Help for English

Matrix INT Unit 3 (7)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Let's revise 2, pages 40–41 
AD - našeho letopočtu, léta Páně
BrE
/ˌeɪ'di:/ Přehrát
AmE
/ˌeɪ'di:/ Přehrát

phrase - an abbreviation that means 'Anno Domini", used to show that the date we are speaking about was after year zero

 
ancestor - předek (předchůdce)
BrE
/'ænsestə/ Přehrát
AmE
/'ænsestər/ Přehrát

noun - a forefather, a person in the family who lived a very long time before

 
archaeology - archeologie
BrE
/ˌɑ:kɪ'ɒlɒdʒɪ/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:rki'ɑ:lɒdʒi/ Přehrát

noun - the study of ancient things buried in the ground

 
BC - před naším letopočtem
BrE
/'bi:si:/ Přehrát
AmE
/ˌbi:'si:/ Přehrát

adverb - an abbreviation that means 'before Christ', used to show that the date we are speaking about was before year zero

 
dirt - špína, nečistota
BrE
/'dɜ:t/ Přehrát
AmE
/'dɜ:rt/ Přehrát

noun - something that is not clean, e.g. soil, dust, mud etc.

dust
dust - prach
BrE
/'dʌst/ Přehrát
AmE
/'dʌst/ Přehrát

noun - fine powder with small particles of dirt and sand etc. that usually covers things in your home if you don't clean very often

 
emperor - císař
BrE
/'empərə/ Přehrát
AmE
/'empərər/ Přehrát

noun - the ruler of an empire

 
fascinating - fascinující
BrE
/'fæsəneɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fæsəneɪt̬ɪŋ/ Přehrát

adjective - very interesting

 
feature - být hlavním bodem, být důležitým prvkem
BrE
/'fi:tʃə/ Přehrát
AmE
/'fi:tʃər/ Přehrát

verb - to be an important part

gift shop
gift shop - dárkové předměty (obchod), obchod s dárkovými předměty, suvenýry (obchod)
BrE
/'gɪftʃɒp/ Přehrát
AmE
/'gɪftʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy items that can be given to people as presents

 
guide - provádět (koho), vést, vodit, být průvodcem, dělat průvodce
BrE
/'gaɪd/ Přehrát
AmE
/'gaɪd/ Přehrát

verb - to show someone round a place which they don't know well

iron
iron - železo
BrE
/'aɪən/ Přehrát
AmE
/'aɪərn/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 26) a hard strong metal used in industry, steel is made from it

sailing
sailing - plachtění, jízda na plachetnici, jízda na lodi
BrE
/'seɪlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'seɪlɪŋ/ Přehrát

noun - a sport in which you go on a boat with a sail

skyscraper
skyscraper - mrakodrap, výšková budova
BrE
/'skaɪskreɪpə/ Přehrát
AmE
/'skaɪskreɪpər/ Přehrát

noun - a very tall building with many floors (usually more than 40 or 50), usually built in large cities

 
structure - stavba, budova
BrE
/'strʌktʃə/ Přehrát
AmE
/'strʌktʃə/ Přehrát

noun - a building

 
surround - obklopovat, obklopit, obklíčit, obestoupit
BrE
/sə'raʊnd/ Přehrát
AmE
/sə'raʊnd/ Přehrát

verb - to be or go all around something or somebody

tower
tower - věž
BrE
/'taʊə/ Přehrát
AmE
/'taʊər/ Přehrát

noun - a tall building or structure, esp. as a part of a castle, church etc.

 
view - výhled, pohled
BrE
/'vju:/ Přehrát
AmE
/'vju:/ Přehrát

noun - the things or area that you can see from a particular place, e.g. from a window or a lookout point

 
worth - mající cenu
BrE
/'wɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rθ/ Přehrát

adjective - having a valuePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix INT Unit 2 (7)

Let's practise 2, pages 26–27
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (7)

Let's Practise 2, pages 52–53
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 1 (7)

Let's revise 2, p. 14–15
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář