Help for English

Reward STA 28-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

město 
ahead - vpřed, vpředu, dopředu, vepředu
BrE
/ə'hed/ Přehrát
AmE
/ə'hed/ Přehrát

adverb - in front of

along
along - podél
BrE
/ə'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/ə'laɔ:ŋ/ Přehrát

preposition - in the direction of the length of

baker
baker - pekař
BrE
/'beɪkə/ Přehrát
AmE
/'beɪkər/ Přehrát

noun - a person whose job is to make bread and rolls and cakes, etc.

bank
bank - banka
BrE
/'bæŋk/ Přehrát
AmE
/'bæŋk/ Přehrát

noun - a building where you can put or take out money, take a loan etc.

bookshop
bookshop - knihkupectví
BrE
/'bʊkʃɒp/ Přehrát
AmE
/'bʊkʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy books

car park
car park - parkoviště
BrE
/'kɑ:pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rpɑ:rk/ Přehrát

noun, British English - a place where you can park a car

cinema
cinema - kino
BrE
/'sɪnəmə/ Přehrát
AmE
/'sɪnəmə/ Přehrát

noun, British English - a building where you go to see a film

 
how - jak
BrE
/'haʊ/ Přehrát
AmE
/'haʊ/ Přehrát

adverb - in what way or manner

chemist
chemist - lékárník
BrE
/'kemɪst/ Přehrát
AmE
/'kemɪst/ Přehrát

noun, British English - a person who sells medicine, shampoo, soap etc.

library
library - knihovna (budova nebo místnost)
BrE
/'laɪbrəri/ Přehrát
AmE
/'laɪbrəri/ Přehrát

noun - a building or a room where you can read a book or borrow it

market
market - trh, tržnice
BrE
/'mɑ:kɪt/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rkɪt/ Přehrát

noun - a place in the street where you can buy things

post office
post office - pošta (budova)
BrE
/'pəʊstˌɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'poʊstˌɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a building where you can post letters, parcels etc.

pub
pub - hospoda, hostinec
BrE
/'pʌb/ Přehrát
AmE
/'pʌb/ Přehrát

noun - a place where you can have a drink

restaurant
restaurant - restaurace
BrE
/'restrɒnt/ Přehrát
AmE
/'restrɑ:nt/ Přehrát

noun - a place where you can have a meal

station
station - stanice, železniční stanice, nádraží
BrE
/'steɪʃn/ Přehrát
AmE
/'steɪʃn/ Přehrát

noun - a place where you can take a train

 
straight - rovný, přímý
BrE
/'streɪt/ Přehrát
AmE
/'streɪt/ Přehrát

adjective - not curled or bent or curved

 
turn - odbočit, zahnout, obrátit se, zabočit
BrE
/'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to change direction, to the right or left

 
where - kde, kam
BrE
/'weə/ Přehrát
AmE
/'wer/ Přehrát

adverb - at / to which placePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward ELE 28-vocab

body and health
ALL LEVELS

Reward PRE 28-vocab

Rules
ALL LEVELS

Reward INT 28-vocab

Local produce
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář