Help for English

Project Plus Introduction

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Introduction 
AD - našeho letopočtu
BrE
/ˌeɪ'di:/ Přehrát
AmE
/ˌeɪ'di:/ Přehrát

phrase - anno Domini (as opposed to BC - before Christ)

 
blue - smutný, chmurný, nešťastný
BrE
/'blu:/ Přehrát
AmE
/'blu:/ Přehrát

adjective - sad, unhappy or depressed

 
carnivore - masožravec
BrE
/'kɑ:nɪvɔ:/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rnɪvɔ:r/ Přehrát

noun - an animal that eats meat of other animals

climb
climb - šplhat, lézt, vyšplhat, vylézt
BrE
/'klaɪm/ Přehrát
AmE
/'klaɪm/ Přehrát

verb - to move up or down a steep place using your hands and feet

 
come true - splnit se, naplnit se
BrE
/ˌkʌm'tru:/ Přehrát
AmE
/ˌkʌm'tru:/ Přehrát

verb - to become real

 
count on - počítat s, spoléhat na
BrE
/'kaʊnt ɒn/ Přehrát
AmE
/'kaʊnt ɑ:n/ Přehrát

verb - to depend on, to take something for sure

 
general - obecný
BrE
/'dʒenərəl/ Přehrát
AmE
/'dʒenərəl/ Přehrát

adjective - about everybody or everything

 
goal - cíl
BrE
/'gəʊl/ Přehrát
AmE
/'goʊl/ Přehrát

noun - the thing that you are trying to achieve

 
guess - hádat, uhádnout, uhodnout
BrE
/'ges/ Přehrát
AmE
/'ges/ Přehrát

verb - to say what you think will surely happen, to say what would happen before it really happens

 
knowledge - znalost, znalosti, vědomosti
BrE
/'nɒlɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'nɑ:lɪdʒ/ Přehrát

noun - the things that you know

 
limit - limit
BrE
/'lɪmɪt/ Přehrát
AmE
/'lɪmɪt/ Přehrát

noun - the greatest or smallest amount possible

presenter
presenter - uvaděč (v televizi), moderátor
BrE
/prɪ'zentə/ Přehrát
AmE
/prɪ'zent̬ər/ Přehrát

noun - a person who introduces a programme on TV or in the radio

 
prize - ocenění, výhra, prémie, cena (pro vítěze)
BrE
/'praɪz/ Přehrát
AmE
/'praɪz/ Přehrát

noun - something valuable that is given to somebody who has won in a competition etc.

rainbow
rainbow - duha
BrE
/'reɪnbəʊ/ Přehrát
AmE
/'reɪnboʊ/ Přehrát

noun - the arch of different colours that sometimes forms in the sky after it has rained

reach
reach - dosáhnout, sáhnout
BrE
/'ri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:tʃ/ Přehrát

verb - to move your hand to touch something, to move your hand up in order to do something

 
show - pořad (zábavný), představení
BrE
/'ʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊ/ Přehrát

noun - an amusing performance, TV programme etc.

 
stick together - držet při sobě
BrE
/ˌstɪk tʊ'geðə/
AmE
/ˌstɪk tə'geðər/ Přehrát

verb - to be in something together with other people

surprise
surprise - překvapení
BrE
/sə'praɪz/ Přehrát
AmE
/sər'praɪz/ Přehrát

noun - an event that you didn't expect, esp. one that makes you happy (or unhappy)

telly
telly - televize
BrE
/'teli/ Přehrát
AmE
/'teli/ Přehrát

noun, British English, informal - a box with a glass screen where we can watch films, series and other programmes

 
top - oblečení na vrchní část těla
BrE
/'tɒp/ Přehrát
AmE
/'tɑ:p/ Přehrát

noun - the clothes you wear over the upper part of your body

 
typical - typický
BrE
/'tɪpɪkl/ Přehrát
AmE
/'tɪpɪkl/ Přehrát

adjective - having the usual signs or qualities of other things or people of the same kind

volcano
volcano - vulkán, sopka
BrE
/vəl'keɪnəʊ/ Přehrát
AmE
/vɑ:l'keɪnoʊ/ Přehrát

noun - a mountain with a crater that can explode and throw burning rocks into the air, emit hot lava etc.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod?
ALL LEVELS

Project 2 Introduction

Introduction
ALL LEVELS

Project 3 Introduction

Introduction
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project Plus Introduction 0 5216