Help for English

Reward PRE 08-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

trains and planesairport
airport - letiště
BrE
/'eəpɔ:t/ Přehrát
AmE
/'erpɔ:rt/ Přehrát

noun - a building from which you can take a plane

bed and breakfast
bed and breakfast - penzion (nocleh se snídaní)
BrE
/ˌbed ən'brekfəst/ Přehrát
AmE
/ˌbed ən'brekfəst/ Přehrát

noun - a kind of accommodation that enables you to stay overnight and have breakfast in the morning

 
boarding pass - palubní lístek
BrE
/'bɔ:dɪŋpɑ:s/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rdɪŋˌpæs/ Přehrát

noun, American English - a card you need to have in order to be allowed to get on a plane

 
book - rezervovat, rezervovat si, zabukovat
BrE
/'bʊk/ Přehrát
AmE
/'bʊk/ Přehrát

verb - to reserve (seats, hotel room etc) in advance

 
business class - obchodní třída
BrE
/'bɪznɪsklɑ:s/ Přehrát
AmE
/'bɪznɪsklæs/ Přehrát

noun - the more expensive and comfortable class in a plane

 
cabin - kabina, kajuta
BrE
/'kæbɪn/ Přehrát
AmE
/'kæbɪn/ Přehrát

noun - a small room on a ship

cabin
cabin - srub, chatka
BrE
/'kæbɪn/ Přehrát
AmE
/'kæbɪn/ Přehrát

noun - a small house made of wood mostly

 
connection - spojení, spoj
BrE
/kə'nekʃn/ Přehrát
AmE
/kə'nekʃn/ Přehrát

noun - a place where two things meet

 
delay - zpoždění, zdržení, prodlení, otálení
BrE
/dɪ'leɪ/ Přehrát
AmE
/dɪ'leɪ/ Přehrát

noun - the fact that something happens later than it was planned

 
departure - odjezd, odlet
BrE
/dɪ'pɑ:tʃə/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtʃər/ Přehrát

noun - the time when a train, plane, bus etc. leaves or is scheduled to leave

 
double room - dvojlůžkový, pokoj pro dva, dvoulůžkový pokoj
BrE
/ˌdʌbl'ru:m/ Přehrát
AmE
/ˌdʌbl'ru:m/ Přehrát

noun - a room in a hotel for two people

 
fare - jízdné
BrE
/'feə/ Přehrát
AmE
/'fer/ Přehrát

noun - the money you pay for a journey

ferry
ferry - trajekt, přívoz
BrE
/'feri/ Přehrát
AmE
/'feri/ Přehrát

noun - a kind of boat that travels across a channel or a river and carries people, cars, buses etc.

harbour
harbour - přístav, přístaviště
BrE
/'hɑ:bə/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rbər/ Přehrát

noun - the place where ships can be tied up and/or protected from the sea and wind etc.

 
check in - ubytovat se, zapsat se (v hotelu), zaregistrovat se
BrE
/ˌtʃek'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌtʃek'ɪn/ Přehrát

verb - to come to a hotel, sign your name and get a room

 
check out - odhlásit se (z hotelu)
BrE
/ˌtʃek'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌtʃek'aʊt/ Přehrát

verb - to leave a hotel, return the key etc.

 
check-in - registrace, ubytování se, přihlášení se (k pobytu)
BrE
/'tʃekɪn/ Přehrát
AmE
/'tʃekɪn/ Přehrát

noun - the act of starting your stay at a hotel, hotel etc.

land
land - přistát
BrE
/'lænd/ Přehrát
AmE
/'lænd/ Přehrát

verb - (of a plane) to come from the air to the ground

lift
lift - výtah
BrE
/'lɪft/ Přehrát
AmE
/'lɪft/ Přehrát

noun, British English - a machine that can take you from one floor of a building to another

luggage
luggage - zavazadla
BrE
/'lʌgɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'lʌgɪdʒ/ Přehrát

noun - the suitcases, bags etc. that you carry with you when you travel somewhere

passenger
passenger - cestující, pasažér
BrE
/'pæsɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'pæsəndʒər/ Přehrát

noun - a person who travels somewhere on a bus, train, plane etc.

platform
platform - nástupiště
BrE
/'plætfɔ:m/ Přehrát
AmE
/'plætfɔ:rm/ Přehrát

noun - the part of a railway station where you get on or off a train

port
port - přístav
BrE
/'pɔ:t/ Přehrát
AmE
/'pɔ:rt/ Přehrát

noun - the place where you can get on/off a ship or where goods can be load onto a ship

 
reservation - rezervace, zamluvení
BrE
/rezə'veɪʃn/ Přehrát
AmE
/rezər'veɪʃn/ Přehrát

noun - the fact that you have booked seats in a theatre or a room in a hotel, etc. in advance

 
return - zpáteční jízdenka
BrE
/rɪ'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/rɪ'tɜ:rn/ Přehrát

noun - a ticket for a train, bus, etc. that is valid for the journey there and back

 
single - jednoduchá jízdenka
BrE
/'sɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'sɪŋgl/ Přehrát

noun - a ticket for a train, bus, etc. that is valid only for the journey there

 
single room - jednolůžkový pokoj
BrE
/ˌsɪŋgl'ru:m/ Přehrát
AmE
/ˌsɪŋgl'ru:m/ Přehrát

noun - a room for one person only

take off
take off - vzlétnout, odlétnout
BrE
/ˌteɪk'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ɑ:f/ Přehrát

verb - (of a plane) to leave the ground and get into the air

 
terminal - terminál
BrE
/'tɜ:mɪnl/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rmɪnl/ Přehrát

noun - the part of an airport from which you can take a plane

ticket
ticket - lístek, vstupenka, jízdenka
BrE
/'tɪkɪt/ Přehrát
AmE
/'tɪkɪt/ Přehrát

noun - a piece of paper that enables you to use a train, bus etc, or lets you enter a theatre, cinema etc.

timetable
timetable - jízdní řád
BrE
/'taɪmteɪbl/ Přehrát
AmE
/'taɪmteɪbl/ Přehrát

noun - a board or a sheet of paper with the arrival and departure timesPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward ELE 08-vocab

Furniture and house words
ALL LEVELS

Reward STA 08-vocab

oblíbené věci
ALL LEVELS

Reward INT 08-vocab

Cold, lost, hungry, alone
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář