Help for English

Project 4 Unit 2 B

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Kids 
career - kariéra
BrE
/kə'rɪə/ Přehrát
AmE
/kə'rɪr/ Přehrát

noun - the succession of jobs you have

 
go on - pokračovat, jít dále
BrE
/ˌgəʊ'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:n/ Přehrát

verb - to continue something, to move further ahead

 
local - místní
BrE
/'ləʊkl/ Přehrát
AmE
/'loʊkl/ Přehrát

adjective - of a particular place, belonging to or living in a particular place

 
mean - mínit, mít na mysli, myslet tím
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

verb - to have in mind

 
persuade - přesvědčit
BrE
/pə'sweɪd/ Přehrát
AmE
/pər'sweɪd/ Přehrát

verb - to make somebody believe something, esp. that they should do something

 
plenty - spousta, množství
BrE
/'plenti/ Přehrát
AmE
/'plent̬i/ Přehrát

noun - a large quantity, amount or number

 
stare - zírat, civět, upřeně se dívat
BrE
/'steə/ Přehrát
AmE
/'ster/ Přehrát

verb - to look directly at something for a long time; to look at a person directly for a long time, which is unplesant for the person and impolite

 
suitable - vhodný
BrE
/'sju:təbl/ Přehrát
AmE
/'su:t̬əbl/ Přehrát

adjective - right for something/somebody

 
talk - rozmluva
BrE
/'tɔ:k/ Přehrát
AmE
/'tɔ:k/ Přehrát

noun - the act of speaking and exchanging information with another person

 
worried - ustaraný, znepokojený, mající obavy, obávající se
BrE
/'wʌrid/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rid/ Přehrát

adjective - feeling anxious, afraid that something bad might happenPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 2 Unit 4 B

Stone soup
ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 B

Kids
ALL LEVELS

Project 2 Unit 2 B

Pets
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář