Help for English

Matrix Fnd Unit 6 (Part 6)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 70–71;An informal letter, quick check 
art - umění
BrE
/'ɑ:t/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rt/ Přehrát

noun - the making of beautiful things, such as paintings, sculptures, music etc.

bin
bin - odpadkový koš, koš
BrE
/'bɪn/ Přehrát
AmE
/'bɪn/ Přehrát

noun, British English - a container where you put rubbish

 
date - datum
BrE
/'deɪt/ Přehrát
AmE
/'deɪt/ Přehrát

noun - a statement of the day, month and year

 
dear - drahý, milý
BrE
/'dɪə/ Přehrát
AmE
/'dɪr/ Přehrát

adjective - loved, important to somebody

 
delighted - velmi potěšený, velmi potěšen
BrE
/dɪ'laɪtɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'laɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - very pleased

 
dish - jídlo (hotové), pokrm
BrE
/'dɪʃ/ Přehrát
AmE
/'dɪʃ/ Přehrát

noun - a prepared food

 
earn - vydělávat, vydělat
BrE
/'ɜ:n/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rn/ Přehrát

verb - to get money from working

 
faithfully - věrně
BrE
/'feɪθfəli/ Přehrát
AmE
/'feɪθfəli/ Přehrát

adverb - loyally, in a faithful way

 
go for - vybrat si, zvolit si, zvolit
BrE
/'gəʊ fə/ Přehrát
AmE
/'goʊ fər/ Přehrát

verb - to choose something

 
greeting - pozdrav, uvítání
BrE
/'gri:tɪŋ/ Přehrát
AmE
/'gri:t̬ɪŋ/ Přehrát

noun - the words that you use to say hello or goodbye

chair
chair - židle
BrE
/'tʃeə/ Přehrát
AmE
/'tʃer/ Přehrát

noun - a piece of furniture with four legs, that you usually sit on when you are at the table

 
choice - volba, výběr, možnost
BrE
/'tʃɔɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃɔɪs/ Přehrát

noun - choosing between things, an option, several possibilities to choose from

litter
litter - odpadky, smetí, nepořádek (na veřejnosti)
BrE
/'lɪtə/ Přehrát
AmE
/'lɪt̬ər/ Přehrát

noun - waste paper or other rubbish left on the floor or ground, esp. in public places

 
midnight - půlnoc
BrE
/'mɪdnaɪt/ Přehrát
AmE
/'mɪdnaɪt/ Přehrát

noun - 12 o'clock at night

 
pay - platit, zaplatit
BrE
/'peɪ/ Přehrát
AmE
/'peɪ/ Přehrát

verb - to give money for something

pool
pool - bazén, plavecký bazén, koupaliště
BrE
/'pu:l/ Přehrát
AmE
/'pu:l/ Přehrát

noun - a building where you can go swimming; a place for swimming built outdoors

 
rude - nezdvořilý, hrubý (chováním), sprostý
BrE
/'ru:d/ Přehrát
AmE
/'ru:d/ Přehrát

adjective - not polite; behaving in an offending way

 
serve - podávat (jídlo)
BrE
/'sɜ:v/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rv/ Přehrát

verb - to put food on the table, to give food to somebody

 
sincerely - upřímně
BrE
/'sɪnsɪəli/ Přehrát
AmE
/sɪn'sɪrli/ Přehrát

adverb - without pretending

 
stranger - cizinec, cizí člověk
BrE
/'streɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒər/ Přehrát

noun - a person who you don't know, a person who isn't known somewhere or doesn't belong there

 
upset - rozrušený, rozčilený, podrážděný
BrE
/ʌp'set/ Přehrát
AmE
/ʌp'set/ Přehrát

adjective - unhappy or worried

 
weight - váha, hmotnost
BrE
/'weɪt/ Přehrát
AmE
/'weɪt/ Přehrát

noun - how heavy or light something is

 
woodwork - práce se dřevem
BrE
/'wʊdˌwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wʊdˌwɜ:rk/ Přehrát

noun - work that involves making things out of woodPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 2 (Part 6)

page 26, 27;Making notes,quick check
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 3 (Part 6)

page 37–39; grammar 2,writing, quick check
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 1 (Part 6)

page 13
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář