Help for English

Project Plus Unit 1 B

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Bullying 
bend down - ohnout se, sehnout se
BrE
/ˌbend'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌbend'daʊn/ Přehrát

verb - to stoop, to bend one's back forward

bully
bully - šikanovat, zastrašovat, ubližovat (někomu)
BrE
/'bʊli/ Přehrát
AmE
/'bʊli/ Přehrát

verb - to hurt or frighten people who are weaker than you

bully
bully - žák týrající spolužáky, žák šikanující spolužáky
BrE
/'bʊli/ Přehrát
AmE
/'bʊli/ Přehrát

noun - a person who frightens and hurts other people, esp. those weaker than him

 
call somebody names - nadávat někomu, nadávat
BrE
/'kɔ:l ˌsʌmbədi 'neɪmz/ Přehrát
AmE
/'kɔ:l ˌsʌmbʌdi 'neɪmz/ Přehrát

verb - use bad and rude words for somebody

 
carry on - pokračovat, pokračovat v, dále něco dělat
BrE
/ˌkæri'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌkæri'ɑ:n/ Přehrát

verb - to continue, to go on

 
cruel - krutý
BrE
/'krʊəl/ Přehrát
AmE
/'krʊəl/ Přehrát

adjective - enjoying hurting somebody and causing pain to someone

 
escape - uniknout, uprchnout, utéct
BrE
/ɪs'keɪp/ Přehrát
AmE
/ɪs'keɪp/ Přehrát

verb - to get away from somewhere, to get free from something/somebody

 
expel - vyloučit (ze školy apod.), vyhnat
BrE
/ɪk'spel/ Přehrát
AmE
/ɪk'spel/ Přehrát

verb - to make somebody leave (a school etc.), to make somebody run away

freckle
freckle - piha
BrE
/'frekl/ Přehrát
AmE
/'frekl/ Přehrát

noun - a small dark spot on the skin

 
hit - udeřit, narazit, trefit, praštit, zasáhnout
BrE
/'hɪt/ Přehrát
AmE
/'hɪt/ Přehrát

verb - to make a contact with something, usually hard and violent

chase
chase - honit, hnát
BrE
/'tʃeɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪs/ Přehrát

verb - to run after something or somebody

 
keep - nechat, ponechat, nechat si, ponechat si, udržet
BrE
/'ki:p/ Přehrát
AmE
/'ki:p/ Přehrát

verb - to have something, not give it back or lose

kick
kick - kopnout, kopat
BrE
/'kɪk/ Přehrát
AmE
/'kɪk/ Přehrát

verb - to hit something with your foot

 
leader - vůdce, vedoucí, ten kdo vede
BrE
/'li:də/ Přehrát
AmE
/'li:dər/ Přehrát

noun - the person who is in charge of something

 
leave me alone - nech mě napokoji, nech mě být
BrE
/ˌli:v mi: ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ˌli:v mi: ə'loʊn/ Přehrát

verb - the phrase you say to someone if you want them to go away and stop bothering you

 
pointless - nesmyslný, zbytečný
BrE
/'pɔɪntləs/ Přehrát
AmE
/'pɔɪntləs/ Přehrát

adjective - without purpose, useless

punch
punch - uhodit (pěstí), dát pěstí, udeřit (pěstí), praštit (pěstí)
BrE
/'pʌntʃ/ Přehrát
AmE
/'pʌntʃ/ Přehrát

verb - to hit something or somebody hard with the fist

 
punish - potrestat, ztrestat, trestat
BrE
/'pʌnɪʃ/ Přehrát
AmE
/'pʌnɪʃ/ Přehrát

verb - to do something unpleasant to somebody who has done something bad or wrong

 
put up with - snášet, vystát, tolerovat
BrE
/ˌpʊt'ʌp wɪθ/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ʌp wɪθ/ Přehrát

verb - to go through something unpleasant without complaining

 
redhead - zrzek, zrzavý člověk
BrE
/'redˌhed/ Přehrát
AmE
/'redˌhed/ Přehrát

noun - a person who has red hair

steal
steal - krást, ukrást, odcizit
BrE
/'sti:l/ Přehrát
AmE
/'sti:l/ Přehrát

verb - to take something that is not yours

 
support - podpora, pomoc
BrE
/sə'pɔ:t/ Přehrát
AmE
/sə'pɔ:rt/ Přehrát

noun - a help, something that helps a project, people etc. to work; a financial help

 
tear - roztrhnout, roztrhat, utrhnout, vytrhnout, trhat
BrE
/'teə/ Přehrát
AmE
/'ter/ Přehrát

verb - to damage something by pulling it apart, such as paper, cloth etc.

victim
victim - oběť
BrE
/'vɪktɪm/ Přehrát
AmE
/'vɪktɪm/ Přehrát

noun - a person who is hurt or killed in an accident etc; a person against whom a crime has been committed

 
worried - ustaraný, znepokojený, mající obavy, obávající se
BrE
/'wʌrid/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rid/ Přehrát

adjective - feeling anxious, afraid that something bad might happenPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project Plus Unit 3 B

Mysteries
ALL LEVELS

Project Plus Unit 5 B

Runaways
ALL LEVELS

Project Plus Unit 8 B

A Room with a View
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář