Help for English

Project 3 Unit 3 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Drive into the futureairport
airport - letiště
BrE
/'eəpɔ:t/ Přehrát
AmE
/'erpɔ:rt/ Přehrát

noun - a building from which you can take a plane

car
car - auto, vůz, automobil
BrE
/'kɑ:/ Přehrát
AmE
/'kɑ:r/ Přehrát

noun - a road vehicle with four wheels that can only carry about five people

car park
car park - parkoviště
BrE
/'kɑ:pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rpɑ:rk/ Přehrát

noun, British English - a place where you can park a car

 
control - řídit, ovládat
BrE
/kən'trəʊl/ Přehrát
AmE
/kən'troʊl/ Přehrát

verb - to have power over, to manage or direct

 
dangerous - nebezpečný
BrE
/'deɪndʒərəs/ Přehrát
AmE
/'deɪndʒərəs/ Přehrát

adjective - not safe, could cause injury or death

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

engine
engine - motor
BrE
/'endʒɪn/ Přehrát
AmE
/'endʒɪn/ Přehrát

noun - a machine that makes something move, the inner part of a car etc. that makes it move

fly
fly - letět, létat
BrE
/'flaɪ/ Přehrát
AmE
/'flaɪ/ Přehrát

verb - to travel through the air

helicopter
helicopter - helikoptéra, vrtulník
BrE
/ˌhelɪ'kɒptə/ Přehrát
AmE
/ˌhelɪ'kɑ:ptə/ Přehrát

noun - a flying vehicle that has no wings, it uses a set of fast turning metal blades that keep it in the air

 
improve - zlepšit se, vylepšit se, zlepšit
BrE
/ɪm'pru:v/ Přehrát
AmE
/ɪm'pru:v/ Přehrát

verb - to make better

 
journey - cesta
BrE
/'dʒɜ:ni/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rni/ Přehrát

noun - a trip from one place to another

 
kind - druh
BrE
/'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/'kaɪnd/ Přehrát

noun - a group of things of the same type

plane
plane - letadlo
BrE
/'pleɪn/ Přehrát
AmE
/'pleɪn/ Přehrát

noun - a means of transport that flies through the air and carries many passengers, it has two wings

 
solve - vyřešit, řešit, najít řešení
BrE
/'sɒlv/ Přehrát
AmE
/'sɑ:lv/ Přehrát

verb - to find the answer to a question or problem, to find a way of dealing with a difficult situation

 
spend - trávit (čas), strávit (čas)
BrE
/'spend/ Přehrát
AmE
/'spend/ Přehrát

verb - to use or pass time

take off
take off - vzlétnout, odlétnout
BrE
/ˌteɪk'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ɑ:f/ Přehrát

verb - (of a plane) to leave the ground and get into the air

traffic
traffic - provoz (např. ve městě), dopravní ruch, doprava (provoz)
BrE
/'træfɪk/ Přehrát
AmE
/'træfɪk/ Přehrát

noun - the cars that are in the streets at a time

traffic jam
traffic jam - zácpa (dopravní), dopravní zácpa
BrE
/'træfɪkˌdʒæm/ Přehrát
AmE
/'træfɪkˌdʒæm/ Přehrát

noun - a situation in which there are so many cars in the street that they cannot move forward

 
transport - doprava
BrE
/'trænspɔ:t/ Přehrát
AmE
/'trænspɔ:rt/ Přehrát

noun - the act of moving something or somebody from one place to another, by means of roads, ships, planes etc.

 
vehicle - vozidlo, dopravní prostředek
BrE
/'vi:əkl/ Přehrát
AmE
/'vi:əkl/ Přehrát

noun - something that can transport people or things, such as a car, bus, train, plane etc.

 
vertically - svisle
BrE
/'vɜ:tɪkəli/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rt̬ɪkəli/ Přehrát

adverb - at an angle of 90 degrees from the groundPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Running with your Eyes Closed" by Mojave 3

Pohodová písnička britské kapely Mojave 3, jejíž písně se objevily i v několika známých seriálech, jako např. The OC. Tradičně již vás zde čeká cvičení na doplňování slovíček a posléze i český překlad textu.
ALL LEVELS

Project 3 Unit 3 D

Your future
ALL LEVELS

Project 3 Unit 3 C

Detective of the year
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project 3 Unit 3 A 0 5642