Help for English

Reward INT 14-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Cities 
art gallery - galerie
BrE
/'ɑ:tˌgæləri/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rtˌgæləri/ Přehrát

noun - a place where you can see paintings, sculptures and other work of art

bridge
bridge - most, lávka
BrE
/'brɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'brɪdʒ/ Přehrát

noun - a structure that leads over a river, valley etc., usually made of metal, stone or wood

busy
busy - zaneprázdněný
BrE
/'bɪzi/ Přehrát
AmE
/'bɪzi/ Přehrát

adjective - having too much work or too many activities

castle
castle - hrad
BrE
/'kɑ:sl/ Přehrát
AmE
/'kæsl/ Přehrát

noun - a large and usually historical building with towers and strong walls

cathedral
cathedral - katedrála, chrám
BrE
/kæ'θi:drəl/ Přehrát
AmE
/kæ'θi:drəl/ Přehrát

noun - a large and important church

cemetery
cemetery - hřbitov
BrE
/'semətri/ Přehrát
AmE
/'seməteri/ Přehrát

noun - a place with many graves of people

coffee house
coffee house - kavárna
BrE
/'kɒfihaʊs/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fihaʊs/ Přehrát

noun - a kind of restaurant where people usually have a coffee

 
concert hall - koncertní síň
BrE
/'kɒnsət hɔ:l/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nsərt hɔ:l/ Přehrát

noun - a place where you can go to listen to a concert, usually of classical music

 
cosmopolitan - kosmopolitní, světový
BrE
/ˌkɒzmə'pɒlɪtən/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:zmə'pɑ:lɪt̬ən/ Přehrát

adjective - having people from all over the world

crowded
crowded - přelidněný, plný (lidí)
BrE
/'kraʊdɪd/ Přehrát
AmE
/'kraʊdɪd/ Přehrát

adjective - full of people

 
dangerous - nebezpečný
BrE
/'deɪndʒərəs/ Přehrát
AmE
/'deɪndʒərəs/ Přehrát

adjective - not safe, could cause injury or death

dirty
dirty - špinavý
BrE
/'dɜ:ti/ Přehrát
AmE
/'dɜ:rt̬i/ Přehrát

adjective - covered in dirt, not clean

 
district - okrsek, městská oblast
BrE
/'dɪstrɪkt/ Přehrát
AmE
/'dɪstrɪkt/ Přehrát

noun - an official division of a city

 
hilly - kopcovitý
BrE
/'hɪli/ Přehrát
AmE
/'hɪli/ Přehrát

adjective - having many hills

 
industrial - průmyslový
BrE
/ɪn'dʌstrɪəl/ Přehrát
AmE
/ɪn'dʌstriəl/ Přehrát

adjective - having many factories etc.

 
lane - ulička, cestička, úzká cesta
BrE
/'leɪn/ Přehrát
AmE
/'leɪn/ Přehrát

noun - a narrow street or road, often in the countryside

 
lively - živý, čilý, bujný, plný života, plný energie, energický
BrE
/'laɪvli/ Přehrát
AmE
/'laɪvli/ Přehrát

adjective - full of life, full of energy, full of enthusiasm

market
market - trh, tržnice
BrE
/'mɑ:kɪt/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rkɪt/ Přehrát

noun - a place in the street where you can buy things

museum
museum - muzeum
BrE
/mju:'zi:əm/ Přehrát
AmE
/mju:'zi:əm/ Přehrát

noun - a building where you can see various exhibitions, e.g. historical items, stuffed animals, technical things etc.

 
noisy - hlučný
BrE
/'nɔɪzi/ Přehrát
AmE
/'nɔɪzi/ Přehrát

adjective - making loud unpleasant sounds

 
old-fashioned - staromódní
BrE
/ˌəʊld'fæʃnd/ Přehrát
AmE
/ˌoʊld'fæʃnd/ Přehrát

adjective - dressing like people dressed in the past, having ideas like people had in the past etc.

palace
palace - palác
BrE
/'pæləs/ Přehrát
AmE
/'pæləs/ Přehrát

noun - a large house where a very important person lives

park
park - park
BrE
/'pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rk/ Přehrát

noun - an open green area in a town or city where people can go to relax, sit down, have a picnic etc.

 
picturesque - malebný
BrE
/ˌpɪktʃə'resk/ Přehrát
AmE
/ˌpɪktʃə'resk/ Přehrát

adjective - beautiful, like a picture

quay
quay - nábřeží, přístaviště
BrE
/'ki:/ Přehrát
AmE
/'ki:/ Přehrát

noun - a long platform along the bank of a river etc. (usually built of stone) that boats can be tied to and passengers or goods can get on and off

river
river - řeka
BrE
/'rɪvə/ Přehrát
AmE
/'rɪvər/ Přehrát

noun - a large stream of water that is flowing across the land into the sea

 
romantic - romantický
BrE
/rəʊ'mæntɪk/ Přehrát
AmE
/roʊ'mænt̬ɪk/ Přehrát

adjective - affecting your emotions; connected with love

skyscraper
skyscraper - mrakodrap, výšková budova
BrE
/'skaɪskreɪpə/ Přehrát
AmE
/'skaɪskreɪpər/ Přehrát

noun - a very tall building with many floors (usually more than 40 or 50), usually built in large cities

 
sleepy - ospalý
BrE
/'sli:pi/ Přehrát
AmE
/'sli:pi/ Přehrát

adjective - wanting to sleep

 
smart - slušivý, elegantní
BrE
/'smɑ:t/ Přehrát
AmE
/'smɑ:rt/ Přehrát

adjective - (about clothes) good looking, fit for formal ocassions; (about people) of an attractive appearance

square
square - náměstí
BrE
/'skweə/ Přehrát
AmE
/'skwer/ Přehrát

noun - a large open space among buildings, several streets usually meet here

street
street - ulice
BrE
/'stri:t/ Přehrát
AmE
/'stri:t/ Přehrát

noun - a road in a town with houses and buildings on both sides

theatre
theatre - divadlo
BrE
/'θɪətə/ Přehrát
AmE
/'θɪət̬ər/ Přehrát

noun - a building where you see a play or a show

tram
tram - tramvaj
BrE
/'træm/ Přehrát
AmE
/'træm/ Přehrát

noun - a kind of train for people that travels through a city and stops at regular intervals to let people in or out

 
unique - unikátní, jedinečný
BrE
/jʊ'ni:k/ Přehrát
AmE
/jʊ'ni:k/ Přehrát

adjective - rare, special, not like anything else

 
wealthy - bohatý, zámožný
BrE
/'welθi/ Přehrát
AmE
/'welθi/ Přehrát

adjective - rich, not poorPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 14-vocab

vzhled, popis lidí
ALL LEVELS

Reward ELE 14-vocab

Town features and facilities
ALL LEVELS

Reward PRE 14-vocab

Irish pubs
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář