Help for English

Reward PRE 02-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

daily routinebath
bath - vana
BrE
/'bɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'bæθ/ Přehrát

noun - a large container for water, in which you can sit or lie and wash your body

breakfast
breakfast - snídaně
BrE
/'brekfəst/ Přehrát
AmE
/'brekfəst/ Přehrát

noun - the meal which you have in the morning after you get up

 
come - přijít, přijet
BrE
/'kʌm/ Přehrát
AmE
/'kʌm/ Přehrát

verb - to arrive, to go in your direction

dinner
dinner - večeře
BrE
/'dɪnə/ Přehrát
AmE
/'dɪnər/ Přehrát

noun - The meal which you have in the evening. In many countries it is the main meal of the day

 
finish - skončit, ukončit, dokončit
BrE
/'fɪnɪʃ/ Přehrát
AmE
/'fɪnɪʃ/ Přehrát

verb - to complete something or to get to the end of something

 
get - stát se (změna stavu)
BrE
/'get/ Přehrát
AmE
/'get/ Přehrát

verb - to become

 
get dressed - obléknout se
BrE
/ˌget'drest/ Přehrát
AmE
/ˌget'drest/ Přehrát

verb - to put on clothes

get up
get up - vstávat (z postele)
BrE
/ˌget'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ʌp/ Přehrát

verb - to wake up and leave the bed in the morning

go shopping
go shopping - jít na nákup
BrE
/'gəʊ'ʃɒpɪŋ/ Přehrát
AmE
/'goʊ'ʃɑ:pɪŋ/ Přehrát

verb - to go and buy the things that you need

 
have - prožívat, zažívat, dávat si, užívat si, dát si, prožít
BrE
/'hæv/ Přehrát
AmE
/'hæv/ Přehrát

verb - to experience or enjoy (a holiday, a good weekend etc), to use (e.g. a shower, bath), eat (e.g. breakfast, lunch, dinner)

 
have a bath - koupat se
BrE
/'hævə'bɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'hævə'bæθ/ Přehrát

have a shower
have a shower - sprchovat se
BrE
/'hævə'ʃaʊə/ Přehrát
AmE
/'hævə'ʃaʊər/ Přehrát

verb - to wash your body with a shower

 
home - domov, doma
BrE
/'həʊm/ Přehrát
AmE
/'hoʊm/ Přehrát

noun - the place where people live and to which they are connected emotionally

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
lunch - oběd
BrE
/'lʌntʃ/ Přehrát
AmE
/'lʌntʃ/ Přehrát

noun - the meal which you usually have at midday or early afternoon

shower
shower - sprcha, sprchový kout
BrE
/'ʃaʊə/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊər/ Přehrát

noun - a piece of equipment which produces a spray of water to wash your body, it can also be a small room or a part of a room where you wash

school
school - škola
BrE
/'sku:l/ Přehrát
AmE
/'sku:l/ Přehrát

noun - the building where children and young people go in order to study, the institution that provides education

 
start - začít, začínat
BrE
/'stɑ:t/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rt/ Přehrát

verb - to begin doing something

 
stop - zastavit, přestat
BrE
/'stɒp/ Přehrát
AmE
/'stɑ:p/ Přehrát

verb - to finish or end something

television
television - televize
BrE
/'teləˌvɪʒən/ Přehrát
AmE
/'teləˌvɪʒən/ Přehrát

noun - a box with a glass screen where we can watch films, series and other programmes

 
wake up - probudit se, probudit
BrE
/ˌweɪ'kʌp/ Přehrát
AmE
/ˌweɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to stop sleeping and open your eyes

wash
wash - mýt, umýt, mýt se, umýt se
BrE
/'wɒʃ/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ʃ/ Přehrát

verb - to clean with water

wash up
wash up - mýt nádobí, dělat nádobí, umývat nádobí
BrE
/ˌwɒ'ʃʌp/ Přehrát
AmE
/ˌwɑ:ʃ'ʌp/ Přehrát

verb - to wash plates and cups and spoons etc. in water after a meal

watch
watch - sledovat, dívat se na
BrE
/'wɒtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɑ:tʃ/ Přehrát

verb - to look at something for a period of time

 
work - pracovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to do an activity or job, especially to earn money

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 02-vocab

zaměstnání
ALL LEVELS

Reward ELE 02-vocab

Zaměstnání
ALL LEVELS

Reward INT 02-vocab

Travelling by train
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář