Help for English

Reward PRE 07-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from the text 
abroad - zahraničí, v zahraničí, do zahraničí
BrE
/ə'brɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'brɔ:d/ Přehrát

adverb - in/to a foreign country

 
advertise - inzerovat, dělat reklamu, propagovat
BrE
/'ædvətaɪz/ Přehrát
AmE
/'ædvərtaɪz/ Přehrát

verb - to make something known to a lot of people, usually offering them to buy or use it

 
allow - dovolit, umožnit, nechat
BrE
/ə'laʊ/ Přehrát
AmE
/ə'laʊ/ Přehrát

verb - to let, to make possible, to enable

boat
boat - člun, loďka
BrE
/'bəʊt/ Přehrát
AmE
/'boʊt/ Přehrát

noun - a small vehicle that travels across water

 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

buy
buy - koupit, kupovat
BrE
/'baɪ/ Přehrát
AmE
/'baɪ/ Přehrát

verb - to get something and pay for it

carry
carry - nést, nosit, mít u sebe
BrE
/'kæri/ Přehrát
AmE
/'kæri/ Přehrát

verb - to have with you, e.g. in your pocket or your hands

 
cash - hotovost, peníze (v hotovosti)
BrE
/'kæʃ/ Přehrát
AmE
/'kæʃ/ Přehrát

noun - coins and banknotes

 
country - země, stát
BrE
/'kʌntri/ Přehrát
AmE
/'kʌntri/ Přehrát

noun - an area that has its own government

 
create - vytvořit, stvořit, vytvářet, tvořit
BrE
/kri'eɪt/ Přehrát
AmE
/kri'eɪt/ Přehrát

verb - to make something, to cause something new to exist

 
die - zemřít, umřít
BrE
/'daɪ/ Přehrát
AmE
/'daɪ/ Přehrát

verb - to stop living, to become dead

 
exchange - vyměnit, směnit, vyměňovat si
BrE
/ɪks'tʃeɪndʒ/ Přehrát
AmE
/ɪks'tʃeɪndʒ/ Přehrát

verb - to change something for something else; to trade something for something

 
foreign - zahraniční, cizí
BrE
/'fɒrən/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rən/ Přehrát

adjective - belonging to a different country from your own, from abroad

 
give up - přestat, vzdát, vzdát se
BrE
/ˌgɪv'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌgɪv'ʌp/ Přehrát

verb - to stop doing something, usually a habit etc.

 
holiday - dovolená, prázdniny
BrE
/'hɒlɪdeɪ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:lədeɪ/ Přehrát

noun - the period of time when you do not go to school or work and can travel and relax instead

hotel
hotel - hotel
BrE
/həʊ'tel/ Přehrát
AmE
/hoʊ'tel/ Přehrát

noun - a building with many rooms for guests where you can stay over night

 
change - změnit
BrE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát

verb - to make something different, to become different

 
check - zkontrolovat, kontrolovat
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

verb - to see if something is all right

 
choose - vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si, vybírat, vybírat si
BrE
/'tʃu:z/ Přehrát
AmE
/'tʃu:z/ Přehrát

verb - to pick one from a number of options or possibilities

 
introduce - představit (někoho někomu)
BrE
/ˌɪntrə'dju:s/ Přehrát
AmE
/ˌɪnt̬rə'du:s/ Přehrát

verb - to make two people known to each other

 
introduce - zavést
BrE
/ˌɪntrə'dju:s/ Přehrát
AmE
/ˌɪnt̬rə'du:s/ Přehrát

verb - to bring in a new thing

 
lead - vést (někam), směřovat (někam)
BrE
/'li:d/ Přehrát
AmE
/'li:d/ Přehrát

verb - to go in the direction (e.g. a road, exit etc.)

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
luxury - luxus, přepych
BrE
/'lʌkʃəri/ Přehrát
AmE
/'lʌkʃəri/ Přehrát

noun - very expensive and comfortable things that people do not really need but can enjoy them

 
meet - potkat, setkat se, seznámit se
BrE
/'mi:t/ Přehrát
AmE
/'mi:t/ Přehrát

verb - to come together, to see each other, to introduce each other

open
open - otevřít
BrE
/'əʊpən/ Přehrát
AmE
/'oʊpən/ Přehrát

verb - to do an activity in order that something doesn't stay shut or closed

 
organize - organizovat, uspořádat, pořádat, zorganizovat
BrE
/'ɔ:gənaɪz/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rgənaɪz/ Přehrát

verb - to plan and arrange something, usually an event etc.

 
package tour - zájezd
BrE
/'pækɪdʒˌtʊə/ Přehrát
AmE
/'pækɪdʒˌtʊər/ Přehrát

noun - a holiday that has been organized for you

 
pay - platit, zaplatit
BrE
/'peɪ/ Přehrát
AmE
/'peɪ/ Přehrát

verb - to give money for something

 
publish - publikovat, vydat (publikovat)
BrE
/'pʌblɪʃ/ Přehrát
AmE
/'pʌblɪʃ/ Přehrát

verb - to make a book etc. and make it available to the people

travel
travel - cestovat
BrE
/'trævl/ Přehrát
AmE
/'trævl/ Přehrát

verb - to go from one place to another, usually for longer distances

 
traveller's cheque - cestovní šek
BrE
/ˌtrævələz'tʃek/ Přehrát
AmE
/ˌtrævələrz'tʃek/ Přehrát

noun - a piece of paper printed by a bank that you can take on your journey instead of money

 
want - chtít
BrE
/'wɒnt/ Přehrát
AmE
/'wɑ:nt/ Přehrát

verb - to wish to have something, to needPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward ELE 07-vocab

Daily Routine words
ALL LEVELS

Reward STA 07-vocab

čísla 20–100
ALL LEVELS

Reward INT 07-vocab

Investing in memories
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář