
AmE
/'wet/ Přehrát

adjective - covered or soaked in water

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving air

 
windy - větrný, větrno
BrE
/'wɪndi/ Přehrát
AmE
/'wɪndi/ Přehrát

adjective - full of windPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 37-vocab

minulost, slovesa
ALL LEVELS

Reward PRE 37-vocab

Accidents and emergencies
ALL LEVELS

Reward INT 37-vocab

Tourist guide in Hong Kong
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář