Help for English

Project 3 Unit 6 D

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Lights, camera, action! 
adventure - dobrodružství
BrE
/əd'ventʃə/ Přehrát
AmE
/əd'ventʃər/ Přehrát

noun - an exciting experience, usually unusual and sometimes dangerous

 
amusing - zábavný, legrační
BrE
/ə'mju:zɪŋ/ Přehrát
AmE
/ə'mju:zɪŋ/ Přehrát

adjective - funny or entertaining, making you smile

 
bad guy - padouch
BrE
/'bæd gaɪ/ Přehrát
AmE
/'bæd gaɪ/ Přehrát

noun - the bad character in a book or movie

cartoon
cartoon - kreslená groteska, kreslený film
BrE
/ˌkɑ:'tu:n/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:r'tu:n/ Přehrát

noun - a funny animated film

 
classification - hodnocení (filmu)
BrE
/ˌklæsɪfɪ'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌklæsɪfɪ'keɪʃn/ Přehrát

noun - an evaluation of a film etc. according to whether it is suitable for children etc.

 
comedy - komedie
BrE
/'kɒmədi/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mədi/ Přehrát

noun - a type of film that makes people laugh

 
cyberspace - kybernetický prostor, kybernetický svět
BrE
/'saɪbəspeɪs/ Přehrát
AmE
/'saɪbərspeɪs/ Přehrát

noun - a 'world' existing inside of a computer network

 
director - režisér
BrE
/daɪ'rektə/ Přehrát
AmE
/dɪ'rektər/ Přehrát

noun - the person in control of the making of a film

 
fabulous - báječný, pohádkový
BrE
/'fæbjʊləs/ Přehrát
AmE
/'fæbjələs/ Přehrát

adjective - excellent, wonderful

 
feature - důležitý prvek, charakteristická vlastnost, důležitý bod
BrE
/'fi:tʃə/ Přehrát
AmE
/'fi:tʃər/ Přehrát

noun - an important part of something

 
feature - mít jako hlavní bod, obsahovat, zahrnovat
BrE
/'fi:tʃə/ Přehrát
AmE
/'fi:tʃər/ Přehrát

verb - to include, to have as an important part

 
good guy - klaďas, kladná postava
BrE
/'gʊdˌgaɪ/ Přehrát
AmE
/'gʊdˌgaɪ/ Přehrát

noun - the good character in a book or movie

 
grab - popadnout, chňapnout, rychle vzít
BrE
/'græb/ Přehrát
AmE
/'græb/ Přehrát

verb - to take hold of something suddenly

 
horror film - horor
BrE
/'hɒrəˌfɪlm/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rərˌfɪlm/ Přehrát

noun - a type of film that makes people scared, usually about ghosts, vampires, zombies etc.

 
length - délka
BrE
/'leŋθ/ Přehrát
AmE
/'leŋθ/ Přehrát

noun - a statement of how long something is

 
mind-blowing - ohromující, šokující
BrE
/'maɪndˌbləʊɪŋ/ Přehrát
AmE
/'maɪndˌbloʊɪŋ/ Přehrát

adjective - very impressive

 
movie star - filmová hvězda
BrE
/'mu:viˌstɑ:/ Přehrát
AmE
/'mu:viˌstɑ:r/ Přehrát

noun - a very famous and successful actor or actress

 
musical - muzikál
BrE
/'mju:zɪkl/ Přehrát
AmE
/'mju:zɪkl/ Přehrát

noun - a theatre performance or a film where the actors sing rather than speak, it uses modern music

 
parental guidance - vedení rodičů, doprovod rodičů
BrE
/pəˌrentl 'gaɪdəns/ Přehrát
AmE
/pəˌrent̬l 'gaɪdəns/ Přehrát

noun - advice or help of the parents

 
review - recenze, kritika
BrE
/rɪ'vju:/ Přehrát
AmE
/rɪ'vju:/ Přehrát

noun - a written or spoken evaluation of a book, film, play etc., which usually appears in magazines, on TV etc.

 
role - role
BrE
/'rəʊl/ Přehrát
AmE
/'roʊl/ Přehrát

noun - a part played by an actor

 
romantic - romantický
BrE
/rəʊ'mæntɪk/ Přehrát
AmE
/roʊ'mænt̬ɪk/ Přehrát

adjective - affecting your emotions; connected with love

 
running time - délka filmu, promítací doba
BrE
/'rʌnɪŋˌtaɪm/ Přehrát
AmE
/'rʌnɪŋˌtaɪm/ Přehrát

noun - the length of a film

science fiction film
science fiction film - vědeckofantastický film
BrE
/ˌsaɪəns'fɪkʃnˌfɪlm/ Přehrát
AmE
/ˌsaɪəns'fɪkʃnˌfɪlm/ Přehrát

noun - a type of film about space, aliens, future technologies etc.

 
show - dávat (film apod.)
BrE
/'ʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊ/ Přehrát

verb - to play a film for people to see

 
special effects - zvláštní efekty
BrE
/ˌspeʃl ɪ'fekts/ Přehrát
AmE
/ˌspeʃl ɪ'fekts/ Přehrát

noun - the features of a film that make it more impressive, thrilling etc.

thriller
thriller - thriller
BrE
/'θrɪlə/ Přehrát
AmE
/'θrɪlər/ Přehrát

noun - a very exciting and fast-moving crime film

war film
war film - válečný film
BrE
/'wɔ: fɪlm/ Přehrát
AmE
/'wɔ:r fɪlm/ Přehrát

noun, British English - a type of film that shows the life of soldiers, battles, etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 3 Unit 3 D

Your future
ALL LEVELS

Project 3 Unit 7 D

Ashley's camera
ALL LEVELS

Project 1 Unit 6 D

Mickey, Millie and Mut
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář