Help for English

Project 2 Unit 1 C

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

A year in my life 
a lot - spousta
BrE
/ə'lɒt/ Přehrát
AmE
/ə'lɑ:t/ Přehrát

determiner - many, a large number (of something), a large amount (of something)

 
always - vždy, vždycky, stále, pořád
BrE
/'ɔ:lweɪz/ Přehrát
AmE
/'ɔ:lweɪz/ Přehrát

adverb - anytime, all the time

 
anything - něco (v otázce)
BrE
/'eniˌθɪŋ/ Přehrát
AmE
/'eniˌθɪŋ/ Přehrát

pronoun - a thing of any kind

 
boring - nudný
BrE
/'bɔ:rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rɪŋ/ Přehrát

adjective - not holding your attention, not interesting

buy
buy - koupit, kupovat
BrE
/'baɪ/ Přehrát
AmE
/'baɪ/ Přehrát

verb - to get something and pay for it

cinema
cinema - kino
BrE
/'sɪnəmə/ Přehrát
AmE
/'sɪnəmə/ Přehrát

noun, British English - a building where you go to see a film

 
come - přijít, přijet
BrE
/'kʌm/ Přehrát
AmE
/'kʌm/ Přehrát

verb - to arrive, to go in your direction

 
day - den
BrE
/'deɪ/ Přehrát
AmE
/'deɪ/ Přehrát

noun - a period of 24 hours starting at midnight and ending at midnight

 
Easter - Velikonoce
BrE
/'i:stə/ Přehrát
AmE
/'i:stər/ Přehrát

noun - the Christian holiday that celebrates the crucifixion and resurrection of Jesus Christ

egg
egg - vejce
BrE
/'eg/ Přehrát
AmE
/'eg/ Přehrát

noun - an oval white thing that comes from hens, people eat it boiled or fried etc.

 
end - konec
BrE
/'end/ Přehrát
AmE
/'end/ Přehrát

noun - the part or place where something does not go on or continue any more

 
end - skončit, končit, ukončit
BrE
/'end/ Přehrát
AmE
/'end/ Přehrát

verb - to finish, to stop doing something, to make something stop

 
enjoy - bavit (těšit se z)
BrE
/ɪn'dʒɔɪ/ Přehrát
AmE
/ɪn'dʒɔɪ/ Přehrát

verb - to like something especially something that brings you happiness

 
farm - farma, statek
BrE
/'fɑ:m/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rm/ Přehrát

noun - a place with buildings, fields, pastures where plants are grown and animals bred

 
favourite - oblíbený
BrE
/'feɪvərɪt/ Přehrát
AmE
/'feɪvərɪt/ Přehrát

adjective - liked more than others

 
get - dostat, získat, obdržet
BrE
/'get/ Přehrát
AmE
/'get/ Přehrát

verb - to receive

get up
get up - vstávat (z postele)
BrE
/ˌget'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ʌp/ Přehrát

verb - to wake up and leave the bed in the morning

 
go back - vrátit se
BrE
/ˌgəʊ'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'bæk/ Přehrát

verb - to return

 
go skiing - jít lyžovat
BrE
/ˌgəʊ'ski:ɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ski:ɪŋ/ Přehrát

verb - to spend some time moving over snow on long narrow pieces of wood or plastic fastened to your boots

 
go sledging - jít sáňkovat
BrE
/ˌgəʊ'sledʒɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'sledʒɪŋ/ Přehrát

verb - to spend some time sliding over snow down a hill on a small vehicle, usually for fun

 
go swimming - jít plavat
BrE
/ˌgəʊ'swɪmɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'swɪmɪŋ/ Přehrát

verb - to go somewhere to have a swim

 
great - skvělý, úžasný, báječný
BrE
/'greɪt/ Přehrát
AmE
/'greɪt/ Přehrát

adjective - wonderful, excellent; very important

 
help - pomoci, pomáhat
BrE
/'help/ Přehrát
AmE
/'help/ Přehrát

verb - to do something for somebody, especially something that is difficult for them

 
holidays - prázdniny
BrE
/'hɒlɪdeɪz/ Přehrát
AmE
/'hɑ:lɪdeɪz/ Přehrát

noun, British English - the period of time when you do not go to school or work and can travel and relax instead

chocolate
chocolate - čokoláda
BrE
/'tʃɒklɪt/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:klɪt/ Přehrát

noun - sweet brown food made from cocoa

Christmas
Christmas - Vánoce
BrE
/'krɪsməs/ Přehrát
AmE
/'krɪsməs/ Přehrát

noun - a holiday that is celebrated on and around the 25th of December, when people give each other presents etc.

 
in the middle of - uprostřed (čeho)
BrE
/ɪn ðə'mɪdl ɒv/ Přehrát
AmE
/ɪn ðə'mɪdl əv/ Přehrát

preposition - in the center of something, among some things

 
instead - místo (čeho), namísto (čeho)
BrE
/ɪn'sted/ Přehrát
AmE
/ɪn'sted/ Přehrát

adverb - in the place of

 
life - život
BrE
/'laɪf/ Přehrát
AmE
/'laɪf/ Přehrát

noun - the quality of people and animals etc. that are alive, not dead; the time when people or animals are alive

 
lots of - spousty (čeho)
BrE
/'lɒts ɒv/ Přehrát
AmE
/'lɑ:ts əv/ Přehrát

determiner - a great many

 
lovely - milý, hezký, krásný
BrE
/'lʌvli/ Přehrát
AmE
/'lʌvli/ Přehrát

adjective - nice and beautiful

 
middle - střed, prostředek
BrE
/'mɪdl/ Přehrát
AmE
/'mɪdl/ Přehrát

noun - the centre of something, the part in the centre

 
New Year - Nový rok
BrE
/ˌnju:'jɪə/ Přehrát
AmE
/ˌnu:'jɪr/ Přehrát

noun - the first of January

 
old - starý
BrE
/'əʊld/ Přehrát
AmE
/'oʊld/ Přehrát

adjective - not young or new

 
parents - rodiče
BrE
/'peərənts/ Přehrát
AmE
/'perənts/ Přehrát

noun - the mother and the father

park
park - park
BrE
/'pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rk/ Přehrát

noun - an open green area in a town or city where people can go to relax, sit down, have a picnic etc.

party
party - večírek, párty
BrE
/'pɑ:ti/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rt̬i/ Přehrát

noun - an occasion where people come to have fun, eat, and drink and sometimes dance

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
send - poslat, odeslat, posílat
BrE
/'send/ Přehrát
AmE
/'send/ Přehrát

verb - to order somebody or something to go or be taken somewhere, usually by mail etc.

 
school trip - školní výlet
BrE
/'sku:lˌtrɪp/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - an excursion of a class and their teacher

skiing
skiing - lyžování
BrE
/'ski:ɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ski:ɪŋ/ Přehrát

noun - a winter sport in which you go down the mountain on two long narrow pieces of wood or plastic

 
sledge - saně, sáňky, sáně
BrE
/'sledʒ/ Přehrát
AmE
/'sledʒ/ Přehrát

noun, British English - a small vehicle on which you can slide over snow down a hill

snow
snow - sněžit
BrE
/'snəʊ/ Přehrát
AmE
/'snoʊ/ Přehrát

verb - (of weather) to let snowflakes fall from the clouds

 
special - zvláštní
BrE
/'speʃl/ Přehrát
AmE
/'speʃl/ Přehrát

adjective - of a particular kind, value etc, not ordinary

 
sports day - sportovní den
BrE
/'spɔ:tsˌdeɪ/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a day (esp. at school) when the students do sports and play games only

 
start - začít, začínat
BrE
/'stɑ:t/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rt/ Přehrát

verb - to begin doing something

 
stay - zůstat
BrE
/'steɪ/ Přehrát
AmE
/'steɪ/ Přehrát

verb - to remain in a place, not to leave

summer
summer - léto
BrE
/'sʌmə/ Přehrát
AmE
/'sʌmər/ Přehrát

noun - the hottest season of the year

 
sunny - slunečný, slunečno
BrE
/'sʌni/ Přehrát
AmE
/'sʌni/ Přehrát

adjective - full of sun

 
term - pololetí, semestr
BrE
/'tɜ:m/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rm/ Přehrát

noun - one of the two parts of a year at a school or university

violin
violin - housle
BrE
/ˌvaɪə'lɪn/ Přehrát
AmE
/ˌvaɪə'lɪn/ Přehrát

noun - a stringed instrument that is supported by the left shoulder and played with a bow

 
visit - navštívit
BrE
/'vɪzɪt/ Přehrát
AmE
/'vɪzɪt/ Přehrát

verb - to go and see a place or a person, usually as a guest

 
warm - teplý, teplo
BrE
/'wɔ:m/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rm/ Přehrát

adjective - not cold; making you feel not cold

 
weather - počasí
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

noun - the condition of wind, rain, sunshine, snow etc. at a certain time at a certain place

 
week - týden
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

noun - seven days; a period of seven days, usually Monday through Sunday

 
windy - větrný, větrno
BrE
/'wɪndi/ Přehrát
AmE
/'wɪndi/ Přehrát

adjective - full of wind

 
year - rok
BrE
/'jɪə/ Přehrát
AmE
/'jɪr/ Přehrát

noun - 365 days

zoo
zoo - zoo, zoologická zahrada
BrE
/'zu:/ Přehrát
AmE
/'zu:/ Přehrát

noun - a place like a large garden where you can watch many animals (usually in cages)Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

London 2FOR1 (sleva na atrakce v Londýně)

Plánujete cestu do Londýna a chcete ušetřit? Přečtěte si článek o programu “dva za cenu jednoho”.

ALL LEVELS

Project 1 Unit 2 C

On the Radio
ALL LEVELS

Project 2 Unit 2 C

Mickey, Millie and Mut
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář