Help for English

Matrix Fnd Unit 4 (Part 4)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 46–47, Race to space,grammar 2 
achievement - úspěch (dosažený), výkon
BrE
/ə'tʃi:vmənt/ Přehrát
AmE
/ə'tʃi:vmənt/ Přehrát

noun - something that has been managed, esp. through hard work etc.

carry
carry - nést, nosit, mít u sebe
BrE
/'kæri/ Přehrát
AmE
/'kæri/ Přehrát

verb - to have with you, e.g. in your pocket or your hands

 
develop - vyvinout, vyvíjet, rozvinout, rozvíjet
BrE
/dɪ'veləp/ Přehrát
AmE
/dɪ'veləp/ Přehrát

verb - to make something better, larger, more active, more complex, etc.

 
explore - zkoumat, prozkoumat, probádat
BrE
/ɪk'splɔ:/ Přehrát
AmE
/ɪk'splɔ:r/ Přehrát

verb - to examine something new carefully

 
find out - zjistit
BrE
/ˌfaɪnd'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌfaɪnd'aʊt/ Přehrát

verb - to discover, to receive information

 
frontier - hranice (mezi státy)
BrE
/'frʌntɪə/ Přehrát
AmE
/frʌn'tɪr/ Přehrát

noun - a border between countries

 
journey - cesta
BrE
/'dʒɜ:ni/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rni/ Přehrát

noun - a trip from one place to another

launch
launch - spustit (na vodu), vypustit (družici)
BrE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát

verb - to set on water (a boat etc.), to send into space (shuttle, sattelite etc.)

 
man - obsluhovat, ovládat, řídit
BrE
/'mæn/ Přehrát
AmE
/'mæn/ Přehrát

verb - to operate something, to have a person control something (a machine etc.)

 
man-made - umělý, člověkem vytvořený
BrE
/'mænˌmeɪd/ Přehrát
AmE
/'mænˌmeɪd/ Přehrát

adjective - artificial, not natural

 
mission - mise, poslání
BrE
/'mɪʃn/ Přehrát
AmE
/'mɪʃn/ Přehrát

noun - a special task that a person (or a group of people) is given

moon
moon - měsíc
BrE
/'mu:n/ Přehrát
AmE
/'mu:n/ Přehrát

noun - the body that moves around the earth at 28 day intervals, any natural satellite of a planet

 
pitch - hřiště (basebalové apod.)
BrE
/'pɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'pɪtʃ/ Přehrát

noun - a place where certain sports are played (e.g. cricket, baseball etc.)

 
result - výsledek, důsledek
BrE
/rɪ'zʌlt/ Přehrát
AmE
/rɪ'zʌlt/ Přehrát

noun - something that happens because of an action, event etc.

 
reusable - znovu použitelné
BrE
/ˌri:'ju:zəbl/ Přehrát
AmE
/ˌri:'ju:zəbl/ Přehrát

adjective - that can be used again

shuttle
shuttle - raketoplán
BrE
/'ʃʌtl/ Přehrát
AmE
/'ʃʌt̬l/ Přehrát

noun - a vehicle that can travel from earth to space and back and be used again

 
size - velikost
BrE
/'saɪz/ Přehrát
AmE
/'saɪz/ Přehrát

noun - a statement of how large or small something is

 
slow down - zpomalit
BrE
/ˌsləʊ'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌsloʊ'daʊn/ Přehrát

verb - to reduce speed

solar system
solar system - sluneční soustava
BrE
/'səʊlə'sɪstəm/ Přehrát
AmE
/'soʊlər'sɪstəm/ Přehrát

noun - the system of planets orbiting the sun

spacecraft
spacecraft - kosmická loď, raketa (kosmická loď)
BrE
/'speɪskrɑ:ft/ Přehrát
AmE
/'speɪskræft/ Přehrát

noun - a vehicle that can travel into space

 
typewriter - psací stroj
BrE
/'taɪpˌraɪtə/ Přehrát
AmE
/'taɪpˌraɪt̬ər/ Přehrát

noun - a machine with a keyboard that you use for typingPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 8 (Part 4)

page 90,91, New Zealand. Grammar 2
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 7 (Part 4)

page 80,81, Music and Fashion, grammar 2
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 4 (Part 3a)

page 42–43, grammar 1
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář