Help for English

O zkoušce FCE

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.12.2006

Co vás čeká a nemine, rozhodnete-li se pro tuto zkoušku? Z čeho se skládá? Kdy a kde se skládá? Na tyto otázky by vám měl odpovědět dnešní článek.O zkoušce FCE


Než se rozhodnete skládat jakýkoli mezinárodní certifikát, měli byste si o něm zjistit pokud možno co nejvíce informací, aby vás mohlo překvapit co nejméně věcí. V dnešním článku se vám pokusím přiblížit, co vás čeká, pokud se rozhodnete pro zkoušku FCE.

FCE aneb First Certificate in English je 3. stupněm zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se nejrozšířenější z celé řady zkoušek. Tato zkouška je mezinárodně uznávána a odpovídá úrovni B2 evropského rámce.
Zkoušku lze skládat ve třech termínech (březen, letní termín a zimní termín). Za zkoušku se samozřejmě platí, cena je 4 400 Kč. Více informací o tom, kdy a jak se přihlásit najdete na internetových stránkách Britské rady. Při zkoušce můžete dosáhnout 5 stupňů známek (A-E). Pokud dostanete A, B nebo C, zkoušku jste úspěšně zvládli, známky D a E znamenají propadnutí u zkoušky. Na složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí.

Jednotlivé části zkoušky

Tento certifikát testuje všech 5 okruhů znalosti jazyka (čtení, psaní, gramatika, poslech, mluvení).
Zkouška je rozdělena na 5 větších částí (Papers), každý Paper je dále rozdělen na 2-5 úkolů (Parts). Všechny Papers jsou hodnoceny stejně (20% celkové známky). Nyní si podrobněji popíšeme jednotlivé Papers.

Reading

Této části zkoušky je vyhrazena doba 1 hodina 15 minut, je rozdělena na 4 úkoly, přičemž všechny úkoly dohromady tvoří 35 otázek.

Multiple matching
Co se testuje? Hledání hlavní myšlenky jednotlivých odstavců. Ke každému odstavci připojujete jednu větu či nadpis. Část obsahuje 6-7 odstavců a 7-8 vět, vždy jedna věta přebývá.
(Vzorový test si můžete vyzkoušet zde.)

Multiple-choice questions
Co se testuje? Porozumění detailům, podstatě věci a názorům a také testuje odhadování významu slov. Tato část se skládá ze 7-8 otázek se 4 možnostmi (A,B,C,D). Vaším úkolem je vybrat správnou odpověď podle informací získaných z textu.

Gapped text
Co se testuje? Pochopení struktury textu. Přečtete si text, který má 7-8 vynechaných vět či odstavců. Tyto části a jedna navíc jsou umístěny pod textem. Vaším úkolem je přiřadit správné části do správných vynechaných míst.

Multiple matching
Co se testuje? Schopnost najít specifické informace v textu. Přečtete si 13-15 otázek nebo sdělení o textu, který byl rozdělen na sekce (příp. několik krátkých textů) a podle získaných informací musíte rozhodnout, která část (příp. text) obsahuje informaci vztahující se k otázce či sdělení.

Writing

Psaní je rozděleno na dvě části, na obě části dohromady máte hodinu a půl. Vaším úkolem je napsat 2 texty o rozsahu 120-180 slov. Oba texty jsou hodnoceny rovnocenně.
V první části musíte napsat formální či neformální dopis na základě zadaných informací (dopis, ke kterému jsou připsané poznámky, a vy podle těchto poznámek napíšete odpověď ve vhodném stylu - formálním či neformálním). V druhé části máte možnost výběru ze čtyř možností, u každé je přesně zadáno, o jaký typ textu se jedná a základní obsah, čtvrtá možnost je reakce na zadanou doplňkovou četbu (která se ke každému termínu mění, takže je dobré si dopředu zjistit, jaké tituly jsou to právě pro váš termín).

Use of English

Na vypracování 65 otázek této části je určen čas hodina a 15 minut. Otázky jsou rozděleny do 5 úkolů.

Multiple-choice cloze
Tento úkol testuje především slovní zásobu, přečtete si text s 15 mezerami a musíte do každé mezery doplnit vhodné slovo z nabídky (A-D).
(Vzorový test si můžete vyzkoušet zde.)

Open cloze
Opět dostanete text s 15 mezerami, nyní ale nemáte žádné možnosti na výběr a musíte sami přijít na nejvhodnější slovo. Do každé mezery se doplňují POUZE 1 slovo. Tento úkol je zaměřen na gramatiku a slovní zásobu.
(Vzorový test si můžete vyzkoušet zde.)

Key word transformation
Cílem této části je otestovat jak gramatiku tak slovní zásobu. Dostanete základních 10 vět. Ke každé větě je připsáno tzv. klíčové slovo a neúplný přepis věty, klíčové slovo musíte doplnit do přepsané věty, aniž byste změnily obsah věty. Do každé mezery se doplňuje od 2 do 5 slov.
(Vzorový test si můžete vyzkoušet zde.)

Error correction
Tento úkol je zaměřen zejména na gramatiku. Přečtete si text o rozsahu 17 řádek. Některé řádky jsou v pořádku, ale některé obsahují jedno slovo navíc. Vaším úkolem je ono slovo v nesprávných větách najít. Správných může být až 5 vět.

Word formation
Zadaný text obsahuje v každé řádce mezeru (dohromady 10). Na konci každé řádky je velkými písmeny napsán kmen slova, které do mezery patří. Vaším úkolem je dát slovo do správného tvaru.

Listening

Poslechová část zkoušky trvá přibližně 40 minut a obsahuje celkem 30 otázek rozdělených do 4 úkolů. Každý poslech uslyšíte dvakrát, v poslechových textech se mohou objevit jak monology tak i rozhovory lidí s různými přízvuky.

Extracts with multiple-choice questions
Uslyšíte 8 zhruba 30vteřinových textů, které spolu nijak nesouvisí. Ke každému textu musíte zodpovědět jednu otázky (možnosti A-C).
(Vzorový test si můžete vyzkoušet zde.)

Sentence or note completion
Nyní uslyšíte jednu asi 3 minutovou nahrávku. Vaším úkolem je doplnit zadané věty vhodným slovem z textu.
(Vzorový test si můžete vyzkoušet zde.)

Multiple matching
Opět uslyšíte více krátkých textů. V každé z pěti nahrávek mluví jiná osoba, ale mají společné téma. Úkolem je přidat ke každé osobě 1 vhodné sdělení, sděleních je celkem 6.
(Vzorový test si můžete vyzkoušet zde.)

Selection from two or three possible answers
K poslednímu úkolu se opět vztahuje jeden delší monolog či dialog. Musíte vybrat správnou odpověď ze dvou až tří možností (true/false, yes/no, A-C).
(Vzorový test si můžete vyzkoušet zde.)

Speaking

Závěrečnou částí zkoušky je ústní vyjadřování, konverzace, která zabere zhruba 15 minut. Tuto část skládáte spolu s dalším uchazečem. Jsou přítomni dva zkoušející: jeden s vámi komunikuje a druhý pouze poslouchá.

Interview
Nejprve se vás zkoušející požádá, abyste řekli něco o sobě (odkud jste, co děláte ve volném čase atp.)

Individual long turn
Poté dostanete dvě fotografie, které máte porovnat. Každý z vás mluví okolo minuty, zatímco druhý poslouchá. Když skončíte zkoušející se vašeho kolegy zeptá na pár otázek k tomu, co jste řekli (očekává pouze stručné odpovědi). Pak se role obrátí.

Collaborative task
Nyní dostane opět nějaké obrázky a problém, který máte prodiskutovat. Měli byste se dobrat nějakého závěru, ale v této části neexistuje žádná špatná či správná odpověď. Hlavním cílem tohoto úkolu je zjistit, jak dokážete reagovat na názory jiné osoby.

Discussion
Nakonec se zkoušející zeptá obou uchazečů na nějakou souhrnnou otázku k tématu z 3 části. Máte tak šanci vyjádřit svůj názor na věc.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak úspěšně složit zkoušku FCE

Tipy, jak si úspěšně poradit se všemi jednotlivými částmi cambridgské zkoušky FCE.
UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Use of English, part 4

Cvičný test cambridgeské zkoušky FCE zaměřený na gramatiku a slovní zásobu, část 4. Každý řádek textu může, ale také nemusí obsahovat nějaké slovo navíc. Vaším úkolem je dané slovo objevit, pokud se v řádce takové slovo vyskytuje.
UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Listening, part 2

Cvičný poslechový test cambridgeské zkoušky FCE, část 2. Poslechnete si zde rozhovor týkající se nosorožců v národním parku Burton a doplníte chybějící slova do vět.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno O zkoušce FCE 72 77833 Od jannanovva poslední příspěvek
před 13 lety