Help for English

Matrix PRE Unit 5 (2)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Words form the text about environment, page 57 
affect - ovlivnit
BrE
/ə'fekt/ Přehrát
AmE
/ə'fekt/ Přehrát

verb - to have an influence on something, to make something change

 
cause - příčina
BrE
/'kɔ:z/ Přehrát
AmE
/'kɔ:z/ Přehrát

noun - a reason for something, somebody or something that makes something happen

 
coal - uhlí
BrE
/'kəʊl/ Přehrát
AmE
/'koʊl/ Přehrát

noun - black or dark brown material dug out of the earth which is burned to give heat

 
crop - úroda
BrE
/'krɒp/ Přehrát
AmE
/'krɑ:p/ Přehrát

noun - the things that are grown in a field etc. when they are harvested

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

 
disease - choroba, nemoc
BrE
/dɪ'zi:z/ Přehrát
AmE
/dɪ'zi:z/ Přehrát

noun - a serious illness

 
effect - efekt, výsledek, dopad
BrE
/ɪ'fekt/ Přehrát
AmE
/ɪ'fekt/ Přehrát

noun - a result of something

 
expand - zvětšit se, zvětšovat se, expandovat, zvětšovat, zvětšit
BrE
/ɪks'pænd/ Přehrát
AmE
/ɪks'pænd/ Přehrát

verb - to become or make bigger and larger

 
global warming - globální oteplování
BrE
/ˌgləʊbl'wɔ:mɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌgloʊbl'wɔ:rmɪŋ/ Přehrát

noun - a situation in which the temperature on the planet rises slowly and steadily

 
greenhouse effect - skleníkový efekt
BrE
/'gri:nhaʊs ɪ'fekt/ Přehrát
AmE
/'gri:nhaʊs ɪ'fekt/ Přehrát

noun - a situation in which the heat cannot escape from Earth though the atmosphere and makes the planet warmer

hurricane
hurricane - hurikán, uragán, vichřice
BrE
/'hʌrɪkeɪn/ Přehrát
AmE
/'hʌrɪkeɪn/ Přehrát

noun - a very very strong wind that causes much damage

 
islander - ostrovan
BrE
/'aɪləndə/ Přehrát
AmE
/'aɪləndər/ Přehrát

noun - a person who lives on an island

 
melt - tát, roztavit se, rozpustit se
BrE
/'melt/ Přehrát
AmE
/'melt/ Přehrát

verb - to change into a liquid to something soft (e.g. chocolate or cheese)

 
naturally - přirozeně, ovšem, pochopitelně, samozřejmě
BrE
/'nætʃrəli/ Přehrát
AmE
/'nætʃrəli/ Přehrát

adverb - of course, as you would expect

 
rise - vstávat, zdvihat se, vstát, zdvihnout se, povstat, vzpřímit se, stoupat, stoupnout
BrE
/'raɪz/ Přehrát
AmE
/'raɪz/ Přehrát

verb - to get up, to get upright

 
rocky - skalnatý
BrE
/'rɒki/ Přehrát
AmE
/'rɒki/ Přehrát

adjective - covered with rocks, made of rocks

 
spread - rozšířit, zvětšit, roztáhnout, rozšířit se, zvětšit se, roztáhnout se
BrE
/'spred/ Přehrát
AmE
/'spred/ Přehrát

verb - to become or make bigger, wider, longer etc.

statue
statue - socha
BrE
/'stætju:/ Přehrát
AmE
/'stætju:/ Přehrát

noun - an image or model of a person or animal etc, made of stone or metal etc.

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

tin can
tin can - plechovka
BrE
/'tɪnˌkæn/ Přehrát
AmE
/'tɪnˌkæn/ Přehrát

noun - a metal container in which some food can be bought (e.g. meat, fruit, sardines etc.)

 
ton - hromada, tuna, spousta
BrE
/'tʌn/ Přehrát
AmE
/'tʌn/ Přehrát

noun - a very large amount

 
trap - chytit (do pasti), chytit do pasti
BrE
/'træp/ Přehrát
AmE
/'træp/ Přehrát

verb - to catch somebody or something in a way that they cannot escape

 
treeless - bez stromů
BrE
/'tri:ləs/ Přehrát
AmE
/'tri:ləs/ Přehrát

adjective - having no trees

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 2 (5)

Words from the text ‚British Cinema‘ page 22
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 5 (5)

Speaking section, page 61
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 5 (3)

Words from the texts about new fruit, page 58
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář