Help for English

Project 4 Unit 1 C

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Jobs 
assistant - asistent, pomocník
BrE
/ə'sɪstənt/ Přehrát
AmE
/ə'sɪstənt/ Přehrát

noun - a person who helps or assists you

 
attractive - přitažlivý, atraktivní
BrE
/ə'træktɪv/ Přehrát
AmE
/ə'træktɪv/ Přehrát

adjective - pleasing or interesting you, nice to look at

comb
comb - hřeben
BrE
/'kəʊm/ Přehrát
AmE
/'koʊm/ Přehrát

noun - a small plastic object which is used for tidying your hair

 
deliver - doručit, dodat
BrE
/dɪ'lɪvə/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvər/ Přehrát

verb - to take something to somebody, usually something that has been sent or ordered

 
delivery - doručení, donáška, dodávka
BrE
/dɪ'lɪvəri/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvəri/ Přehrát

noun - the act of taking something to somebody, usually something that has been ordered or sent

 
duty - povinnost
BrE
/'dju:ti/ Přehrát
AmE
/'du:t̬i/ Přehrát

noun - something that you must do

 
enough - dost
BrE
/ɪ'nʌf/ Přehrát
AmE
/ɪ'nʌf/ Přehrát

adverb - as much or as many as needed

 
enthusiastic - nadšený
BrE
/ɪn'θju:zɪˌæstɪk/ Přehrát
AmE
/ɪn'θju:zɪˌæstɪk/ Přehrát

adjective - very excited about something; doing something with much excitement, pleasure and dedication

 
extra - komparz (ve filmu)
BrE
/'ekstrə/ Přehrát
AmE
/'ekstrə/ Přehrát

noun - a person who appears in a film in an unimportant role

 
hairstyle - účes
BrE
/'heəstaɪl/ Přehrát
AmE
/'herstaɪl/ Přehrát

noun - the way your hair is done

 
hard-working - pilný, pracovitý
BrE
/'hɑ:dˌwɜ:kɪŋ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rdˌwɜ:rkɪŋ/ Přehrát

adjective - working very much

 
housework - domácí práce
BrE
/'haʊswɜ:k/ Přehrát
AmE
/'haʊswɜ:rk/ Přehrát

noun - the kind of work that must be done in a household, such as washing up, ironing, cleaning etc.

 
involve - zahrnout, zapojit, obsáhnout
BrE
/ɪn'vɒlv/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɑ:lv/ Přehrát

verb - to include someone or something in an activity, to make use of something or somebody in an activity

 
outdoors - venku
BrE
/aʊt'dɔ:z/ Přehrát
AmE
/aʊt'dɔ:rz/ Přehrát

adverb - outside a building

 
per week - týdně, za týden
BrE
/pə'wi:k/ Přehrát
AmE
/pər'wi:k/ Přehrát

adverb - every week

 
polite - slušný, zdvořilý, vychovaný
BrE
/pə'laɪt/ Přehrát
AmE
/pə'laɪt/ Přehrát

adjective - not rude; having good manners

 
reliable - spolehlivý
BrE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát
AmE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát

adjective - one that can be depended on or trusted

 
responsible - zodpovědný
BrE
/rɪ'spɒnsəbl/ Přehrát
AmE
/rɪ'spɑ:nsəbl/ Přehrát

adjective - able to be trusted or relied on

 
style - styl
BrE
/'staɪl/ Přehrát
AmE
/'staɪl/ Přehrát

noun - the way of doing something

sweep
sweep - zametat, zamést, mést
BrE
/'swi:p/ Přehrát
AmE
/'swi:p/ Přehrát

verb - to clean something using a broom or a brush

 
tidy - uklizený, urovnaný, úhledný
BrE
/'taɪdi/ Přehrát
AmE
/'taɪdi/ Přehrát

adjective - neat, arranged in good order

 
transport - doprava
BrE
/'trænspɔ:t/ Přehrát
AmE
/'trænspɔ:rt/ Přehrát

noun - the act of moving something or somebody from one place to another, by means of roads, ships, planes etc.

 
whatever - cokoliv
BrE
/wɒt'evə/ Přehrát
AmE
/wɑ:t̬'evər/ Přehrát

pronoun - anythingPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 1 Unit 4 C

Free time
ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 C

Are you a healthy eater?
ALL LEVELS

Project 1 Unit 1 C

Adjectives
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář