Help for English

Project Plus Unit 8 D

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Extensive reading; Working with words 
blow over - přehnat se (vichřice apod.)
BrE
/ˌbləʊ'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌbloʊ'oʊvər/ Přehrát

verb - to pass, to disappear gradually (esp. of a storm etc.)

 
customs - celní kontrola, celní prohlídka
BrE
/'kʌstəmz/ Přehrát
AmE
/'kʌstəmz/ Přehrát

noun - the place on the border, on the airport etc. where your baggage is checked to make sure you are not carrying any illegal things

 
diary - deník
BrE
/'daɪəri/ Přehrát
AmE
/'daɪəri/ Přehrát

noun - a small book in which you write about your experiences every day

 
get in - nastoupit (např. do auta)
BrE
/ˌget'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɪn/ Přehrát

verb - to enter a car, taxi etc.

get off
get off - vystoupit (např. z autobusu)
BrE
/ˌget'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to leave a bus, train, plane etc.

get on
get on - nastoupit (do hromadného dopravního prostředku)
BrE
/ˌget'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌget'ɑ:n/ Přehrát

verb - to enter a bus, train, plane etc.

 
get out of - vystoupit z (auta apod.), vyjít ven z, odejít od
BrE
/ˌget'aʊt əv/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'aʊt̬əv/ Přehrát

verb - to leave a house, car etc.

mast
mast - stěžeň, stožár
BrE
/'mɑ:st/ Přehrát
AmE
/'mæst/ Přehrát

noun - a tall wooden or metal pole (e.g. for a flag, on a ship)

sail
sail - plachta
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

noun - a large piece of cloth that moves a ship when there is wind

sail
sail - plout, plavit se, plachtit
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

verb - to travel on a boat driven by wind; to travel on water

seal
seal - pečeť
BrE
/'si:l/ Přehrát
AmE
/'si:l/ Přehrát

noun - a piece of wax or another material that is put over something that cannot be opened without breaking this

 
seal - zapečetit
BrE
/'si:l/ Přehrát
AmE
/'si:l/ Přehrát

verb - to put a piece of wax or another material over something which cannot be opened without breaking this material

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project Plus Unit 7 D

Extensive Reading; Working with words
ALL LEVELS

Project Plus Unit 4 D

Extensive reading; Working with words
ALL LEVELS

Project Plus Unit 6 D

Extensive reading; Working with words
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář