Help for English

Matrix PRE Unit 3 (4)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Words from listening, page 34 
confident - jistý, sebejistý
BrE
/'kɒnfɪdənt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nfɪdənt/ Přehrát

adjective - sure about yourself, your abilities, your opinions, etc.

 
envy - závidět
BrE
/'envi/ Přehrát
AmE
/'envi/ Přehrát

verb - to want something that another person has

fall out with
fall out with - přestat si rozumět (s někým), začít se hádat
BrE
/ˌfɔ:l'aʊt wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l'aʊt wɪð/ Přehrát

verb - to stop being friendly with someone and start to have arguments with them

 
get on well with - dobře vycházet s, rozumět si s
BrE
/ˌgetˌɒn'wel wɪθ/ Přehrát
AmE
/ˌget̬ˌɑ:n'wel wɪð/ Přehrát

verb - to have a good relationship with someone

 
in common - společný, společně
BrE
/ɪn'kɒmən/ Přehrát
AmE
/ɪn'kɑ:mən/ Přehrát

adverb - that is shared with somebody else

 
independent - nezávislý, samostatný
BrE
/ˌɪndə'pendənt/ Přehrát
AmE
/ˌɪndə'pendənt/ Přehrát

adjective - not needing or relying on anybody or anything

 
patient - trpělivý
BrE
/'peɪʃnt/ Přehrát
AmE
/'peɪʃnt/ Přehrát

adjective - willing to wait calmly

 
proud - pyšný, hrdý
BrE
/'praʊd/ Přehrát
AmE
/'praʊd/ Přehrát

adjective - feeling good about yourself because of what you are, what you have or what you have done

 
reliable - spolehlivý
BrE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát
AmE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát

adjective - one that can be depended on or trusted

 
responsible - zodpovědný
BrE
/rɪ'spɒnsəbl/ Přehrát
AmE
/rɪ'spɑ:nsəbl/ Přehrát

adjective - able to be trusted or relied on

 
spoil - rozmazlit, zkazit
BrE
/'spɔɪl/ Přehrát
AmE
/'spɔɪl/ Přehrát

verb - to have a bad effect on a child by doing too many good things for him/her

 
strict - přísný
BrE
/'strɪkt/ Přehrát
AmE
/'strɪkt/ Přehrát

adjective - not letting people disobey rules etc. and punish them if they doPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 4 (3)

Listening section, words concerning health, page 46
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 3 (3)

Adjectives, pages 32–33
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 4 (4)

Sepaking section, words concerning food, page 47
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář