Help for English

Reward PRE 17-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Describing people 
attractive - přitažlivý, atraktivní
BrE
/ə'træktɪv/ Přehrát
AmE
/ə'træktɪv/ Přehrát

adjective - pleasing or interesting you, nice to look at

bald
bald - plešatý, holohlavý, holý
BrE
/'bɔ:ld/ Přehrát
AmE
/'bɔ:ld/ Přehrát

adjective - not having hair

beard
beard - vousy, plnovous
BrE
/'bɪəd/ Přehrát
AmE
/'bɪrd/ Přehrát

noun - the hair that grown on men's face, usually below the mouth and on the cheeks

 
beautiful - krásný, nádherný, překrásný
BrE
/'bju:tɪfl/ Přehrát
AmE
/'bju:t̬əfl/ Přehrát

adjective - very pretty

black
black - černá barva
BrE
/'blæk/ Přehrát
AmE
/'blæk/ Přehrát

noun - the colour of the night or coffee

 
blonde - světlý (o vlasech), blonďatý
BrE
/'blɒnd/ Přehrát
AmE
/'blɑ:nd/ Přehrát

adjective - light, not dark (hair), having light hair

brown
brown - hnědá barva
BrE
/'braʊn/ Přehrát
AmE
/'braʊn/ Přehrát

noun - the color of wood, horses, cows etc.

curly
curly - kudrnatý, vlnitý
BrE
/'kɜ:li/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rli/ Přehrát

adjective - full of rolls or curls (usually hair)

 
dark - tmavý, temný
BrE
/'dɑ:k/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rk/ Přehrát

adjective - without light and brightness

face
face - obličej, tvář
BrE
/'feɪs/ Přehrát
AmE
/'feɪs/ Přehrát

noun - the front of your head, there are two eyes and a nose and mouth

fair
fair - světlý (o vlasech či pleti)
BrE
/'feə/ Přehrát
AmE
/'fer/ Přehrát

adjective - light, not dark

fat
fat - tlustý
BrE
/'fæt/ Přehrát
AmE
/'fæt/ Přehrát

adjective - having to much flesh and being too heavy

glasses
glasses - brýle
BrE
/'glɑ:sɪz/ Přehrát
AmE
/'glæsɪz/ Přehrát

noun - a thing with two glass lenses which helps you see better or protects your eyes from the sun

 
good-looking - pohledný
BrE
/ˌgʊd'lʊkɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌgʊd'lʊkɪŋ/ Přehrát

adjective - handsome, pretty

hair
hair - vlasy
BrE
/'heə/ Přehrát
AmE
/'her/ Přehrát

noun - it is black or brown or blond, it grows on your head

head
head - hlava
BrE
/'hed/ Přehrát
AmE
/'hed/ Přehrát

noun - the part of the body that has eyes, ears, mouth etc.

 
kind - laskavý, milý, vlídný
BrE
/'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/'kaɪnd/ Přehrát

adjective - nice, helpful, good, gentle

 
long - dlouhý
BrE
/'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/'lɑ:ŋ/ Přehrát

adjective - not short, having a great distance from one end to another

man
man - muž, pán
BrE
/'mæn/ Přehrát
AmE
/'mæn/ Přehrát

noun - an adult male person, not a woman

medium-height
medium-height - středně vysoký
BrE
/'mi:dɪəm'haɪt/ Přehrát
AmE
/'mi:dɪəm'haɪt/ Přehrát

adjective - not tall but not short

middle-aged
middle-aged - ve středním věku
BrE
/'mɪdlˌeɪdʒd/ Přehrát
AmE
/'mɪdlˌeɪdʒd/ Přehrát

adjective - not old but not young, in one's forties

moustache
moustache - knírek, knír
BrE
/mə'stɑ:ʃ/ Přehrát
AmE
/'mʌstæʃ/ Přehrát

noun - the hair that grows on men's upper lip, above the mouth

 
nice - milý, hezký, sympatický
BrE
/'naɪs/ Přehrát
AmE
/'naɪs/ Přehrát

adjective - pleasant, polite

 
old - starý
BrE
/'əʊld/ Přehrát
AmE
/'oʊld/ Přehrát

adjective - not young or new

 
pretty - krásný, pěkný
BrE
/'prɪti/ Přehrát
AmE
/'prɪt̬i/ Přehrát

adjective - (usually about women) very good-looking and attractive

round
round - kulatý
BrE
/'raʊnd/ Přehrát
AmE
/'raʊnd/ Přehrát

adjective - having the shape like a circle or ball

 
short - krátký
BrE
/'ʃɔ:t/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:rt/ Přehrát

adjective - not long, not having a large distance from one end to the other

shy
shy - plachý, stydlivý
BrE
/'ʃaɪ/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪ/ Přehrát

adjective - feeling nervous about talking to people, especially strangers

slim
slim - štíhlý
BrE
/'slɪm/ Přehrát
AmE
/'slɪm/ Přehrát

adjective - thin in an attractive way, not fat

square
square - hranatý
BrE
/'skweə/ Přehrát
AmE
/'skwer/ Přehrát

adjective - not round

 
straight - rovný, přímý
BrE
/'streɪt/ Přehrát
AmE
/'streɪt/ Přehrát

adjective - not curled or bent or curved

tall
tall - vysoký (o člověku apod.)
BrE
/'tɔ:l/ Přehrát
AmE
/'tɔ:l/ Přehrát

adjective - (about people) not short, being of above average height

 
teenager - teenager, náctiletý, puberťák
BrE
/'ti:neɪdʒə/ Přehrát
AmE
/'ti:neɪdʒər/ Přehrát

noun - a young person between 13-18 of age

 
thin - tenký, úzký, hubený, slabý (tloušťkou)
BrE
/'θɪn/ Přehrát
AmE
/'θɪn/ Přehrát

adjective - having only a short distance between its sides

ugly
ugly - ošklivý, škaredý, šeredný
BrE
/'ʌgli/ Přehrát
AmE
/'ʌgli/ Přehrát

adjective - unpleasant to look at, not nice or beautiful

woman
woman - žena, paní
BrE
/'wʊmən/ Přehrát
AmE
/'wʊmən/ Přehrát

noun - an adult female person, not a man

young
young - mladý
BrE
/'jʌŋ/ Přehrát
AmE
/'jʌŋ/ Přehrát

adjective - not old, not having lived very longPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 17-vocab

čas, denní rozvrh
ALL LEVELS

Reward ELE 17-vocab

food
ALL LEVELS

Reward INT 17-vocab

Words from the story Rose Rose
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář