Help for English

Reward INT 06-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Human qualities 
ambition - ambice
BrE
/æm'bɪʃn/ Přehrát
AmE
/æm'bɪʃn/ Přehrát

noun - the things that a person would like to achieve in his life

 
ambitious - ambiciózní
BrE
/æm'bɪʃəs/ Přehrát
AmE
/æm'bɪʃəs/ Přehrát

adjective - wanting and expecting to achieve great things in life

 
confidence - sebedůvěra
BrE
/'kɒnfɪdəns/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nfɪdəns/ Přehrát

noun - the trust in oneself

 
confident - jistý, sebejistý
BrE
/'kɒnfɪdənt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nfɪdənt/ Přehrát

adjective - sure about yourself, your abilities, your opinions, etc.

 
faithful - věrný
BrE
/'feɪθfl/ Přehrát
AmE
/'feɪθfl/ Přehrát

adjective - staying with somebody at all times; loyal

 
faithfulness - věrnost
BrE
/'feɪθflnes/ Přehrát
AmE
/'feɪθflnes/ Přehrát

noun - the quality of staying with somebody at all times

 
good looks - pěkný vzhled, tělesná krása
BrE
/ˌgʊd'lʊks/ Přehrát
AmE
/ˌgʊd'lʊks/ Přehrát

noun - physical beauty or good appearace (of a person)

 
good-looking - pohledný
BrE
/ˌgʊd'lʊkɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌgʊd'lʊkɪŋ/ Přehrát

adjective - handsome, pretty

 
honest - čestný, poctivý, upřímný
BrE
/'ɒnɪst/ Přehrát
AmE
/'ɑ:nəst/ Přehrát

adjective - fair, not telling lies, not stealing

 
honesty - čestnost, poctivost, upřímnost
BrE
/'ʌnəsti/ Přehrát
AmE
/'ʌnəsti/ Přehrát

noun - telling the truth, not lying or stealing

 
idealism - idealismus
BrE
/aɪ'di:əlɪzəm/ Přehrát
AmE
/aɪ'di:əlɪzəm/ Přehrát

noun - the belief that perfect life is possible

 
idealistic - idealistický
BrE
/ˌaɪdiə'lɪstɪk/ Přehrát
AmE
/ˌaɪdiə'lɪstɪk/ Přehrát

adjective - believing that perfect life is possible

 
informal - neformální, ležérní
BrE
/ɪn'fɔ:ml/ Přehrát
AmE
/ɪn'fɔ:rml/ Přehrát

adjective - not formal (about clothes etc.)

 
informality - neformálnost
BrE
/ˌɪnfɔ:'mæləti/ Přehrát
AmE
/ˌɪnfɔ:r'mælət̬i/ Přehrát

noun - the state of not being formal

 
intelligence - inteligence
BrE
/ɪn'telɪdʒəns/ Přehrát
AmE
/ɪn'telɪdʒəns/ Přehrát

noun - the ability to learn and understand things

 
intelligent - inteligentní
BrE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát

adjective - able to learn and understand things, smart

 
kind - laskavý, milý, vlídný
BrE
/'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/'kaɪnd/ Přehrát

adjective - nice, helpful, good, gentle

 
kindness - laskavost
BrE
/'kaɪndnəs/ Přehrát
AmE
/'kaɪndnəs/ Přehrát

noun - the quality of being kind, nice and gentle; a kind thing

 
open - otevřený
BrE
/'əʊpən/ Přehrát
AmE
/'oʊpən/ Přehrát

adjective - not closed

 
openness - otevřenost
BrE
/'əʊpənnəs/ Přehrát
AmE
/'oʊpənnəs/ Přehrát

noun - ability to speak freely about your feelings

 
optimism - optimismus
BrE
/'ɒptɪmɪzəm/ Přehrát
AmE
/'ɑ:ptəmɪzəm/ Přehrát

noun - the ability to see the good side of everything; a belief in a good end

 
optimistic - optimistický
BrE
/ˌɒptɪ'mɪstɪk/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:ptɪ'mɪstɪk/ Přehrát

adjective - able to see the good side of everything, not losing hope; believing in a good end

 
patience - trpělivost
BrE
/'peɪʃns/ Přehrát
AmE
/'peɪʃns/ Přehrát

noun - willingness to wait calmly; the ability to wait for something calmly

 
patient - trpělivý
BrE
/'peɪʃnt/ Přehrát
AmE
/'peɪʃnt/ Přehrát

adjective - willing to wait calmly

 
reliability - spolehlivost
BrE
/rɪˌlaɪə'bɪləti/ Přehrát
AmE
/rɪˌlaɪə'bɪlət̬i/ Přehrát

noun - the quality of a person who can be depended on or trusted

 
reliable - spolehlivý
BrE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát
AmE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát

adjective - one that can be depended on or trusted

 
serious - vážný
BrE
/'sɪəriəs/ Přehrát
AmE
/'sɪriəs/ Přehrát

adjective - not willing to smile or laugh or make jokes

 
seriousness - vážnost
BrE
/'sɪəriəsnəs/ Přehrát
AmE
/'sɪriəsnəs/ Přehrát

noun - the quality of a person who is not willing to smile or make jokes

 
sincere - upřímný, opravdový, ryzí
BrE
/sɪn'sɪə/ Přehrát
AmE
/sɪn'sɪr/ Přehrát

adjective - not lying, not pretending something that is not true

 
sincerity - upřímnost, opravdovost, ryzost
BrE
/sɪn'serəti/ Přehrát
AmE
/sɪn'serət̬i/ Přehrát

noun - the quality of a person who does not lie or pretend something that is not true

 
single-minded - cílevědomý
BrE
/ˌsɪŋgl'maɪndɪd/ Přehrát
AmE
/ˌsɪŋgl'maɪndɪd/ Přehrát

adjective - having a clear goal that you are following

 
single-mindedness - cílevědomost
BrE
/ˌsɪŋgl'maɪndɪdnəs/ Přehrát
AmE
/ˌsɪŋgl'maɪndɪdnəs/ Přehrát

noun - the quality of a person who has a clear goal that he is following

 
talent - talent, nadání
BrE
/'tælənt/ Přehrát
AmE
/'tælənt/ Přehrát

noun - a natural ability to do something

 
talented - talentovaný, nadaný
BrE
/'tæləntɪd/ Přehrát
AmE
/'tæləntɪd/ Přehrát

adjective - having a natural ability to do somethingPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 06-vocab

čísla, osobní údaje
ALL LEVELS

Reward ELE 06-vocab

Family members
ALL LEVELS

Reward PRE 06-vocab

Words from the text
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář