Help for English

Project 2 Unit 5 C

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Mickey, Millie and Mut 
altogether - zcela, úplně
BrE
/ɔ:ltə'geðə/ Přehrát
AmE
/ɔ:ltə'geðər/ Přehrát

adverb - completely

 
best - nejlepší
BrE
/'best/ Přehrát
AmE
/'best/ Přehrát

adjective - better than everybody or everything else

 
best-dressed - nejlépe oblečený
BrE
/'bestdrest/ Přehrát
AmE
/'bestdrest/ Přehrát

adjective - wearing the best clothes

 
better - lepší
BrE
/'betə/ Přehrát
AmE
/'bet̬ər/ Přehrát

adjective - of higher quality etc.

 
clothes - oblečení, šaty
BrE
/'kləʊðz/ Přehrát
AmE
/'kloʊðz/ Přehrát

noun - the things you wear (shirts, trousers, hats etc.)

clothes shop
clothes shop - oděvy (obchod), obchod s oděvy
BrE
/'kləʊðzʃɒp/ Přehrát
AmE
/'kloʊðzʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy shirts, trousers etc.

 
competition - soutěž
BrE
/ˌkɒmpə'tɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:mpə'tɪʃn/ Přehrát

noun - an event where many people are trying to be the best and win

 
famous - slavný, známý (člověk)
BrE
/'feɪməs/ Přehrát
AmE
/'feɪməs/ Přehrát

adjective - popular and known to many people

 
fashion - móda
BrE
/'fæʃən/ Přehrát
AmE
/'fæʃən/ Přehrát

noun - the style of clothing that is popular at the time

 
group - skupina
BrE
/'gru:p/ Přehrát
AmE
/'gru:p/ Přehrát

noun - several people together, doing an activity together e.g. music etc.

 
changing room - převlékárna, šatna
BrE
/'tʃeɪndʒɪŋ ru:m/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪndʒɪŋ ru:m/ Přehrát

noun - a place where you can change your clothes, especially before playing sports

 
idea - myšlenka, nápad
BrE
/aɪ'dɪə/ Přehrát
AmE
/aɪ'dɪə/ Přehrát

noun - a thought, a mental picture

 
over there - tamhle
BrE
/ˌəʊvə'ðeə/ Přehrát
AmE
/ˌoʊvər'ðer/ Přehrát

adverb - in that place, to that place

 
pair - pár
BrE
/'peə/ Přehrát
AmE
/'per/ Přehrát

noun - two of a kind

 
pop - populární hudba
BrE
/'pɒp/ Přehrát
AmE
/'pɑ:p/ Přehrát

noun - popular music

 
problem - problém
BrE
/'prɒbləm/ Přehrát
AmE
/'prɑ:bləm/ Přehrát

noun - a difficult situation that should be solved or paid attention to

 
send - poslat, odeslat, posílat
BrE
/'send/ Přehrát
AmE
/'send/ Přehrát

verb - to order somebody or something to go or be taken somewhere, usually by mail etc.

shoe
shoe - bota (obuv)
BrE
/'ʃu:/ Přehrát
AmE
/'ʃu:/ Přehrát

noun - one of the things that you wear on your feet, usually made of plastic or leather

 
size - velikost
BrE
/'saɪz/ Přehrát
AmE
/'saɪz/ Přehrát

noun - a statement of how large or small something is

suit
suit - oblek, kostýmek
BrE
/'su:t/ Přehrát
AmE
/'su:t/ Přehrát

noun - a set of formal clothes consisting of a jacket and trousers or a skirt

team
team - tým, družstvo
BrE
/'ti:m/ Přehrát
AmE
/'ti:m/ Přehrát

noun - a group of people who work together or do a sport together

 
too - příliš
BrE
/'tu:/ Přehrát
AmE
/'tu:/ Přehrát

adverb - more than needed; more than is good

 
try on - vyzkoušet (oblečení)
BrE
/ˌtraɪ'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌtraɪ'ɑ:n/ Přehrát

verb - to put a piece of clothing on to check whether it is the right size

 
worse - horší
BrE
/'wɜ:s/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rs/ Přehrát

adjective - more bad, not as good

 
worst - nejhorší
BrE
/'wɜ:st/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rst/ Přehrát

adjective - the most badPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 2 Unit 2 C

Mickey, Millie and Mut
ALL LEVELS

Project 2 Unit 3 C

Mickey, Millie and Mut
ALL LEVELS

Project 2 Unit 4 C

Mickey, Millie and Mut
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project 2 Unit 5 C 0 3497