Help for English

Project 4 Unit 6 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

One-hit wonder 
autograph - autogram, podpis
BrE
/'ɔ:təgrɑ:f/ Přehrát
AmE
/'ɔ:t̬əgræf/ Přehrát

noun - a signature of somebody famous

 
casino - kasino
BrE
/kə'si:nəʊ/ Přehrát
AmE
/kə'si:noʊ/ Přehrát

noun - a building where people gamble and play games such as a roulette etc.

 
fan - fanoušek, fanda
BrE
/'fæn/ Přehrát
AmE
/'fæn/ Přehrát

noun - a person who admires somebody very much, e.g. an athlete, a movie star etc.

 
hit - hit (např. hudební), trhák
BrE
/'hɪt/ Přehrát
AmE
/'hɪt/ Přehrát

noun - a very popular and successful song, album, film etc.

 
chart - hitparáda
BrE
/'tʃɑ:t/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:rt/ Přehrát

noun - the list of top songs etc.

manager
manager - ředitel, manažer, vedoucí
BrE
/'mænɪdʒə/ Přehrát
AmE
/'mænədʒər/ Přehrát

noun - the person who has control over a business etc.

 
nobody - nikdo
BrE
/'nəʊbɒdi/ Přehrát
AmE
/'noʊbɑ:di/ Přehrát

pronoun - not anybody

 
one-hit wonder - hit jedné sezóny
BrE
/'wʌnˌhɪt'wʌndə/ Přehrát
AmE
/'wʌnˌhɪt'wʌndər/ Přehrát

noun - a thing that is popular for a very short time only

 
pop music - populární hudba
BrE
/'pɒpˌmju:zɪk/ Přehrát
AmE
/'pɑ:pˌmju:zɪk/ Přehrát

noun - popular music

reach
reach - dosáhnout, sáhnout
BrE
/'ri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:tʃ/ Přehrát

verb - to move your hand to touch something, to move your hand up in order to do something

 
recognize - poznat, rozpoznat
BrE
/'rekəgnaɪz/ Přehrát
AmE
/'rekəgnaɪz/ Přehrát

verb - to know again something or somebody you've met or known before

 
record - nahrávka
BrE
/'rekɔ:d/ Přehrát
AmE
/'rekərd/ Přehrát

noun - something that has been recorded

 
regret - lítost, politování
BrE
/rɪ'gret/ Přehrát
AmE
/rɪ'gret/ Přehrát

noun - a feeling of being sorry that you have or haven't done somethingPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 A

Get fit
ALL LEVELS

Project 4 Unit 6 B

Kids
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář