Help for English

Reward STA 25-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

datum 
always - vždy, vždycky, stále, pořád
BrE
/'ɔ:lweɪz/ Přehrát
AmE
/'ɔ:lweɪz/ Přehrát

adverb - anytime, all the time

 
April - duben
BrE
/'eɪprəl/ Přehrát
AmE
/'eɪprəl/ Přehrát

noun - the fourth month of the year

 
August - srpen
BrE
/'ɔ:gəst/ Přehrát
AmE
/'ɔ:gəst/ Přehrát

noun - the third summer month

 
December - prosinec
BrE
/dɪ'sembə/ Přehrát
AmE
/dɪ'sembər/ Přehrát

noun - the last month of the year

 
eighth - osmý
BrE
/'eɪtθ/ Přehrát
AmE
/'eɪtθ/ Přehrát

determiner - coming next after the seventh in position, rank, or time

 
eleventh - jedenáctý
BrE
/ɪ'levnθ/ Přehrát
AmE
/ɪ'levnθ/ Přehrát

determiner - coming next after the tenth in position, rank, or time

 
February - únor
BrE
/'febrʊəri/ Přehrát
AmE
/'febrʊəri/ Přehrát

noun - the second month of the year

 
fifth - pátý
BrE
/'fɪfθ/ Přehrát
AmE
/'fɪfθ/ Přehrát

determiner - coming next after the fourth in position, rank, or time

 
first - první
BrE
/'fɜ:st/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rst/ Přehrát

determiner - coming before all others in time or order

 
fourth - čtvrtý
BrE
/'fɔ:θ/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rt/ Přehrát

determiner - coming next after the third in position, rank, or time

 
January - leden
BrE
/'dʒænjuəri/ Přehrát
AmE
/'dʒænjueri/ Přehrát

noun - the first month of the year

 
July - červenec
BrE
/dʒu'laɪ/ Přehrát
AmE
/dʒə'laɪ/ Přehrát

noun - the second summer month

 
June - červen
BrE
/'dʒu:n/ Přehrát
AmE
/'dʒu:n/ Přehrát

noun - the first summer month

 
March - březen
BrE
/'mɑ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rtʃ/ Přehrát

noun - the first spring month

 
May - květen
BrE
/'meɪ/ Přehrát
AmE
/'meɪ/ Přehrát

noun - the fifth month of the year

 
never - nikdy
BrE
/'nevə/ Přehrát
AmE
/'nevər/ Přehrát

adverb - not ever, not at any time

 
ninth - devátý
BrE
/'naɪnθ/ Přehrát
AmE
/'naɪnθ/ Přehrát

determiner - coming next after the eighth in position, rank, or time

 
November - listopad
BrE
/nəʊ'vembə/ Přehrát
AmE
/noʊ'vembər/ Přehrát

noun - the third autumn month

 
October - říjen
BrE
/ɒk'təʊbə/ Přehrát
AmE
/ɑ:k'toʊbər/ Přehrát

noun - the second autumn month

 
often - často
BrE
/'ɒfn/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fn/ Přehrát

adverb - many times, reperatedly, in short intervals

 
second - druhý
BrE
/'sekənd/ Přehrát
AmE
/'sekənd/ Přehrát

determiner - coming next after the first in position, rank, or time

 
September - září
BrE
/sɪp'tembə/ Přehrát
AmE
/sep'tembər/ Přehrát

noun - the first autumn month

 
seventh - sedmý
BrE
/'sevnθ/ Přehrát
AmE
/'sevnθ/ Přehrát

determiner - coming next after the sixth in position, rank, or time

 
sixth - šestý
BrE
/'sɪksθ/
AmE
/'sɪksθ/ Přehrát

determiner - coming next after the fifth in position, rank, or time

 
sometimes - někdy, občas
BrE
/'sʌmtaɪmz/ Přehrát
AmE
Přehrát

adverb - not often, ocassionally, now and then

 
tenth - desátý
BrE
/'tenθ/ Přehrát
AmE
/'tenθ/ Přehrát

determiner - coming next after the ninth in position, rank, or time

 
third - třetí
BrE
/'θɜ:d/ Přehrát
AmE
/'θɜ:rd/ Přehrát

determiner - coming next after the second in position, rank, or time

 
thirtieth - třicátý
BrE
/'θɜ:tiəθ/ Přehrát
AmE
/'θɜ:rt̬iəθ/ Přehrát

determiner - coming next after the twenty-ninth in position, rank, or time

 
twelfth - dvanáctý
BrE
/'twelfθ/ Přehrát
AmE
/'twelfθ/ Přehrát

determiner - coming next after the eleventh in position, rank, or time

 
twentieth - dvacátý
BrE
/'twentiəθ/ Přehrát
AmE
/'twent̬iəθ/ Přehrát

determiner - coming next after the nineteenth in position, rank, or time

 
usually - obvykle, obyčejně
BrE
/'ju:ʒəli/ Přehrát
AmE
/'ju:ʒəwəli/ Přehrát

adverb - regularly, normallyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward ELE 25-vocab

food
ALL LEVELS

Reward PRE 25-vocab

Describing objects
ALL LEVELS

Reward INT 25-vocab

Words from the story
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář