Help for English

Matrix INT Unit 3 (3)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Grammar, pages 32–33 
broadcast - vysílat
BrE
/'brɔ:dkɑ:st/ Přehrát
AmE
/'brɔ:dkæst/ Přehrát

verb - to send radio or TV waves through the air

bundle
bundle - balík, svazek, ranec
BrE
/'bʌndl/ Přehrát
AmE
/'bʌndl/ Přehrát

noun - a number of things fastened or tied together

 
earthquake - zemětřesení
BrE
/'ɜ:θkweɪk/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rθkweɪk/ Přehrát

noun - a situation in which the ground starts shaking, it usually causes great damage to houses, roads etc.

 
eventually - nakonec
BrE
/ɪ'ventʃuəli/ Přehrát
AmE
/ɪ'ventʃuəli/ Přehrát

adverb - in the end, finally

 
fall for - zamilovat se do (koho), zakoukat se do (zamilovat se)
BrE
/'fɔ:l fɔ:/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l fɔ:r/ Přehrát

verb - to fall in love with someone

 
find oneself - ocitnout se (kde)
BrE
/'faɪnd wʌnself/ Přehrát
AmE
/'faɪnd wʌnself/ Přehrát

verb - to realize that you are somewhere where you didn't intend to be

 
furry - chlupatý, huňatý
BrE
/'fɜ:ri/ Přehrát
AmE
Přehrát

adjective - covered with fur

chase
chase - honit, hnát
BrE
/'tʃeɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪs/ Přehrát

verb - to run after something or somebody

 
make sure - zajistit (aby), nezapomenout (něco udělat), dát si pozor (aby něco bylo)
BrE
/ˌmeɪk'ʃʊə/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk'ʃʊr/ Přehrát

verb - to do something purposefully, not to forget to do something

 
raise - zvednout, zvedat, vyvýšit, zvýšit
BrE
/'reɪz/ Přehrát
AmE
/'reɪz/ Přehrát

verb - to lift something up, to make something higher

 
rehearsal - zkouška (divadelní apod.)
BrE
/rɪ'hɜ:sl/ Přehrát
AmE
/rɪ'hɜ:rsl/ Přehrát

noun - the time when actors, musicians etc. practise together for a performance

 
release - uvolnit, pustit, vypustit
BrE
/rɪ'li:s/ Přehrát
AmE
/rɪ'li:s/ Přehrát

verb - to set free; to send something out

 
sequel - pokračování (knihy či filmu apod.)
BrE
/'si:kwəl/ Přehrát
AmE
/'si:kwəl/ Přehrát

noun - a film or a book that continues the story of another film or book, (e.g. Jaws III, Terminator II, The Lost World (Jurassic Park II) etc.)

shoot
shoot - natáčet (film), natočit (film), fotografovat, fotit, vyfotit
BrE
/'ʃu:t/ Přehrát
AmE
/'ʃu:t/ Přehrát

verb - to make a photograph or film

 
shopping mall - nákupní centrum, nákupní středisko
BrE
/'ʃɒpɪŋˌmɔ:l/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:pɪŋˌmɔ:l/ Přehrát

noun - a large building with many shops inside

shrink
shrink - srazit se (zmenšit), smrsknout se, scvrknout se
BrE
/'ʃrɪŋk/ Přehrát
AmE
/'ʃrɪŋk/ Přehrát

verb - to become smaller (usually as an effect of heat, cold, water etc.)

 
spread - rozšířit, zvětšit, roztáhnout, rozšířit se, zvětšit se, roztáhnout se
BrE
/'spred/ Přehrát
AmE
/'spred/ Přehrát

verb - to become or make bigger, wider, longer etc.

 
spring up - vyrazit, vypučet, vznikat, vzniknout, vyrůst rychle
BrE
/ˌsprɪŋ'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌsprɪŋ'ʌp/ Přehrát

verb - to start suddenly; to grow suddenly

 
turn into - proměnit v, proměnit se v, změnit se v, změnit v
BrE
/'tɜ:nˌɪntə/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rnˌɪntə/ Přehrát

verb - to make something change into something else

wig
wig - paruka, příčes
BrE
/'wɪg/ Přehrát
AmE
/'wɪg/ Přehrát

noun - a covering that you can wear on your head, it is made of real or false hairPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Running with your Eyes Closed" by Mojave 3

Pohodová písnička britské kapely Mojave 3, jejíž písně se objevily i v několika známých seriálech, jako např. The OC. Tradičně již vás zde čeká cvičení na doplňování slovíček a posléze i český překlad textu.
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 2 (3)

Grammar, pages 18–19
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (3)

Grammar, pages 44–45
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář