Help for English

O zkoušce CAE

ADVANCED Vydáno dne 05.01.2007

Je vaše angličtina na velmi pokročilé úrovni? Láká vás zkouška CAE? V tomto článku se dozvíte, na co se připravit.O zkoušce CAE


Dnes se zaměříme na další z řady Cambridge ESOL. Tentokrát to bude CAE, čtvrtý stupeň pokročilosti. Co vlastně zkratka CAE znamená? Certificate of Advanced English, již z názvu vyplývá, že se jedná o zkoušku pro studenty úrovně ADVANCED (C1 Evropského rámce) - o úrovních pokročilosti více zde. Zkouška se zaměřuje na všechny oblasti znalosti jazyka, je rozdělena podobně jako FCE na 5 částí (Paper), které jsou dále rozděleny na jednotlivé úkoly (Parts). Za chvíli se podrobněji podíváme na jednotlivé části.

Jak se ke zkoušce přihlásit a další podobné informace naleznete na stránkách Britské rady Cena zkoušky je 4 650 Kč. Ke složení zkoušky máte možnost výběru ze tří termínu (březen, červen, prosinec). K získání certifikátu je nutné správně zodpovědět 60 % otázek (nejnižší hranice pro získání známky C), pokud správně zodpovíte více jak 80 % otázek dostanete A, známkou B se hodnotí výkon 79 - 75 %.

Jednotlivé části zkoušky

Jak již bylo řečeno zkouška je rozdělena na 5 částí (Reading, Writing, English in Use, Listening, Speaking). Každá část nese 20 % výsledné známky. Zkouška je vždy rozdělena do dvou termínu (povětšinou sobota), v jednom píšete písemné testy a druhý termín je věnován ústní části. Poslechová část je přiřazena vždy k jednomu z těchto termínu.

Reading

Čtením se budete moci zabývat hodinu a čtvrt. Tato část obsahuje 4 úkoly, ve kterých vám bude dohromady položeno zhruba 45 otázek. Rozsah textů je 450-1200 slov (dohromady okolo 3000 slov). V prvním a čtvrtém úkolu se může stát, že bude správná více než jedna odpověď. V případě,že ano, je tato skutečnost naznačena v zadání, proto vřele doporučuji si zadání číst opravdu pečlivě!

Multiple matching
Tento úkol má 12-18 otázek. Vaším úkolem je přečíst si delší souvislý text (nebo několik krátkých textů). Dostanete několik informací (vět, nadpisů apod.) a budete muset ke každé větě přiřadit správný odstavec (text).

Gapped text
Dostanete 5 nebo 6 odstavců vytržených z textu. Vaším úkolem bude je doplnit na správné místo v textu. (Místa v textu, kam nějaký odstavec patří jsou označena.)

Multiple choice
V tomto úkolu musíte zodpovědět 5-7 otázek. Na výběr máte z možností A-D. Výhodou je, že otázky jdou za sebou ve stejném pořadí jako informace nutné z jejich zodpovězení.

Multiple matching
Budete muset zodpovědět 12-22 otázek stejného charakteru jako v prvním úkolu. Opět dostanete nějaká sdělení a budete muset označit, který odstavec se jich týká (ojediněle může jít i o krátké texty).

Writing

Na tuto část zkoušky jsou vyhrazeny dvě hodiny. Budete muset napsat dva texty o rozsahu nad 250 slov (maximálně však 400). Za texty s vyšší (či nižším) počtem slov budou strženy body.

U prvního textu, který vás čeká, dostanete zadáno, o jaký text se má jednat (článek, formální či neformální dopis, recenzi, reportáž atd.). Dále dostanete nějaké stěžejní informace, které musí text obsahovat (u dopisů se například jedná o dopis, na který odpovídáte s nějakými připsanými poznámkami). Dejte si pozor, aby váš text obsahoval všechny zadané informace, pokud chybí tak se také strhávají body.

U druhého textu si můžete vybrat jeden z čtyř úkolů. Máte na výběr z různých druhů textů (reportáž, článek, inzerát, recenze, dopis atd.). Vždy dostanete zadané nějaké téma (např. výstřižek z novin) a požadovaný druh textu (např. formální dopis). A vaším úkolem je napsat vhodný text, který se drží zadaného tématu a zároveň splňuje všechny náležitosti (u dopisů pozor na formální a neformální mluvu).

Use of English

K dispozici máte hodinu a půl, během které musíte zodpovědět 80 otázek rozdělených do 6 úkolů.

Multiple-choice cloze
Bude vám předložen text s 15 vynechanými místy, do nichž musíte správně vybrat jedno ze 4 nabízených slov.

Open cloze
Opět dostanete text s 15 mezerami, do každé patří POUZE 1 slovo. Nyní však již nemáte žádné možnosti na výběr.

Error correction
V šestnácti řádkovém textu je ukryto množství chyb (na každém řádku maximálně jedna). Můžete se setkat se dvěma typy testu, buď musíte odhalit přebývající slovo nebo chybu v pravopise či interpunkci. Až 5 řádků nemusí obsahovat žádnou chybu.

Word formation
Do dvou krátkých textů musíte doplnit celkem 15 slov. Ke každému doplňovanému slovo dostanete slovo základové. Testuje se zde hlavně znalost tvoření slov (přípony, předpony).

Register transfer
Dostanete dva texty na stejné téma, obsahující stejné informace. Vaším úkolem bude do 13 mezer ve druhém textu doplnit správně maximálně 2 slova, aniž by se změnil význam textu. Pozor! Obsahově klíčová slova (podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce) se nesmí v obou textech opakovat. Toto pravidlo neplatí pro spojky, předložky, pomocná slovesa apod.

Gapped text
Z textu bylo vytrženo 7 vět. Vaším úkolem je navrátit oněch 7 vět na správná místa. Aby to nebylo tak jednoduché k 7 vytrženým větám byly přidány 3, které do textu vůbec nepatří.

Listening

Poslechová část zkoušky trvá přibližně 45 minut. Vaším úkolem je zodpovědět 30-40 otázek ze 4 úkolů. U všech úkolů se pořadí otázek shoduje s pořadím klíčových informací v nahrávce.

Sentence or note completion
Dvakrát uslyšíte zhruba 2-3 minutový monolog a musíte správně doplnit 8-10 vět či poznámek podle vyslechnutých informací.

Sentence or note completion
Stejný úkol jako předchozí jedině s trochu ztíženými podmínkami. Text uslyšíte pouze jednou. I zde odpovídáte na 8-10 otázek.

Multiple-choice questions or sentence completion
Uslyšíte (dvakrát) dialog dvou až tří lidí. Vaším úkolem bude vybrat na 6-10 otázek odpověď z variant A-D nebo doplnit 6-10 vět.

Multiple matching or multiple choice
Uslyšíte 5 krátkých monologů (každý cca 30 vteřin), vaším úkolem je zodpovědět 10 otázek - opět máte dvě varianty, jaký úkol na vás bude čekat. Buď to bude výběr ze tří variant, ke každému textu se budou vztahovat dvě otázky, nebo dostanete dvakrát 8 sdělení, ke každému textu budete muset přiřadit jedno z nabízených sdělení. Po skončení celého bloku jej uslyšíte ještě jednou.

Speaking

Závěrečná část zkoušky zaměřená na ústní vyjadřování se skládá ve dvojicích a je jí přítomna dvojice zkoušejících. Jeden ze zkoušejících pouze poslouchá a druhý působí i jako mluvčí, vysvětluje a zadává úkoly. Celá ústní část zkoušky zabere asi 15 minut a je rozdělena na 4 části.

Interview
Odpovídáte na otázky zkoušejícího i partnera na téma vašich zálib, práce, studia atd. Poté se role vymění a vy se ptáte a druhý kandidát odpovídá. Tato část trvá dohromady asi 3 minuty.

Individual long turn
Po krátkém představení dostanete sadu fotografií, vaším úkolem je o nich minutu sami mluvit. Nikdo se vás na nic neptá ani vás nepřerušuje. Můžete je popsat, porovnat, zdůraznit markantní či naopak detailní rozdíly. Poté vám bude položena jedna doplňující otázka, která se ovšem netýká čistého popisu.

Collaborative task
Nyní vám jeden ze zkoušejících ústně zadá nějaké téma, které budete s partnerem muset prodiskutovat. Na doplnění vám dá ještě nějaké obrázky, fotky či grafy. V tomto úkolu neexistuje špatná či správná odpověď, s partnerovým názorem můžete či nemusíte souhlasit. Této části jsou věnovány zhruba 4 minuty.

Discussion
Na závěr se vás zkoušející zeptá na otázku týkající se (většinou) abstraktnější části tématu ze třetího úkolu. Opět máte možnost vyjádřit svůj názor, aniž by existovala špatná či správná odpověď (po obsahové stránce samozřejmě).


Na závěr bych všem, kteří mají zájem o tento certifikát doporučila, aby si na internetu (např.: zde) stáhli zadání starších zkouškových textů, aby se s jednotlivými úkoly mohli co nejlépe seznámit. A pokud se rozhodnete, že tato zkouška je pro vás to pravé, tak vám přeji HODNĚ ŠTĚSTÍ A MÁLO NERVOZITY!

Pozn. :
Interaktivní ukázky z testu CAE se brzy na našem webu objeví, budete si v nich moci vyzkoušet většinu typů cvičení včetně ukázkových CAE poslechů. (Mgr. Marek Vít)Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Cambridgské zkoušky FCE, CAE apod. levněji

Cambridgské zkoušky FCE, CAE apod. nyní lze skládat za méně peněz a ve více termínech, než jsme byli doposud zvyklí! Více informací v tomto článku.
ADVANCED

CAE: Listening, part 3

Cvičný poslechový test cambridgské zkoušky CAE, část 3.
UPPER-INTERMEDIATE

FCE / CAE Practice Tests Plus (New Edition)

Obsáhlá recenze dvou cvičebnic, ve kterých naleznete kompletní testy mezinárodních zkoušek FCE a CAE. Dočtete se zde také o on-line testech iTests k přípravě na mezinárodní zkoušky.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno O zkoušce CAE 27 48464 Od Ivank@ poslední příspěvek
před 7 lety