Help for English

Project 3 Introduction - Song

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Words from the song 
better - lepší
BrE
/'betə/ Přehrát
AmE
/'bet̬ər/ Přehrát

adjective - of higher quality etc.

close
close - blízko
BrE
/'kləʊs/ Přehrát
AmE
/'kloʊs/ Přehrát

adverb - near, not far

 
easy - snadný, jednoduchý, lehký
BrE
/'i:zi/ Přehrát
AmE
/'i:zi/ Přehrát

adjective - not difficult, of low difficulty, able to be done without much effort or trouble

 
every - každý
BrE
/'evri/ Přehrát
AmE
/'evri/ Přehrát

determiner - each one, all

fast
fast - rychlý
BrE
/'fɑ:st/ Přehrát
AmE
/'fæst/ Přehrát

adjective - travelling at a high speed, not slow

 
hard - obtížný, těžký (náročný), náročný
BrE
/'hɑ:d/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rd/ Přehrát

adjective - not easy

 
long - toužit
BrE
/'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/'lɒŋ/ Přehrát

verb - to want something very much

 
long - dlouhý
BrE
/'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/'lɑ:ŋ/ Přehrát

adjective - not short, having a great distance from one end to another

 
nice - milý, hezký, sympatický
BrE
/'naɪs/ Přehrát
AmE
/'naɪs/ Přehrát

adjective - pleasant, polite

 
roller coaster - horská dráha
BrE
/'rəʊləkəʊstə/ Přehrát
AmE
/'roʊlərkoʊstər/ Přehrát

noun - a very exciting ride at an amusement park that takes people in small cars travelling on narrow tracks up and down, into sharp bends, steep drops etc.

 
strong - silný
BrE
/'strɒŋ/ Přehrát
AmE
/'strɔ:ŋ/ Přehrát

adjective - powerful, able to lift heavy things

 
surely - jistě, zajisté, určitě
BrE
/'ʃʊəli/ Přehrát
AmE
/'ʃʊrli/ Přehrát

adverb - of course, definitely

 
way - cesta
BrE
/'weɪ/ Přehrát
AmE
/'weɪ/ Přehrát

noun - the route you use for travelling somewherePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 3 Introduction

Introduction
PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 2 Introduction

Introduction
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář