Help for English

Project 1 Unit 2 B

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

The Postcard 
beautiful - krásný, nádherný, překrásný
BrE
/'bju:tɪfl/ Přehrát
AmE
/'bju:t̬əfl/ Přehrát

adjective - very pretty

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

classroom
classroom - třída (místnost), učebna
BrE
/'klɑ:sru:m/ Přehrát
AmE
/'klæsru:m/ Přehrát

noun - a room in a school where the lessons take place, there are usually desks and chairs for students and the teacher, a blackboard, etc.

 
dad - taťka, táta (hovorově)
BrE
/'dæd/ Přehrát
AmE
/'dæd/ Přehrát

noun, informal - a child's word for a father

 
dear - drahý, milý
BrE
/'dɪə/ Přehrát
AmE
/'dɪr/ Přehrát

adjective - loved, important to somebody

 
English - anglický
BrE
/'ɪŋglɪʃ/ Přehrát
AmE
/'ɪŋglɪʃ/ Přehrát

adjective - connected with or coming from England

 
favourite - oblíbený
BrE
/'feɪvərɪt/ Přehrát
AmE
/'feɪvərɪt/ Přehrát

adjective - liked more than others

 
fine - dobrý, výborný, skvělý
BrE
/'faɪn/ Přehrát
AmE
/'faɪn/ Přehrát

adjective - nice, good, excellent

 
for - pro
BrE
/'fə/ Přehrát
AmE
/'fər/ Přehrát

preposition - to be meant to, to be given to

 
great - skvělý, úžasný, báječný
BrE
/'greɪt/ Přehrát
AmE
/'greɪt/ Přehrát

adjective - wonderful, excellent; very important

 
have a look - podívat se
BrE
/ˌhæv ə'lʊk/ Přehrát
AmE
/ˌhævə'lʊk/ Přehrát

verb - to look at something

 
hope - doufat, mít naději
BrE
/'həʊp/ Přehrát
AmE
/'hoʊp/ Přehrát

verb - to wish for something and expect that it will happen

 
hot - horký, žhavý, horko, vedro
BrE
/'hɒt/ Přehrát
AmE
/'hɑ:t/ Přehrát

adjective - of very high temperature, very warm

 
lesson - lekce, vyučovací hodina, hodina (vyučovací)
BrE
/'lesn/ Přehrát
AmE
/'lesn/ Přehrát

noun - a period in which a student studies a subject with a teacher, a part of a school day

letter
letter - dopis
BrE
/'letə/ Přehrát
AmE
/'let̬ər/ Přehrát

noun - a message written on paper and sent to somebody in an envelope by mail

 
me - mně, mě, mi, mnou
BrE
/'mi:/ Přehrát
AmE
/'mi:/ Přehrát

pronoun - the person who is speaking

mum
mum - mamka, máma
BrE
/'mʌm/ Přehrát
AmE
/'mʌm/ Přehrát

noun, British English, informal - mother

 
nice - milý, hezký, sympatický
BrE
/'naɪs/ Přehrát
AmE
/'naɪs/ Přehrát

adjective - pleasant, polite

 
now - nyní, teď
BrE
/'naʊ/ Přehrát
AmE
/'naʊ/ Přehrát

adverb - at this moment, this time

 
on holiday - na prázdninách, na dovolené
BrE
/ɒn'hɒlədeɪ/ Přehrát
AmE
/ɑ:n'hɑ:lədeɪ/ Přehrát

adverb - travelling or relaxing somewhere during the period when you do not have to go to school or to work

parcel
parcel - balíček, balík
BrE
/'pɑ:sl/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rsl/ Přehrát

noun - a number of things wrapped together and tied with a string, esp. for sending by post

 
people - lidé, lidi
BrE
/'pi:pl/ Přehrát
AmE
/'pi:pl/ Přehrát

noun - more than one person

postcard
postcard - pohlednice, pohled
BrE
/'pəʊstkɑ:d/ Přehrát
AmE
/'poʊstkɑ:rd/ Přehrát

noun - a card with a picture on one side that you send to your friends by mail when you are on a holiday

 
really - opravdu, skutečně, velmi, moc
BrE
/'ri:əli/ Přehrát
AmE
/'ri:əli/ Přehrát

adverb - very, used to emphasize the degree of something, used to emphasize that something is true

road
road - silnice, cesta
BrE
/'rəʊd/ Přehrát
AmE
/'roʊd/ Přehrát

noun - the surface specially made for cars and lorries etc. to travel on, it is usually black with white lines

 
silly - hloupý
BrE
/'sɪli/ Přehrát
AmE
/'sɪli/ Přehrát

adjective - foolish, not clever

 
so - tak, tedy
BrE
/'səʊ/ Přehrát
AmE
/'soʊ/ Přehrát

adverb - therefore

street
street - ulice
BrE
/'stri:t/ Přehrát
AmE
/'stri:t/ Přehrát

noun - a road in a town with houses and buildings on both sides

 
thank you - děkuji, díky
BrE
/'θæŋkˌju:/ Přehrát
AmE
/'θæŋkˌju:/ Přehrát

interjection - the words you say to express gratitude

 
they - oni, ony, ona
BrE
/'ðeɪ/ Přehrát
AmE
/'ðeɪ/ Přehrát

pronoun - those things, animals or people

 
today - dnes
BrE
/tə'deɪ/ Přehrát
AmE
/tə'deɪ/ Přehrát

adverb - on this day

 
too - také (na konci věty)
BrE
/'tu:/ Přehrát
AmE
/'tu:/ Přehrát

adverb - also, as well

 
very - velmi, velice
BrE
/'veri/ Přehrát
AmE
/'veri/ Přehrát

adverb - extremely, highly

 
we - my
BrE
/'wi:/ Přehrát
AmE
/'wi:/ Přehrát

pronoun - us, me and others

 
you - ty, vy
BrE
/'ju:/ Přehrát
AmE
/'ju:/ Přehrát

pronoun - a pronoun referring to the person we are talking to (singular) or the people we are talking to (plural)

 
your - tvůj, váš, tvoje, vaše
BrE
/'jɔ:/ Přehrát
AmE
/'jɔ:r/ Přehrát

determiner - belonging to youPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

London 2FOR1 (sleva na atrakce v Londýně)

Plánujete cestu do Londýna a chcete ušetřit? Přečtěte si článek o programu “dva za cenu jednoho”.

ALL LEVELS

Project 2 Unit 1 B

Birthdays
ALL LEVELS

Project 2 Unit 2 B

Pets
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář