Help for English

Matrix PRE Unit 3 (6)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Words from the text on Special Days in the USbarbecue
barbecue - opékání masa (venku)
BrE
/'bɑ:bɪkju:/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rbəkju:/ Přehrát

noun - roasting meat outdoors; a kind of outdoors party (for friends or family) during which we cook meat over a fire

 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

candy
candy - cukrovinky, sladkosti
BrE
/'kændi/ Přehrát
AmE
/'kændi/ Přehrát

noun, American English - sweets

corn
corn - kukuřice
BrE
/'kɔ:n/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rn/ Přehrát

noun - maize, a grain plant with sweet yellow seeds

cranberry
cranberry - brusinka
BrE
/'krænbəri/ Přehrát
AmE
/'krænbəri/ Přehrát

noun - a small sour berry often used for making a kind of sauce which is eaten with meat

 
day off - den volna
BrE
/ˌdeɪ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌdeɪ'ɑ:f/ Přehrát

noun - a free day, a one-day holiday

 
declare - prohlásit
BrE
/dɪ'kleə/ Přehrát
AmE
/dɪ'kler/ Přehrát

verb - to say with authority that something is true

 
feast - hostina, hody, hodování, posvícení
BrE
/'fi:st/ Přehrát
AmE
/'fi:st/ Přehrát

noun - a special meal of many dishes for many people, usually celebrating something

 
firework - ohňostroj
BrE
/'faɪəwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'faɪərwɜ:rk/ Přehrát

noun - bright colourful lights shot into the sky at night, usually on special days and celebrations

 
fortune - štěstí, štěstěna
BrE
/'fɔ:tʃu:n/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rtʃu:n/ Přehrát

noun - the things that happen by luck

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

 
harvest - sklizeň
BrE
/'hɑ:vəst/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rvəst/ Přehrát

noun - gathering crops, the time when crops are gathered

 
include - zahrnout, obsáhnout, zahrnovat, obsahovat
BrE
/ɪn'klu:d/ Přehrát
AmE
/ɪn'klu:d/ Přehrát

verb - to contain, to have something as a part

 
independent - nezávislý, samostatný
BrE
/ˌɪndə'pendənt/ Přehrát
AmE
/ˌɪndə'pendənt/ Přehrát

adjective - not needing or relying on anybody or anything

 
mark - označit, označkovat
BrE
/'mɑ:k/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rk/ Přehrát

verb - to put a spot somewhere as a sign of something

 
nearly - skoro, téměř
BrE
/'nɪəli/ Přehrát
AmE
/'nɪrli/ Přehrát

adverb - almost

 
neighbourhood - sousedství, čtvrť
BrE
/'neɪbəhʊd/ Přehrát
AmE
/'neɪbərhʊd/ Přehrát

noun - the part of town or city where you live

 
occasion - příležitost (událost)
BrE
/ə'keɪʒn/ Přehrát
AmE
/ə'keɪʒn/ Přehrát

noun - a special time when something happens

 
origin - původ
BrE
/'ɒrɪdʒɪn/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rɪdʒɪn/ Přehrát

noun - the place or time where something has come from

 
parade - přehlídka, průvod
BrE
/pə'reɪd/ Přehrát
AmE
/pə'reɪd/ Přehrát

noun - an event in which people march through the streets with musicians, dancers, etc, it is a part of some celebrations

pie
pie - koláč
BrE
/'paɪ/ Přehrát
AmE
/'paɪ/ Přehrát

noun - a kind of food made of a pastry case filled with meat or fruit

 
plant - zasadit
BrE
/'plɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'plænt/ Přehrát

verb - to put a plant or a seed in the ground so that it can grow

pumpkin
pumpkin - dýně
BrE
/'pʌmpkɪn/ Přehrát
AmE
/'pʌmpkɪn/ Přehrát

noun - a large orange vegetable; at Hallowe'en people cut eyes and mouth into it and put a candle inside

 
reminder - připomenutí, vzpomínka
BrE
/rɪ'maɪndə/ Přehrát
AmE
/rɪ'maɪndər/ Přehrát

noun - something you do in memory of a person, event etc.

sauce
sauce - omáčka
BrE
/'sɔ:s/ Přehrát
AmE
/'sɔ:s/ Přehrát

noun - a kind of cooked liquid that is eaten with various kinds of food

 
serve - podávat (jídlo)
BrE
/'sɜ:v/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rv/ Přehrát

verb - to put food on the table, to give food to somebody

 
sign - podepsat se, podepsat
BrE
/'saɪn/ Přehrát
AmE
/'saɪn/ Přehrát

verb - to write your name somewhere in order to show that you have written it or that you approve of it

 
spectacular - velkolepý, působivý
BrE
/spek'tækjʊlə/ Přehrát
AmE
/spek'tækjʊlər/ Přehrát

adjective - very impressive, exciting to see or watch

turkey
turkey - krocan, krůta
BrE
/'tɜ:ki/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rki/ Přehrát

noun - a large farm bird which is usually eaten on special days, such as Christmas or Thanksgiving

 
turn - odbočit, zahnout, obrátit se, zabočit
BrE
/'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to change direction, to the right or left

witch
witch - čarodějnice, ježibaba
BrE
/'wɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɪtʃ/ Přehrát

noun - a woman (usually old) who can do magic and e.g. fly on the broomstick, make potions etc.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 6 (3)

Grammar section, pages 70–71
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 6 (6)

Writing an application and CV, pages 76–77
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 5 (6)

Words from the text about South Africa, page 62
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář