Help for English

Project Plus Unit 1 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Your life 
affect - ovlivnit
BrE
/ə'fekt/ Přehrát
AmE
/ə'fekt/ Přehrát

verb - to have an influence on something, to make something change

bark
bark - štěkat
BrE
/'bɑ:k/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rk/ Přehrát

verb - to make a sound like a dog's 'woof'

 
be afraid - obávat se, strachovat se, bát se, mít strach
BrE
/ˌbi:ə'freɪd/ Přehrát
AmE
/ˌbi:ə'freɪd/ Přehrát

verb - to be worried about sth, to be scared

carry
carry - nést, nosit, mít u sebe
BrE
/'kæri/ Přehrát
AmE
/'kæri/ Přehrát

verb - to have with you, e.g. in your pocket or your hands

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

 
fantasy - fantazie
BrE
/'fæntəsi/ Přehrát
AmE
/'fænt̬əsi/ Přehrát

noun - something that is not real and only exists thanks to your imagination

 
hang around - potloukat se, poflakovat se
BrE
/ˌhæŋ ə'raʊnd/ Přehrát
AmE
/ˌhæŋə'raʊnd/ Přehrát

verb, informal - to spend your time somewhere doing almost nothing

 
look after - starat se o, pečovat o
BrE
/ˌlʊk'ɑ:ftə/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'æftər/ Přehrát

verb, British English - to take care of something

mobile
mobile - mobil, mobilní telefon
BrE
/'məʊbaɪl/ Přehrát
AmE
/'məʊbl/ Přehrát

noun, British English - a mobile phone

 
next door - od vedle, u sousedů, od sousedů
BrE
/ˌnekst'dɔ:/ Přehrát
AmE
/ˌnekst'dɔ:r/ Přehrát

adjective - living in a flat or house next to yoursPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project Plus Unit 3 A

Electric Woman
ALL LEVELS

Project Plus Unit 5 A

Would you dare?
ALL LEVELS

Project Plus Unit 6 A

Body Clocks
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project Plus Unit 1 A 0 5900