Help for English

Matrix PRE Unit 9 (6)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Word focus: Computing, page 118 
CD-ROM - CD-ROM
BrE
/ˌsi:'di:ˌrɒm/ Přehrát
AmE
/ˌsi:'di:ˌrɑ:m/ Přehrát

noun - a compact disk containing computer data

click
click - klepnout (na tlačítko myši), kliknout
BrE
/'klɪk/ Přehrát
AmE
/'klɪk/ Přehrát

verb - to press the button on a computer mouse

 
clipboard - schránka (ve windows)
BrE
/'klɪpbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'klɪpbɔ:rd/ Přehrát

noun - a place in the memory of a computer where something (a piece of text, a file etc.) can be stored for a short time

close
close - zavřít
BrE
/'kləʊz/ Přehrát
AmE
/'kloʊz/ Přehrát

verb - to do an activity in order that something doesn't stay open

 
copy - opisovat, kopírovat
BrE
/'kɒpi/ Přehrát
AmE
/'kɑ:pi/ Přehrát

verb - to make something to be exactly the same as something else

 
cut - vyjmout (text či soubor na počítači)
BrE
/'kʌt/ Přehrát
AmE
/'kʌt/ Přehrát

verb - to remove a piece of text and place it in the clipboard

 
delete - odstranit, smazat
BrE
/dɪ'li:t/ Přehrát
AmE
/dɪ'li:t/ Přehrát

verb - to remove a piece of text, a file etc. completely

 
file - soubor, složka
BrE
/'faɪl/ Přehrát
AmE
/'faɪl/ Přehrát

noun - a collection of information stored in an envelope or in a computer

floppy disk
floppy disk - disketa
BrE
/'flɒpi dɪsk/ Přehrát
AmE
/'flɑ:pi dɪsk/ Přehrát

noun - a small low-capacity plastic computer disk that you can store information on

 
folder - složka, desky (na papíry apod.)
BrE
/'fəʊldə/ Přehrát
AmE
/'foʊldər/ Přehrát

noun - a large envelope into which you put documents

hard drive
hard drive - pevný disk, hard disk
BrE
/'hɑ:d draɪv/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rd draɪv/ Přehrát

noun - the inner part of the computer that stores information and data

hardware
hardware - hardware
BrE
/'hɑ:dweə/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rdwer/ Přehrát

noun - physical parts of a computer and devices that the computer works with

Internet
Internet - internet
BrE
/'ɪntənet/ Přehrát
AmE
/'ɪnt̬ərnet/ Přehrát

noun - a computer network connecting computers all over the world

keyboard
keyboard - klávesnice
BrE
/'ki:bɔ:d/ Přehrát
AmE
/'ki:bɔ:rd/ Přehrát

noun - a part of a computer or a typewriter with many keys that is used for typing

laptop
laptop - přenosný počítač, laptop, notebook (přenosný počítač)
BrE
/'læptɒp/ Přehrát
AmE
/'læptɑ:p/ Přehrát

noun - a small computer that can be easily carried and used anywhere

link
link - odkaz (na internetu)
BrE
/'lɪŋk/ Přehrát
AmE
/'lɪŋk/ Přehrát

noun - a word, a phrase or a web address on a web page that, when you click on it, will take you to a different page or a different website

 
memory - paměť
BrE
/'meməri/ Přehrát
AmE
/'meməri/ Přehrát

noun - the ability to remember things

 
microchip - mikročip
BrE
/'maɪkrəʊˌtʃɪp/ Přehrát
AmE
/'maɪkroʊˌtʃɪp/ Přehrát

noun - a small silicon chip inside a computer

modem
modem - modem
BrE
/'məʊdəm/ Přehrát
AmE
/'moʊdəm/ Přehrát

noun - a device that connects the computer to telephone lines in order to send and receive e-mails and connect to the internet etc.

monitor
monitor - monitor
BrE
/'mɒnɪtə/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nɪt̬ər/ Přehrát

noun - the part of a computer that has a screen and shows graphics and texts etc.

mouse
mouse - myš (k počítači)
BrE
/'maʊs/ Přehrát
AmE
/'maʊs/ Přehrát

noun - a device that is used to control computer programs, you hold it in your hand and move it in the direction you want the cursor on the screen to move

mouse mat
mouse mat - podložka pod myš
BrE
/'maʊs mæt/ Přehrát
AmE
/'maʊs mæt/ Přehrát

noun, British English - a soft piece of material that you move a computer mouse over

open
open - otevřít
BrE
/'əʊpən/ Přehrát
AmE
/'oʊpən/ Přehrát

verb - to do an activity in order that something doesn't stay shut or closed

 
palm top - počítač do dlaně
BrE
/'pɑ:mˌtɒp/ Přehrát
AmE
/'pɑ:mˌtɑ:p/ Přehrát

noun - a very small computer that fits on the palm of your hand

 
paste - vložit (text či soubor na počítači)
BrE
/'peɪst/ Přehrát
AmE
/'peɪst/ Přehrát

verb - to put the text or file from the clipboard in the selected place

PC
PC - osobní počítač
BrE
/ˌpi:'si:/ Přehrát
AmE
/ˌpi:'si:/ Přehrát

noun - (abbreviation) a personal computer

printer
printer - tiskárna
BrE
/'prɪntə/ Přehrát
AmE
/'prɪnt̬ər/ Přehrát

noun - a device that is connected to a computer and puts text or graphics on paper

 
programme - program
BrE
/'prəʊgræm/ Přehrát
AmE
/'proʊgræm/ Přehrát

noun - a list of things that you will do or that will happen

scanner
scanner - snímač, snímací zařízení, scanner
BrE
/'skænə/ Přehrát
AmE
/'skænər/ Přehrát

noun - a device that transfers texts and graphics from a sheet of paper etc. to electronic form for a computer

search
search - hledat, pátrat, prohledat, prohledávat
BrE
/'sɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rtʃ/ Přehrát

verb - to look for something carefully

shut down
shut down - vypnout (stroj či počítač)
BrE
/ˌʃʌt'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌʃʌt'daʊn/ Přehrát

verb - to turn off a machine or a computer

software
software - software
BrE
/'sɒftweə/ Přehrát
AmE
/'sɑ:ftwer/ Přehrát

noun - the system and programs that your computer works with

speaker
speaker - reproduktor
BrE
/'spi:kə/ Přehrát
AmE
/'spi:kər/ Přehrát

noun - a part of a radio, TV etc. that produces the sound

virus
virus - vir (počítačový), virus (počítačový)
BrE
/'vaɪrəs/ Přehrát
AmE
/'vaɪrəs/ Přehrát

noun - a computer program or information causing that the computer stops working properly etc.

website
website - webové stránky
BrE
/'websaɪt/ Přehrát
AmE
/'websaɪt/ Přehrát

noun - a place on the internet containing a set of pages with information etc.

window
window - okno
BrE
/'wɪndəʊ/ Přehrát
AmE
/'wɪndoʊ/ Přehrát

noun - a flat piece of glass in a wooden or plastic frame in a wall, it usually opens, and you can look through it

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 6 (6)

Writing an application and CV, pages 76–77
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 9 (5)

Culture focus: global culture, page 114
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 7 (6)

Word focus, page 92
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář