Help for English

Project 1 Unit 4 D

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Millie and the Time machine 
a lot of - spousta (čeho)
BrE
/ə'lɒtəv/ Přehrát
AmE
/ə'lɑ:t̬əv/ Přehrát

determiner - a great many of, a large amount of

 
about - o
BrE
/ə'baʊt/ Přehrát
AmE
/ə'baʊt/ Přehrát

preposition - of, concerning

 
can - moci, umět
BrE
/'kæn/ Přehrát
AmE
/'kæn/ Přehrát

verb - to be able to

 
have a drink - napít se
BrE
/ˌhævə'drɪŋk/ Přehrát
AmE
/ˌhævə'drɪŋk/ Přehrát

verb - to drink something

 
how - jak
BrE
/'haʊ/ Přehrát
AmE
/'haʊ/ Přehrát

adverb - in what way or manner

 
know - vědět, znát
BrE
/'nəʊ/ Přehrát
AmE
/'noʊ/ Přehrát

verb - to have in mind, to have knowledge of, to have learned, heard or seen

 
live - bydlet
BrE
/'lɪv/ Přehrát
AmE
/'lɪv/ Přehrát

verb - to have your home in a particular place

 
partner - partner, partnerka
BrE
/'pɑ:tnə/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rtnər/ Přehrát

noun - a person who shares in the same activity as somebody else

 
professor - profesor
BrE
/prə'fesə/ Přehrát
AmE
/prə'fesər/ Přehrát

noun - a university teacher

robot
robot - robot
BrE
/'rəʊbɒt/ Přehrát
AmE
/'roʊbɑ:t/ Přehrát

noun - a machine that can do people's work, it sometimes looks a little like a person

 
time machine - stroj času
BrE
/'taɪm məˌʃi:n/ Přehrát
AmE
/'taɪm məˌʃi:n/ Přehrát

noun - a machine that enables you to travel in time

turn
turn - otočit, otáčet
BrE
/'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to move round

wheel
wheel - kolo, kolečko
BrE
/'wi:l/ Přehrát
AmE
/'wi:l/ Přehrát

noun - a round object that turns to let a vehicle, such as a car, move forward

 
work - práce
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

noun - the job or activity you do, especially to earn moneyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 4 Unit 1 D

Job application; Working with words
ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 D

At the doctor's
ALL LEVELS

Project 1 Unit 1 D

In the classroom
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář