Help for English

Matrix PRE Unit 5 (3)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Words from the texts about new fruit, page 58 
amount - množství
BrE
/ə'maʊnt/ Přehrát
AmE
/ə'maʊnt/ Přehrát

noun - quantity

 
available - dostupný, k dispozici, k mání
BrE
/ə'veɪləbl/ Přehrát
AmE
/ə'veɪləbl/ Přehrát

adjective - able to be obtained or reached

 
convenient - výhodný, vhodný, příhodný, pohodlný
BrE
/kən'vi:niənt/ Přehrát
AmE
/kən'vi:niənt/ Přehrát

adjective - advantageous or suitable

 
develop - vyvinout, vyvíjet, rozvinout, rozvíjet
BrE
/dɪ'veləp/ Přehrát
AmE
/dɪ'veləp/ Přehrát

verb - to make something better, larger, more active, more complex, etc.

 
device - přístroj
BrE
/dɪ'vaɪs/ Přehrát
AmE
/dɪ'vaɪs/ Přehrát

noun - a machine, an apparatus

 
eventually - nakonec
BrE
/ɪ'ventʃuəli/ Přehrát
AmE
/ɪ'ventʃuəli/ Přehrát

adverb - in the end, finally

 
exact - přesný
BrE
/ɪg'zækt/ Přehrát
AmE
/ɪg'zækt/ Přehrát

adjective - accurate, completely correct

 
fit - strčit (něco někam), vložit (něco někam)
BrE
/'fɪt/ Přehrát
AmE
/'fɪt/ Přehrát

verb - to put something in a place that is the right size, shape, kind etc.

 
fizzy - sycený, perlivý, bublinkatý, s bublinkami
BrE
/'fɪzi/ Přehrát
AmE
/'fɪzi/ Přehrát

adjective - (about drinks) full of little bubbles

 
flavour - chuť, příchuť
BrE
/'fleɪvə/ Přehrát
AmE
/'fleɪvər/ Přehrát

noun - the taste of something

 
forward - dopředu, vpřed, dále (vpřed)
BrE
/'fɔ:wəd/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rwərd/ Přehrát

adverb - towards the front

 
improve - zlepšit se, vylepšit se, zlepšit
BrE
/ɪm'pru:v/ Přehrát
AmE
/ɪm'pru:v/ Přehrát

verb - to make better

 
inject - vstříknout
BrE
/ɪn'dʒekt/ Přehrát
AmE
/ɪn'dʒekt/ Přehrát

verb - to put medicine into the body through the skin by using a thin needle, to put liquid in something in a similar way

 
innovation - inovace
BrE
/ˌɪnə'veɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɪnə'veɪʃn/ Přehrát

noun - the act of creating something new

 
invention - vynález
BrE
/ɪn'venʃn/ Přehrát
AmE
/ɪn'venʃn/ Přehrát

noun - a new machine, design etc. that nobody has come up with before

 
inventive - vynalézavý
BrE
/ɪn'ventɪv/ Přehrát
AmE
/ɪn'ventɪv/ Přehrát

adjective - thinking of new ideas, full of new ideas

 
neatly - elegantně, pěkně, hezky
BrE
/'ni:tli/ Přehrát
AmE
/'ni:t̬li/ Přehrát

adverb - nicely

 
pack - sbalit, zabalit, sbalit se, zabalit si
BrE
/'pæk/ Přehrát
AmE
/'pæk/ Přehrát

verb - to put things into containers, cases, boxes etc.

 
provide - poskytnout, dodat, poskytovat, dodávat
BrE
/prə'vaɪd/ Přehrát
AmE
/prə'vaɪd/ Přehrát

verb - to supply, to give

 
roll - valit, válet
BrE
/'rəʊl/ Přehrát
AmE
/'roʊl/ Přehrát

verb - to turn over and over

 
sale - prodej
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

noun - the act of selling things

 
sparkle - jiskřit, třpytit se, blýskat se
BrE
/'spɑ:kl/ Přehrát
AmE
/'spɑ:rkl/ Přehrát

verb - to shine with many small flashing lights

square
square - hranatý
BrE
/'skweə/ Přehrát
AmE
/'skwer/ Přehrát

adjective - not round

 
straight - rovný, přímý
BrE
/'streɪt/ Přehrát
AmE
/'streɪt/ Přehrát

adjective - not curled or bent or curved

 
successfully - úspěšně
BrE
/sək'sesfəli/ Přehrát
AmE
/sək'sesfəli/ Přehrát

adverb - in a successful way

 
tingle - šimrat
BrE
/'tɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'tɪŋgl/ Přehrát

verb - to tickle lightly

 
warm up - ohřát se, zahřát se, ohřát, zahřát
BrE
/ˌwɔ:m'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌwɔ:rm'ʌp/ Přehrát

verb - to become warmer, to make warmer

watermelon
watermelon - meloun (vodní), vodní meloun
BrE
/'wɔ:təˌmelən/ Přehrát
AmE
/'wɔ:t̬ərˌmelən/ Přehrát

noun - a large, heavy fruit with a red and very juicy middle and a very thick skinPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 3 (5)

Somewhere to live, looking for a flat, page 35
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 5 (5)

Speaking section, page 61
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 5 (6)

Words from the text about South Africa, page 62
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář