Help for English

Headway ELE Unit 8 part 2

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Three inventors, page 62 
afraid - strachující se, bojící se, obávající se
BrE
/ə'freɪd/ Přehrát
AmE
/ə'freɪd/ Přehrát

adjective - full of fear, fearful

astronaut
astronaut - astronaut, kosmonaut
BrE
/'æstrənɔ:t/ Přehrát
AmE
/'æstrənɔ:t/ Přehrát

noun - a person who travels into space

 
become - stát se
BrE
/bɪ'kʌm/ Přehrát
AmE
/bɪ'kʌm/ Přehrát

verb - to come be

cloth
cloth - látka (textílie)
BrE
/'klɒθ/ Přehrát
AmE
/'klɑ:θ/ Přehrát

noun - material used for making clothes etc.

 
company - společnost, firma
BrE
/'kʌmpəni/ Přehrát
AmE
/'kʌmpəni/ Přehrát

noun - a firm, people doing business together

drug
drug - lék
BrE
/'drʌg/ Přehrát
AmE
/'drʌg/ Přehrát

noun - a chemical used as medicine

 
earn - vydělávat, vydělat
BrE
/'ɜ:n/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rn/ Přehrát

verb - to get money from working

 
fashionable - módní
BrE
/'fæʃnəbl/ Přehrát
AmE
/'fæʃnəbl/ Přehrát

adjective - (about clothes etc.) in a popular style of the particular time

chemist
chemist - lékárník
BrE
/'kemɪst/ Přehrát
AmE
/'kemɪst/ Přehrát

noun, British English - a person who sells medicine, shampoo, soap etc.

 
incredible - neuvěřitelný
BrE
/ɪn'kredəbl/ Přehrát
AmE
/ɪn'kredəbl/ Přehrát

adjective - difficult to believe

magazine
magazine - časopis
BrE
/ˌmægə'zi:n/ Přehrát
AmE
/'mægəzi:n/ Přehrát

noun - a periodical that comes out every week, every other week, or every month, etc., it is usually printed in colour and has many photos and pictures

moon
moon - měsíc
BrE
/'mu:n/ Přehrát
AmE
/'mu:n/ Přehrát

noun - the body that moves around the earth at 28 day intervals, any natural satellite of a planet

 
painkiller - lék proti bolesti, prášek proti bolesti
BrE
/'peɪnˌkɪlə/ Přehrát
AmE
/'peɪnˌkɪlər/ Přehrát

noun - a medicine that stops or eases pain

 
philosopher - filozof
BrE
/fɪ'lɒsəfə/ Přehrát
AmE
/fɪ'lɑ:səfər/ Přehrát

noun - a specialist in philosophy

 
produce - vyrobit, sestrojit, vyrábět, produkovat
BrE
/prə'dju:s/ Přehrát
AmE
/prə'du:s/ Přehrát

verb - to make something esp. in large quantities, in a factory etc.

 
sell - prodat, prodávat
BrE
/'sel/ Přehrát
AmE
/'sel/ Přehrát

verb - to give something to somebody for money

shop
shop - obchod
BrE
/'ʃɒp/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:p/ Přehrát

noun, British English - a place where you can buy some things

 
special - zvláštní
BrE
/'speʃl/ Přehrát
AmE
/'speʃl/ Přehrát

adjective - of a particular kind, value etc, not ordinary

 
strong - silný
BrE
/'strɒŋ/ Přehrát
AmE
/'strɔ:ŋ/ Přehrát

adjective - powerful, able to lift heavy things

 
tell - říci (někomu něco), sdělit
BrE
/'tel/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to give somebody information

 
transmit - vysílat
BrE
/'trænzmɪt/ Přehrát
AmE
/trænz'mɪt/ Přehrát

verb - to send signals by radio waves etc.

trousers
trousers - kalhoty
BrE
/'traʊzəs/ Přehrát
AmE
/'traʊzərs/ Přehrát

noun - a piece of clothing that covers the legs

 
way - způsob
BrE
/'weɪ/ Přehrát
AmE
/'weɪ/ Přehrát

noun - a method of doing something

 
workman - dělník, řemeslník
BrE
/'wɜ:kmən/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rkmən/ Přehrát

noun - a person who works with his hands

 
workroom - pracovna, provozovna
BrE
/'wɜ:kˌru:m/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rkˌru:m/ Přehrát

noun - a place where work is done

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway ELE Unit 2 part 2

Family, pages 14–15
ALL LEVELS

Headway ELE Unit 8 part 1

Starter, pages 60–61
ALL LEVELS

Headway ELE Unit 8 part 4

Listening and Speaking, pages 64–65
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář