Help for English

Project 4 Unit 3 D

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Inventionsaeroplane
aeroplane - letadlo, letoun
BrE
/'ærəʊpleɪn/ Přehrát
AmE
/'æroʊpleɪn/ Přehrát

noun - a vehicle that travels through the air, it has two wings

ballpoint pen
ballpoint pen - propiska, kuličkové pero
BrE
/'bɔ:lpɔɪnt pen/ Přehrát
AmE
/'bɔ:lpɔɪnt pen/ Přehrát

noun - a kind of pen that has a small ball at the tip that rolls ink on paper

cotton
cotton - bavlna
BrE
/'kɒtn/ Přehrát
AmE
/'kɑ:t̬n/ Přehrát

noun - a plant that is used for making clothes, e.g. T-shirts etc.

freezer
freezer - mrazák, mraznička
BrE
/'fri:zə/ Přehrát
AmE
/'fri:zər/ Přehrát

noun - a refrigerator that keeps food frozen

fridge
fridge - lednička, chladnička
BrE
/'frɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'frɪdʒ/ Přehrát

noun - a piece of electrical equipment where you store food in order to keep it cold and fresh

frozen
frozen - zmražený
BrE
/'frəʊzən/ Přehrát
AmE
/'froʊzən/ Přehrát

adjective - made solid by very low temperature

glass
glass - sklo
BrE
/'glɑ:s/ Přehrát
AmE
/'glæs/ Přehrát

noun - a material that is used for making bottles, window panes etc.

gloves
gloves - rukavice
BrE
/'glʌvz/ Přehrát
AmE
/'glʌvz/ Přehrát

noun - pieces of clothing that cover the hands and each finger separately, people usually wear them in winter to keep their hands warm

gold
gold - zlato
BrE
/'gəʊld/ Přehrát
AmE
/'goʊld/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 79) a yellow metal which is very valuable and which coins and jewels are often made of

iron
iron - železo
BrE
/'aɪən/ Přehrát
AmE
/'aɪərn/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 26) a hard strong metal used in industry, steel is made from it

 
paper cup - papírový kelímek
BrE
/'peɪpəˌkʌp/ Přehrát
AmE
/'peɪpərˌkʌp/ Přehrát

noun - a container for liquids that is made out of paper

 
pattern - vzorek (např. ozdobný), vzorec (např. ozdobný)
BrE
/'pætən/ Přehrát
AmE
/'pæt̬ərn/ Přehrát

noun - an arrangement of symbols, pictures, shapes, lines etc.

plastic
plastic - plast, umělá hmota
BrE
/'plæstɪk/ Přehrát
AmE
/'plæstɪk/ Přehrát

noun - an artificial material that is used for making almost everything, bags, clothes, pens, etc.

rubber
rubber - guma
BrE
/'rʌbə/ Přehrát
AmE
/'rʌbər/ Přehrát

noun, British English - a small object which you can use to remove something which you have written in pencil

 
silk - hedvábí
BrE
/'sɪlk/ Přehrát
AmE
/'sɪlk/ Přehrát

noun - a thread produced by a kind of caterpillar or the material made from this thread

silver
silver - stříbro
BrE
/'sɪlvə/ Přehrát
AmE
/'sɪlvər/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 47) a metal that is used for making jewellery and coins, it is whitish in colour and cheaper than gold

steel
steel - ocel
BrE
/'sti:l/ Přehrát
AmE
/'sti:l/ Přehrát

noun - a hard strong metal made from iron mixed with carbon, it is used for making knives etc.

 
tinned food - konzervované jídlo, jídlo v konzervě
BrE
/ˌtɪnd'fu:d/ Přehrát
AmE
/ˌtɪnd'fu:d/ Přehrát

noun - food preserved in a tin

toothbrush
toothbrush - kartáček na zuby, zubní kartáček
BrE
/'tu:θbrʌʃ/ Přehrát
AmE
/'tu:θbrʌʃ/ Přehrát

noun - an instrument used for brushing teeth

toothpaste
toothpaste - zubní pasta, pasta na zuby
BrE
/'tu:θpeɪst/ Přehrát
AmE
/'tu:θpeɪst/ Přehrát

noun - a substance that you put on the toothbrush and brush your teeth with it

vacuum cleaner
vacuum cleaner - vysavač
BrE
/'vækju:mˌkli:nə/ Přehrát
AmE
/'vækju:mˌkli:nər/ Přehrát

noun - a machine that you use to clean the carpet of dust and dirt

 
washing powder - prášek na praní, prací prášek
BrE
/'wɒʃɪŋˌpaʊdə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ʃɪŋˌpaʊdər/ Přehrát

noun - the fine powder that is used in a washing machine to wash clothes

wool
wool - vlna
BrE
/'wʊl/ Přehrát
AmE
/'wʊl/ Přehrát

noun - the material or thread that is made from sheep's thick hair

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 3 Unit 4 D

Who killed John Ross?
ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 D

At the doctor's
ALL LEVELS

Project 3 Unit 8 D

Sweet dreams
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář