Help for English

Project 3 Unit 4 C

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Twister! 
blow down - sfouknout
BrE
/'bləʊ'daʊn/ Přehrát
AmE
/'bloʊ'daʊn/ Přehrát

verb - (of a strong wind) to destroy something

 
cause - zapříčinit, způsobit, přivodit
BrE
/'kɔ:z/ Přehrát
AmE
/'kɔ:z/ Přehrát

verb - to make something happen

 
cross - přejít (přes), přecházet (přes)
BrE
/'krɒs/ Přehrát
AmE
/'krɑ:s/ Přehrát

verb - to walk across something, e.g. street etc.

 
damage - poškodit, poničit
BrE
/'dæmɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'dæmɪdʒ/ Přehrát

verb - to do harm to something

drop
drop - upustit, pustit
BrE
/'drɒp/ Přehrát
AmE
/'drɑ:p/ Přehrát

verb - to let something fall on the floor, to put something down

 
get bigger - zvětšit se, růst, zvětšovat se
BrE
/ˌget'bɪgə/ Přehrát
AmE
/ˌget'bɪgər/ Přehrát

verb - to increase in size

 
get out - vystoupit (z auta apod.), vyjít ven, odejít
BrE
/ˌget'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'aʊt/ Přehrát

verb - to leave a house, car etc.

 
grab - popadnout, chňapnout, rychle vzít
BrE
/'græb/ Přehrát
AmE
/'græb/ Přehrát

verb - to take hold of something suddenly

 
in the distance - v dálce
BrE
/ˌɪnðə'dɪstəns/ Přehrát
AmE
/ˌɪnðə'dɪstəns/ Přehrát

adverb - far away, not near but usually still visible

 
indoors - uvnitř (domu, v domě)
BrE
/ɪn'dɔ:z/ Přehrát
AmE
/ɪn'dɔ:rz/ Přehrát

adverb - Inside a building

 
luckily - naštěstí
BrE
/'lʌkəli/ Přehrát
AmE
/'lʌkəli/ Přehrát

adverb - fortunately, with luck

 
noise - hluk, rámus
BrE
/'nɔɪz/ Přehrát
AmE
/'nɔɪz/ Přehrát

noun - a loud sound, loud sounds

 
pick up - zvednout, sebrat, sbírat
BrE
/ˌpɪk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌpɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to take something in your hand

put on
put on - obléknout si (co), nasadit si (co)
BrE
/ˌpʊt'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ɑ:n/ Přehrát

verb - to start to wear a particular piece of clothes etc.

 
scary - strašidelný, děsivý, vzbuzující hrůzu
BrE
/'skæri/ Přehrát
AmE
/'skæri/ Přehrát

adjective - making you feel afraid or frightened; frightening

 
shout - křičet, řvát, hulákat
BrE
/'ʃaʊt/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊt/ Přehrát

verb - to speak very loudly, e.g. at somebody who is far from you etc.

snake
snake - had
BrE
/'sneɪk/ Přehrát
AmE
/'sneɪk/ Přehrát

noun - a reptile with a long body and no legs

 
straight - přímo, rovnou
BrE
/'streɪt/ Přehrát
AmE
/'streɪt/ Přehrát

adverb - directly, without delay

 
surgery - ordinace
BrE
/'sɜ:dʒəri/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rdʒəri/ Přehrát

noun - a doctor's office, the room where a doctor works

toothache
toothache - bolest zubů, bolení zubů, bolest zubu
BrE
/'tu:θeɪk/ Přehrát
AmE
/'tu:θeɪk/ Přehrát

noun - a pain in a tooth

tornado
tornado - tornádo
BrE
/tɔ:'neɪdəʊ/ Přehrát
AmE
/tɔ:r'neɪdoʊ/ Přehrát

noun - a very strong wind blowing in a circle capable of causing a lot of damage

 
towards - směrem k
BrE
/tə'wɔ:dz/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rdz/ Přehrát

preposition - in the direction of

toy
toy - hračka
BrE
/'tɔɪ/ Přehrát
AmE
/'tɔɪ/ Přehrát

noun - a thing that children play with

 
twister - tornádo, větrná smršť
BrE
/'twɪstə/ Přehrát
AmE
/'twɪstər/ Přehrát

noun - a whirlwind; a tornado

 
warn - varovat
BrE
/'wɔ:n/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rn/ Přehrát

verb - to tell someone about a dangerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 4 Unit 3 C

The good old days
ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 C

Are you a healthy eater?
ALL LEVELS

Project 3 Unit 3 C

Detective of the year
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project 3 Unit 4 C 0 9518