Help for English

Headway ELE Unit 6 part 1

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

What you can do, pages 44–45 
can - moci
BrE
/'kæn/ Přehrát
AmE
/'kæn/ Přehrát

verb - to be able to

 
conversation - konverzace
BrE
/ˌkɒnvə'seɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:nvər'seɪʃn/ Přehrát

noun - a talk, exchanging information

cook
cook - vařit
BrE
/'kʊk/ Přehrát
AmE
/'kʊk/ Přehrát

verb - to prepare food

 
Czech - čeština, český jazyk
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

noun - the language used in the Czech Republic

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

 
English - angličtina
BrE
/'ɪŋglɪʃ/ Přehrát
AmE
/'ɪŋglɪʃ/ Přehrát

noun - the language of the UK, Australia, America etc.

 
fall in love - zamilovat se
BrE
/ˌfɔ:l ɪn'lʌv/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l ɪn'lʌv/ Přehrát

verb - to start to feel a strong affection towards somebody or something

 
feel - cítit, cítit se
BrE
/'fi:l/ Přehrát
AmE
/'fi:l/ Přehrát

verb - to know through your senses, to be in a kind of physical or emotional state

 
French - francouzština
BrE
/'frentʃ/ Přehrát
AmE
/'frentʃ/ Přehrát

noun - the language used in France

 
German - němčina
BrE
/'dʒɜ:mən/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rmən/ Přehrát

noun - the language used in Germany, Austria etc.

 
hear - slyšet
BrE
/'hɪə/ Přehrát
AmE
/'hɪr/ Přehrát

verb - to recognize and understand by using the ears

 
check - zkontrolovat, kontrolovat
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

verb - to see if something is all right

chess
chess - šachy
BrE
/'tʃes/ Přehrát
AmE
/'tʃes/ Přehrát

noun - a game for two people played on a black and white board, each player has 16 playing pieces and must capture the opponent's king

 
Italian - italština
BrE
/ɪ'tæliən/ Přehrát
AmE
/ɪ'tæliən/ Přehrát

noun - the language spoken in Italy

 
Japanese - japonština
BrE
/ˌdʒæpə'ni:z/ Přehrát
AmE
/ˌdʒæpə'ni:z/ Přehrát

noun - the language spoken in Japan

laugh
laugh - smát se
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

verb - to be very happy or amused and show it with an expression on your face and with sounds

 
play - hrát na (nástroj)
BrE
/'pleɪ/ Přehrát
AmE
/'pleɪ/ Přehrát

verb - to produce music using an instrument

 
poetry - poezie, básnictví, básně
BrE
/'pəʊɪtri/ Přehrát
AmE
/'poʊətri/ Přehrát

noun - poems, a kind of literature where the works are written in patterns of sounds and lines

 
Portuguese - portugalština
BrE
/ˌpɔ:tʃə'gi:z/ Přehrát
AmE
/ˌpɔ:rtʃə'gi:z/ Přehrát

noun - the language of Portugal and Brazil

ski
ski - lyžovat
BrE
/'ski:/ Přehrát
AmE
/'ski:/ Přehrát

verb - to move over snow on long narrow pieces of wood or plastic fastened to your boots

 
Spanish - španělština
BrE
/'spænɪʃ/ Přehrát
AmE
/'spænɪʃ/ Přehrát

noun - the language spoken in Spain, Mexico and many other South American countries

speak
speak - mluvit
BrE
/'spi:k/ Přehrát
AmE
/'spi:k/ Přehrát

verb - to produce words and sentences

 
spell - psát (správným pravopisem)
BrE
/'spel/ Přehrát
AmE
/'spel/ Přehrát

verb - to write a word correctly

 
spelling - pravopis
BrE
/'spelɪŋ/ Přehrát
AmE
/'spelɪŋ/ Přehrát

noun - the way how to write words correctly

swim
swim - plavat
BrE
/'swɪm/ Přehrát
AmE
/'swɪm/ Přehrát

verb - to move your body through water

think
think - myslet, myslet si, přemýšlet
BrE
/'θɪŋk/ Přehrát
AmE
/'θɪŋk/ Přehrát

verb - to use your mind; to form an opinion

 
translate - překládat, přeložit
BrE
/træns'leɪt/ Přehrát
AmE
/træns'leɪt/ Přehrát

verb - to change written or spoken words into another language

 
understand - rozumět
BrE
/ˌʌndə'stænd/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'stænd/ Přehrát

verb - to know what something means

 
use - používat, užívat
BrE
/'ju:z/ Přehrát
AmE
/'ju:z/ Přehrát

verb - to do something with

write
write - psát, napsat
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

verb - to put words on paper with a pen etc.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway ELE Unit 6 part 3

Everyday English, pages 50–51
ALL LEVELS

Headway ELE Unit 6 part 2

Super kids, pages 48–49
ALL LEVELS

Headway ELE Unit 7 part 6

Special occasions, pages 58–59
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář