Help for English

Project 4 Unit 5 C

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

The Light 
back seat - zadní sedadlo
BrE
/ˌbæk'si:t/ Přehrát
AmE
/ˌbæk'si:t/ Přehrát

noun - the seat at the back of a car etc.

 
bright - jasný
BrE
/'braɪt/ Přehrát
AmE
/'braɪt/ Přehrát

adjective - of a very strong clear light or colour

circle
circle - kruh, kroužek, kružnice
BrE
/'sɜ:kl/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rkl/ Přehrát

noun - a perfectly round shape

corridor
corridor - chodba
BrE
/'kɒrɪdɔ:/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rɪdɔ:r/ Přehrát

noun - a long hall with doors on the sides

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

 
invisible - neviditelný
BrE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát

adjective - not able to be seen

map
map - mapa
BrE
/'mæp/ Přehrát
AmE
/'mæp/ Přehrát

noun - a piece of paper with a drawing of the surface of a country or a region, showing where the towns and rivers and lakes etc. are

 
police - policie
BrE
/pə'li:s/ Přehrát
AmE
/pə'li:s/ Přehrát

noun - the institution or men and women whose job is to protect people, make everybody obey the law, catch criminals etc.

shine
shine - svítit
BrE
/'ʃaɪn/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪn/ Přehrát

verb - to produce light

 
sick - pociťující nevolnost, špatně od žaludku
BrE
/'sɪk/ Přehrát
AmE
/'sɪk/ Přehrát

adjective - feeling bad in the stomach and want to throw up

 
soft - měkký
BrE
/'sɒft/ Přehrát
AmE
/'sɑ:ft/ Přehrát

adjective - not hard or firm, usually comfortable

 
spin - točit se, otáčet se
BrE
/'spɪn/ Přehrát
AmE
/'spɪn/ Přehrát

verb - to turn quickly round and round

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

 
sure - jistý
BrE
/'ʃʊə/ Přehrát
AmE
/'ʃʊr/ Přehrát

adjective - certain, knowing something for certain

torch
torch - baterka
BrE
/'tɔ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rtʃ/ Přehrát

noun, British English - a small light (working on batteries) that you can easily carry in your hand

 
turn round - otočit se, obrátit se
BrE
/ˌtɜ:n'raʊnd/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'raʊnd/ Přehrát

verb - to move your body in a way to face the other direction

 
UFO - UFO
BrE
/'ju:ˌef'əʊ/
AmE
/'ju:ˌef'oʊ/ Přehrát

noun - (abbreviation) Unidentified Flying Object

 
wake up - probudit se, probudit
BrE
/ˌweɪ'kʌp/ Přehrát
AmE
/ˌweɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to stop sleeping and open your eyes

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 C

Are you a healthy eater?
ALL LEVELS

Project 4 Unit 5 A

Find the Real You
ALL LEVELS

Project 3 Unit 4 C

Twister!
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář