Help for English

Project Plus Unit 2 Extension

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Extension 1; Song 
aristocracy - šlechta
BrE
/ˌærɪs'tɒkrəsi/ Přehrát
AmE
/ˌærɪs'tɑ:krəsi/ Přehrát

noun - the people of the highest social class

 
billion - miliarda
BrE
/'bɪljən/ Přehrát
AmE
/'bɪljən/ Přehrát

noun - a thousand million

 
conquer - dobýt
BrE
/'kɒŋkə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ŋkər/ Přehrát

verb - to defeat an army in a war and take control of the country

dry
dry - suchý
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

adjective - not wet or humid, having no water or humidity

 
fool - blázen, hlupák, pošetilec
BrE
/'fu:l/ Přehrát
AmE
/'fu:l/ Přehrát

noun - a silly person

 
invade - napadnout, vpadnout
BrE
/ɪn'veɪd/ Přehrát
AmE
/ɪn'veɪd/ Přehrát

verb - to enter a territory or country by force

 
lie - lež
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

noun - something said that is not true

 
settler - osadník, kolonista
BrE
/'setlə/ Přehrát
AmE
/'set̬lər/ Přehrát

noun - a person who comes to live to a place where nobody or not many people lived before

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

 
spread - rozšířit, zvětšit, roztáhnout, rozšířit se, zvětšit se, roztáhnout se
BrE
/'spred/ Přehrát
AmE
/'spred/ Přehrát

verb - to become or make bigger, wider, longer etc.

 
strength - síla
BrE
/'streŋθ/ Přehrát
AmE
/'streŋθ/ Přehrát

noun - how strong something is

tear
tear - slza
BrE
/'tɪə/ Přehrát
AmE
/'tɪr/ Přehrát

noun - a drop of liquid that comes from your eyes when you are very sad and cry

 
tribe - kmen (skupina lidí)
BrE
/'traɪb/ Přehrát
AmE
/'traɪb/ Přehrát

noun - a group of people of the same race, customs, language etc.

 
truth - pravda
BrE
/'tru:θ/ Přehrát
AmE
/'tru:θ/ Přehrát

noun - true facts or information

wipe
wipe - utřít, setřít, otírat, vytírat, vytřít
BrE
/'waɪp/ Přehrát
AmE
/'waɪp/ Přehrát

verb - to clean something by passing a cloth over itPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project Plus Unit 6 Extension

Extension 3; song
ALL LEVELS

Project Plus Unit 8 Extension

Extension 4; Song
ALL LEVELS

Project Plus Unit 4 Extension

Extension 2; Song
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář